CFD en odin: nieuwe swo komt te vroeg

Edwin Herdink (portret 2013)

"Als sector zijn we nog niet klaar voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst", zegt CFD-voorzitter Edwin Herdink op basis van de conclusies van het project 'Wie betaalt bepaalt' van CFD en Odin. "De markt begint zich na de crisis en de gigantische ingrepen in de wetgeving nu pas te vormen. De nieuwe swo komt daarom te vroeg en dreigt daardoor oude wijn in nieuwe zakken te worden. Dat is zonde van alle energie die er al in is gestopt."

"De marktpartijen moeten terug naar de tekentafel en het eerst eens worden over een serie essentiële uitgangspunten", adviseert Herdink. "De thema’s die wij onder de aandacht hebben gebracht met dit project horen daar ook bij.”

Odin-voorzitter Jeffrey Leichel vraagt zich af of de swo's straks niet "overbodig" zijn wanneer de kaders van het nieuwe marktmodel helder zijn en breed in de markt worden gedragen. "De behoefte aan de swo zoals die nu is vormgegeven kan weleens veel kleiner blijken dan nu gevoeld wordt. Dat kan een belangrijke invloed hebben op de bereidheid tot samenwerking tussen partijen", aldus Leichel.


Onderhandelingen 'on hold'

CFD en Odin hebben de samenvatting van hun bevindingen naar Adfiz en OvFD verstuurd, met het verzoek dit in te brengen in de gesprekken over het swo met het Verbond van Verzekeraars. Tevens geven ze de collega brancheoganisaties in overweging om de onderhandelingen over een nieuwe swo ‘on hold’ te zetten en eerst de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden scherp te krijgen.


Wie betaalt bepaalt

Doel van het project 'Wie betaalt bepaalt' was meer inzicht te krijgen in een marktbrede visie op de thema’s die volgens CFD en Odin niet of onvoldoende
worden belicht in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die Verbond, Adfiz en OvFD in november vorig jaar presenteerden. Hieronder de belangrijkste conclusies van het project:

1. Visies van marktpartijen lopen sterk uiteen. Hierdoor bestaat er geen duidelijk kader waarbinnen een nieuwe swo duurzaam kan worden ontwikkeld.
2. Bij consumentenorganisaties is er grote terughoudendheid om te reageren op de thema’s. Vaak ingegeven door een complex van belangen. Achter de schermen gebeurt meer dan ervoor.
3. De politieke partijen hebben het, op één uitzondering na, massaal laten afweten. Dit is volgens CFD en Odin "een klap in het gezicht van het intermediair, dat wel zwaar de les is gelezen door diezelfde partijen".
4. Intermediairs moeten meer verantwoordelijkheid nemen in het aanpassen van hun bedrijfsmodel aan de nieuwe tijd. Van de 50 intermediairs die zijn benaderd input te geven voor dit project heeft niet meer dan 14 procent gereageerd.
5. Er bestaat geen eenduidige definitie van 'de klant centraal'. Voor een groot aantal andere essentiële thema’s geldt hetzelfde.
6. De reacties van een aantal invloedrijke personen zijn zeer teleurstellend.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jeffrey Leichel - 26 september 2015

Voor wie is geïnteresseerd. Het verslag van ons onderzoek via de volgende link: http://www.stichting-odin.nl/media/images/documenten/Verslag_project_Wie_Betaalt_Bepaalt.pdf

Lees meer over
"Stop met demoniseren schadeprovisie"

"Stop met demoniseren schadeprovisie"

"Schadeverzekeringsprovisie en kosten voor financieel advies zijn twee totaal verschillende onderwerpen, die moet en kun je niet met elkaar verweven." Aldus CFD-voorzitter...

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

AVG-PraktijkPakket CFD beschikbaar

AVG-PraktijkPakket CFD beschikbaar

Binnen uren na het uitbrengen van het persbericht dat CFD haar AVG-PraktijkPakket beschikbaar heeft, werden al ruim 150 meldingen geregistreerd. Aldus CFD-voorzitter...

CFD komt met AVG-PraktijkPakket

CFD komt met AVG-PraktijkPakket

CFD heeft speciaal voor het kleine en middelgrote intermediair het 'AVG-PraktijkPakket' ontwikkeld. Het pakket bestaat uit drie modules, die ieder individueel kunnen...

Bitcoin als bindmiddel?

Bitcoin als bindmiddel?

CFD kondigde onlangs de introductie aan van een cryptomunt, de morecoin. Het bleek een 1-aprilgrap. Maar zou zo’n munt werkelijk iets toevoegen in de financiële...

CFD met 'mail to mail' campagne op jacht naar meer donateurs

CFD met 'mail to mail' campagne op jacht naar meer donateurs

Met een 'mail to mail'-campagne wil CFD doorgroeien van de huidige 400 naar minimaal duizend donateurs. CFD-voorzitter Edwin Herdink: "In de komende dagen ontvangen...