CDFD adviseert minister minimale aanpassing bouwwerk vakbekwaamheid

Jeroen Dijsselbloem 2016

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert minimale aanpassingen van het deskundigheidsbouwwerk. Daarmee zal de sector vrijwel zeker verder moeten met de huidige aanpak. Over de wenselijkheid van het handhaven van de PE-examens doet het College geen uitspraak in zijn advies, omdat dit buiten haar reikwijdte valt.

Het College adviseert de volgende structuurbijstellingen in de weten regelgeving door te voeren: de term 'adviseur' bij de beroepskwalificatie 'Adviseur Basis' in het Bgfo te schrappen en uitsluitend van de module Basis te spreken; het onderwerp doorbeleggen bij expiratie-uitkering onder te brengen bij de module Pensioen; de module Hypothecair Krediet uit te breiden met een aantal eind- en toetstermen van de module Consumptief Krediet zodanig dat de adviseur hypothecair krediet tevens kan adviseren inzake consumptieve kredieten; kredietverzekeringen onder de Vrijstellingsregeling Wft te brengen voor diegenen die uitsluitend in deze verzekeringen adviseren.

Het CDFD adviseert de minister van Financiën om onderstaande Ecorys-aanbevelingen voor structuurwijzigingen niet over te nemen: introductie van deelmodules, light-modules of het opknippen van bestaande modules; splitsing van beroepskwalificaties in opleidingsniveaus; de vervanging van de modulestructuur door een structuur gebaseerd op life events; uitbreiding van vaardigheden in de module Basis.

Onrust en aanzienlijke kosten

Het CDFD "onderkent dat de invoering van de nieuwe opzet ingrijpend is geweest voor de sector en dat er behoefte is aan verdere gewenning. Het doorvoeren van nieuwe (grote) veranderingen kan leiden tot onrust en ook aanzienlijke kosten. Al met al adviseert het CDFD het ministerie tot niet al te grote aanpassingen in het bouwwerk. Marktpartijen hebben daarnaast van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vestigen op een aantal onderwerpen die niet de modulestructuur betreffen. Onder meer is gepleit voor zelfregulering van de permanente educatie (PE) en voor het beëindigen van de wettelijk verplichte PE-examens. Dit valt echter buiten de scope van het advies. Het huidige stelsel kan zich verder ontwikkelen. Uiteraard blijft het CDFD daarover in dialoog met de sector. Algemeen uitgangspunt daarbij is dat ten minste het huidige niveau van kwaliteitswaarborgen moet zijn gegarandeerd".

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Stijn Brouwers - 6 oktober 2017

Beste collega's hebben jullie de analyse van Ecorys iov CDFD gelezen? Wat een borstklopperij. Men spreekt van een samenhangend geheel, weert cowboys uit de markt, imago verbetering, betere adviezen etc. O ja, het CDFD blijft wel in gesprek met de sector maar wil tevens geen millimeter toegeven. Hoe arrogant kan je zijn! Wederom eigen belang en blind voor de desastreuze gevolgen voor onze sector en consumenten.

Stijn Brouwers - 4 oktober 2017

Bizar voor woorden. Denken wij nu echt dat het CDFD veranderingen aan gaat brengen? Denken zij aan afschaffen van ons nutteloze rigide diplomaplicht? Denken zij aan op en top overregulering? Allemaal niet hun belang. Zij willen hun eigen baan behouden. Met de gehele branche zelf actie gaan voeren en lobby met de 2e kamer met argumenten dat dit niet zo langer kan. Alles staat op het spel!

Lees meer over
Geen PE-examen Adviseur basis meer

Geen PE-examen Adviseur basis meer

Mensen met de beroepskwalificatie Adviseur basis hoeven geen PE-examen 2017-2019 te doen. Minister Hoekstra laat de verplichting vallen met het oog op het schrappen...

Toetstermen voor examens vanaf 1 april

Toetstermen voor examens vanaf 1 april

Het advies 'Wft ontwikkelingen 2018' van het CDFD is door de minister van Financiën overgenomen. De eind- en toetstermen, die de basis vormen van de Wft-examens,...

Verbond wil af van PE-examen

Verbond wil af van PE-examen

Het Verbond van Verzekeraars wil af van het driejaarlijkse PE-examen. Dat schrijft de organisatie van verzekeraars in haar reactie op de 14 januari gesloten ...

Langzaam wordt het beter

Langzaam wordt het beter

Met zo ongeveer zijn laatste handeling voor zijn aftreden, liet minister Dijsselbloem weten dat het Ministerie van Financiën het CDFD-advies volgt om enkele...

"PE Basis en PE Consumptief Krediet gewoon blijven meenemen"

"PE Basis en PE Consumptief Krediet gewoon blijven meenemen"

Lindenhaeghe vraagt het CDFD op korte termijn te laten weten wanneer (en hoe) de aanpassingen binnen het vakbekwaamheidsstelsel worden doorgevoerd. Dit nu in de...

Voorbereid op de toekomst

Voorbereid op de toekomst

‘Bent u voorbereid op de toekomst?’ Deze vraag stelt u uw klanten ongetwijfeld regelmatig. Bij de aankoop van een eerste huis, bij de beslissing om...