CFD en odin: basismodel swo is gemiste kans

Edwin Herdink (portret 2013)

"Het gevoel dringt zich op dat Adfiz en OvFD met enige verkramptheid van iets ouds nieuws proberen te maken. Dat een elementaire vraag als de vrije toegang tot aanbieders helemaal buiten dit project is gehouden, stelt dan ook zeer teleur. Als het alleen maar oude wijn in nieuwe zakken wordt, is dat een gemiste kans." Dit schrijven CFD en stichting Odin in een reactie op het 'Refertemodel SWO'.

Wanneer het klantbelang centraal staat - waar Adfiz en OvFD van uit gaan - dan zouden advieskantoren altijd vrije toegang moeten hebben tot alle aanbieders waarin de klant is geïnteresseerd, aldus Edwin Herdink (CFD) en Jeffrey Leichel (Odin). "Als primair vanuit de klant wordt geredeneerd, zou een marktonderzoek (met breed gedragen conclusies door alle marktpartijen) de basis moeten vormen voor de ontwikkeling van een nieuw SWO. We vragen ons af of dit het geval is." Volgens CFD en Odin - die vooral kleine en middelgrote advieskantoren vertegenwoordigen - is nergens in het Refertemodel SWO gedefinieerd wat de wensen en behoeften van de klant zijn. "Dit bevestigt nogmaals het belang van een klantonderzoek met breed gedragen conclusies."

 

Hieronder nog enkele andere kanttekeningen bij het Refertemodel SWO van Adfiz en OvFD:

  • Vanuit de klant centraal stellen is zorgplicht een nadrukkelijk gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • In de SWO moeten minimaal gegarandeerde serviceniveaus worden opgenomen. Fouten, wachttijden en vertraging bij verzekeraars kosten intermediairs jaarlijks 18 miljoen euro.
  • Er moet meer prijstransparantie komen.
  • Alleen de klant bepaalt wie hem of haar commercieel mag benaderen.
  • Het borgen van gelijkwaardigheid in onderhandelingen over onder meer SLA’s tussen partijen.
  • Een betere en bredere implementatie herstelkostenregeling, gekoppeld aan gegarandeerde minimale serviceniveaus.

 

Inname portefeuille

Over het thema 'Inname portefeuille als een adviseur zakt voor een PE-Plus examen' merken Herdink en Leichel op: "Theoretisch lijkt het in dit geval mogelijk dat de aanbieder (een deel van) de portefeuille kan innemen. We zouden graag zien dat er een oplossing komt om het betreffende kantoor en zijn klanten hier zoveel mogelijk tegen te beschermen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rien Eyzenga - 1 december 2014

In uiterst heldere bewoordingen schetsen Edwin Herdink en Jeffrey Leichel hier waar het feitelijk om gaat: de positie van de adviseur. En de positie van de klant. Een onderneming waar winst het centrale doel is, kan onmogelijk het klantbelang centraal stellen. Klantbelang en aandeelhoudersbelang gaan nu eenmaal niet goed samen. Aanbieders die de klant dan ook verhinderen voor een adviseur te kiezen stellen daarmee overduidelijk hun eigen belang centraal. Dat is één. Twee is, dat je in een normaal functionerende economie aanbieders niet kunt verbieden reclame te maken. Dat zou haaks staan op een vrije marktwerking. Maar wanneer (daar hebben we hem weer) de KLANT heeft aangegeven een bewuste keuze te hebben gemaakt voor samenwerking met een bepaalde adviseur, en hij alleen voor een bepaalde aanbieder heeft gekozen omdat zijn adviseur hem dat heeft aangeraden, is het vreemd, dat de betrokken aanbieders desondanks zijn commercieel gedreven aanbod schaamteloos over de hoofden van de ondeskundige consumenten mag blijven uitstorten. En zolang dat nog mogelijk is, hebben zowel de wetgever alsook de aanbieders nog een lange klantbeschermende weg te gaan.

Rien Eyzenga - 1 december 2014

Mag ik er nog een schepje bovenop doen? De overheid heeft bepaald, dat consumenten met een simpele sticker op hun brievenbus kunnen aangeven verschoond te willen blijven van reclame. Waarom blijven aanbieders dan toch rechtstreeks (via mail of als bijsluiter via een polisdocument) reclame voor hun eigen producten maken, terwijl de KLANT toch heeft aangegeven via zijn adviseur de zaken te willen regelen? Of is de aanbieder vrijgesteld rekening te houden met de keuzes van de KLANT?

Edwin Herdink - 28 november 2014

De volledige reactie van CFD/ODIN, op het Refertemodel SWO, kunt u inzien op http://www.commissiecfd.nl/index.php/pers-a-publicaties/documentenartikelen/item/re

Jeffrey Leichel - 28 november 2014

Net gepubliceerd in InFinance: “De oude situatie, waarin de adviseur stelde eigenaar te zijn van de klant en wij als bank daar vanaf moesten blijven, is een dwaas concept.” Dat zegt Paul Bänziger, commercieel manager van hypotheekverstrekker Woonfonds, in de zojuist verschenen nieuwe InFinance. En daarom is die nieuwe SWO nou zo belangrijk!

Lees meer over
Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

“Verzekeraars gooien complete risico’s eruit. Het aanbod verschraalt", aldus Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, op het Zakelijk Platform in Maarssen...

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Adfiz heeft op verzoek van Radar een stappenplan gemaakt hoe men na een scheiding ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid het beste kan regelen. Afgelopen maandag...

Adfiz: checklist IDD

Adfiz: checklist IDD

Adfiz heeft een checklist IDD toegevoegd aan haar Europa Portaal. De checklist is ook toegankelijk voor niet-leden. Adfiz: "Vorige week hebben we ons Europa Portaal...

"Stop met demoniseren schadeprovisie"

"Stop met demoniseren schadeprovisie"

"Schadeverzekeringsprovisie en kosten voor financieel advies zijn twee totaal verschillende onderwerpen, die moet en kun je niet met elkaar verweven." Aldus CFD-voorzitter...

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

Samen zaken in beweging zetten

Samen zaken in beweging zetten

"Het is belangrijk dat we het met elkaar blijven hebben over wat we om ons heen zien gebeuren binnen de branche. En dat we onszelf daarover een mening vormen, die...