Brancheorganisaties: teleurstellend dat minister per se vasthoudt aan pe-examen

Examen

Het is teleurstellend dat de minister per se wil vasthouden aan het examen, zeker gezien het feit dat hij de noodzaak daartoe niet concreet kan of wil onderbouwen, aldus een eerste reactie van Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD op het debat in de Tweede Kamer over vakbekwaamheid (verplicht PE-examen).

Wel vinden de brancheorganisies dat de Kamerleden zeer goed gehoor hebben gegeven aan de bezwaren en zorgen van de branche over het verplichte PE-examen. Volgens de brancheorganisaties hebben de Kamerleden de bezwaren en de zorgen van de branche serieus opgepakt en goede inhoudelijke argumenten aangevoerd om in twee moties te pleiten voor verbetering van het systeem in overleg met de markt. "Die moties zijn het best haalbare resultaat en bieden meerdere aanknopingspunten om tot verbetering van het systeem te komen."

Dat de minister vasthoudt aan het verplichte PE-examen noemen de brancheorganisatie teleurstellend om een aantal redenen. "Er wordt geen bewijs geleverd dat de kennis van financieel dienstverleners tekortschiet die de keuze zou kunnen rechtvaardigen. Het argument van de minister richt zich op feit dat het CDFD niet in staat is gebleken de kwaliteit van PE-programma’s goed te waarborgen. Hij meldt niet dat het CDFD hiervoor onvoldoende budget en onvoldoende bevoegdheden had. Het PE-systeem is nog niet volwassen en kan ook geen verdere vorm krijgen omdat er te weinig budget was binnen het CDFD om het goed te kunnen controleren. Daarnaast wordt het CDFD onvoldoende in staat gesteld om snel definitieve maatregelen te nemen tegen PE-instellingen die onvoldoende kwaliteit bieden, waardoor deze te lang door kunnen gaan met ondermaatse PE-programma’s."

Volgens de brancheorganisaties lijkt om die reden nu een examen ingevoerd te moeten worden, dat nog meer kosten met zich meebrengt. "Die kosten voor wettelijk verplichte opleidingseisen en examinering worden volledig op de branche afgewenteld. Als de branche die kosten volledig moet dragen, investeer dan in een werkelijk goed systeem dat meer bijdraagt aan professionalisering", aldus Adfiz, NVF, NVGA, CFD en OvFD.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerard Nijhuis - 10 september 2013

Gerard Nijhuis / Nijhuis Financiële Dienstverlening Jammer, een gemiste kans om het opleidingsniveau op een hoog peil te houden tegen een betaalbare prijs. Waarschijnlijk vergeet men in Den Haag dat ook wij last hebben van de crisis. Daarnaast ben ik wel benieuwd wanneer Den Haag de last van het toezicht neerlegt daar waar het hoort, bij de consument. Moeten wij blijvend gestraft worden voor de cowboys uit het verleden die inmiddels voor een groot deel al uit de markt vertrokken zijn....

Corstiaan van Pelt - 10 september 2013

De branche organisaties zijn teleurgesteld. Ja, maar dat kunnen ze dan alleen over zichzelf en op CDFD. De aangevoerde redenen van niet-competent zijn van CDFD zijn dus de redenen waardoor examinering wordt voorgeschreven door het ministerie! Ik zeg, examineren is prima en niet te bang zijn voor je eigen kennis. Ga uit van je eigen kracht en kennis. Des te trotser zal iedereen op zichzelf kunnen zijn, na slagen!!

Dennis Jellema - 10 september 2013

Tot op heden is de conclusien nog steeds: NIET KAN en NIET WIL onderbouwen. We wachten het antwoord van het Ministerie van Financien gewoon af.

Jeffrey Leichel - 10 september 2013

Dit ging om veel meer dan het PE-systeem. Met verdriet heb ik afscheid genomen van onze democratie. De macht heeft het definitief overgenomen.

Kees Bergman - 10 september 2013

Dit soort initiatieven heeft alleen zin, als het verbond ook meedoet. Ik wil al de bovengenoemde organisaties bedanken, dat ze dit initiatief voor mij genomen hebben. Ook ben ik blij, dat ze elkaar hier gevonden hebben en gezamenlijk naar de kamer gegaan zijn. Doe dit meer, alleen dan wordt onze stem misschien iets gehoord. Iedereen mag zijn eigen zienswijze invullen, waarom het verbond niet meedoet of zich niet geroepen voelt om ons hierin te steunen.

Leo Tol - 9 september 2013

Uitstekend artikel wat bijna op onderzoeksjournalistiek lijkt . CDFD voorzitter Olaf MCDaniel http://www.cdfd.nl/nl/p47f23f59b2c58 is trouwens ook PvdA gemeenteraadslid http://www.pvdaleiderdorp.nl/ Managing partner bij CBE. http://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/school-voelt-zich-uitgekleed-door-cbe Moeilijk verhaal ...

Lees meer over
Verbond: ook robo-advice moet vakbekwaam zijn

Verbond: ook robo-advice moet vakbekwaam zijn

Verzekeraars vinden dat ook geautomatiseerd advies (robo-advice) moet voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidsnorm, maar de borging van de norm kan op een andere...

Lindenhaeghe: goed verhaal Dijsselbloem bij legesverhoging

Lindenhaeghe: goed verhaal Dijsselbloem bij legesverhoging

Lindenhaeghe wijst in een nieuwsbrief op de reactie van minster Dijsselbloem op de site van de consultatieronde-legesverhoging op de verhoging van 46 naar 67 euro....

Minister houdt vast aan legesverhoging PE-examens

Minister houdt vast aan legesverhoging PE-examens

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft geen oor voor de bezwaren vanuit de markt tegen de verhoging van de leges PE-examens. In een brief aan de Tweede Kamer...

"Begin met fusie brancheorganisaties"

"Begin met fusie brancheorganisaties"

"Goed initiatief. Begin met fusie brancheorganisaties", twittert consultant Fred de Jong naar aanleiding van het nieuws dat elf beroeps- en branchepartijen...

Dijsselbloem: goed dat debat wordt verbreed

Dijsselbloem: goed dat debat wordt verbreed

"De belangrijkste meerwaarde van het rapport van de WRR is dat het debat over financiële sector en samenleving wordt verbreed." Dit zei Jeroen Dijsselbloem...

Erkenning voor knelpunten hypotheekverstrekking

Erkenning voor knelpunten hypotheekverstrekking

De OvFD is blij dat de Tweede Kamer deze week drie moties heeft aangenomen, met als doel een aantal knelpunten op het gebied van hypotheekverstrekking op te lossen....