Brancheorganisaties blij met aangenomen moties Tweede Kamer over wft-examens

Vijf brancheorganisaties

De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn blij dat de Tweede Kamer serieus gehoor heeft gegeven aan signalen uit de praktijk dat de invoering van de centrale Wft-examinering vanaf het begin niet vlekkeloos is verlopen en dat er nog steeds knelpunten zijn. Om die knelpunten op te lossen blijven de brancheorganisaties in gesprek met ministerie van Financiën en CDFD. Ervaringen die kandidaten nog steeds kunnen delen via het wftexamenloket.nl blijven dan ook belangrijk

De brancheorganisaties: "De Kamer heeft duidelijk willen luisteren naar verontrustende signalen en begrip getoond voor de zorgen uit de bedrijfstak dat examens niet in alle gevallen op tijd kunnen worden behaald. Het gevaar is dat adviseurs hun baan of bedrijf ten onrechte kunnen verliezen. Ook dwingt de Kamer een wettelijke oplossing af voor adviseurs die vanwege schrijnende gevallen van langdurige of ernstige ziekte niet binnen de gestelde termijn hun diploma’s kunnen behalen. Hierover moet voor het einde van dit jaar duidelijkheid komen.
“Wij gaan er vanuit dat de motie over de verlengde overgangstermijn tot gevolg heeft dat de nieuwe wettelijke PE-termijn voor alle adviseurs automatisch opschuift, zodat de nieuwe 3-jaarlijkse PE-termijn voor iedereen ingaat per 1-1-2017. De brancheorganisaties rekenen hierop. Adviseurs die alle diploma’s al hebben gehaald, delen dan ook in het positieve besluit van de Tweede Kamer.”
De Tweede Kamer nam dinsdagmiddag twee belangrijke moties aan. De eerste motie regelt een verlenging van de overgangsperiode voor het afleggen van Wft-examens tot 1 januari 2017. Ook is een motie aangenomen voor een versoepelde regeling voor adviseurs die door schrijnende situaties van ernstige of langdurige ziekte niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn hun nieuwe diploma’s te behalen.
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

K.M. Kreeft - 23 juni 2015

Laten de organisaties zich inderdaad sterk maken dat dit ook spoedig zwart op wit komt: iedereen vanaf 1-1-2017 weer een termijn van drie jaar. Een uitkomst waarbij zij die het al vroeg haalden niet profiteren zou een extra onrechtvaardigheid zijn binnen de onrechtvaardigheid die het systeem nu al is.

Lees meer over
"Begin met fusie brancheorganisaties"

"Begin met fusie brancheorganisaties"

"Goed initiatief. Begin met fusie brancheorganisaties", twittert consultant Fred de Jong naar aanleiding van het nieuws dat elf beroeps- en branchepartijen...

Brancheorganisaties: teleurstellend dat minister per se vasthoudt aan pe-examen

Brancheorganisaties: teleurstellend dat minister per se vasthoudt aan pe-examen

Het is teleurstellend dat de minister per se wil vasthouden aan het examen, zeker gezien het feit dat hij de noodzaak daartoe niet concreet kan of wil onderbouwen,...

Permanente educatie alsnog op kameragenda

Permanente educatie alsnog op kameragenda

De samenwerkende brancheorganisaties Adfiz, Commissie CFD, NVGA en OvFD zijn er alsnog in geslaagd permanente educatie en de inhaalprogramma’s op de agenda...

Brancheorganisaties: minister komt niet tot de kern

Brancheorganisaties: minister komt niet tot de kern

In een reactie op de beantwoording van de Kamervragen door minister Dijsselbloem stellen de brancheorganisaties (Adfiz, OVFD, NVGA, NVF en CFD ) dat de minister...