CFD en odin: nieuwe swo komt te vroeg

Edwin Herdink (portret 2013)

"Als sector zijn we nog niet klaar voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst", zegt CFD-voorzitter Edwin Herdink op basis van de conclusies van het project 'Wie betaalt bepaalt' van CFD en Odin. "De markt begint zich na de crisis en de gigantische ingrepen in de wetgeving nu pas te vormen. De nieuwe swo komt daarom te vroeg en dreigt daardoor oude wijn in nieuwe zakken te worden. Dat is zonde van alle energie die er al in is gestopt."

"De marktpartijen moeten terug naar de tekentafel en het eerst eens worden over een serie essentiële uitgangspunten", adviseert Herdink. "De thema’s die wij onder de aandacht hebben gebracht met dit project horen daar ook bij.”

Odin-voorzitter Jeffrey Leichel vraagt zich af of de swo's straks niet "overbodig" zijn wanneer de kaders van het nieuwe marktmodel helder zijn en breed in de markt worden gedragen. "De behoefte aan de swo zoals die nu is vormgegeven kan weleens veel kleiner blijken dan nu gevoeld wordt. Dat kan een belangrijke invloed hebben op de bereidheid tot samenwerking tussen partijen", aldus Leichel.


Onderhandelingen 'on hold'

CFD en Odin hebben de samenvatting van hun bevindingen naar Adfiz en OvFD verstuurd, met het verzoek dit in te brengen in de gesprekken over het swo met het Verbond van Verzekeraars. Tevens geven ze de collega brancheoganisaties in overweging om de onderhandelingen over een nieuwe swo ‘on hold’ te zetten en eerst de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden scherp te krijgen.


Wie betaalt bepaalt

Doel van het project 'Wie betaalt bepaalt' was meer inzicht te krijgen in een marktbrede visie op de thema’s die volgens CFD en Odin niet of onvoldoende
worden belicht in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die Verbond, Adfiz en OvFD in november vorig jaar presenteerden. Hieronder de belangrijkste conclusies van het project:

1. Visies van marktpartijen lopen sterk uiteen. Hierdoor bestaat er geen duidelijk kader waarbinnen een nieuwe swo duurzaam kan worden ontwikkeld.
2. Bij consumentenorganisaties is er grote terughoudendheid om te reageren op de thema’s. Vaak ingegeven door een complex van belangen. Achter de schermen gebeurt meer dan ervoor.
3. De politieke partijen hebben het, op één uitzondering na, massaal laten afweten. Dit is volgens CFD en Odin "een klap in het gezicht van het intermediair, dat wel zwaar de les is gelezen door diezelfde partijen".
4. Intermediairs moeten meer verantwoordelijkheid nemen in het aanpassen van hun bedrijfsmodel aan de nieuwe tijd. Van de 50 intermediairs die zijn benaderd input te geven voor dit project heeft niet meer dan 14 procent gereageerd.
5. Er bestaat geen eenduidige definitie van 'de klant centraal'. Voor een groot aantal andere essentiële thema’s geldt hetzelfde.
6. De reacties van een aantal invloedrijke personen zijn zeer teleurstellend.

Lees meer over

Reacties

Jeffrey Leichel 26 september 2015

Voor wie is geïnteresseerd. Het verslag van ons onderzoek via de volgende link: http://www.stichting-odin.nl/media/images/documenten/Verslag_project_Wie_Betaalt_Bepaalt.pdf

CFD onderzoekt stopzetten provisiebetalingen

CFD onderzoekt stopzetten provisiebetalingen

CFD onderzoekt het stopzetten door Brand New Day van provisiebetalingen na overname van beleggingsrekeningen van Allianz.  CFD-voorzitter Edwin Herdink: "Er...

John de Wolf op CFD Future Day: "Probeer constant nieuwe dingen uit"

John de Wolf op CFD Future Day: "Probeer constant nieuwe dingen uit"

Regels verstikken de creativiteit. En probeer constant nieuwe dingen uit. Dat gaf oud-voetballer John de Wolf mee aan de circa 60 deelnemers van de eerste van de...

John de Wolf sluit eerste Future Day 2017 CFD af

John de Wolf sluit eerste Future Day 2017 CFD af

John de Wolf sluit de eerste van de Future Days 2017 van CFD af. CFD trapt de Future Days af op 10 oktober in Groningen. CFD-voorzitter Edwin Herdink: "De Future...

Intermediaire activiteiten Odin naar CFD

Intermediaire activiteiten Odin naar CFD

Na een jarenlange samenwerking tussen CFD en Stichting ODIN hebben beide organisaties besloten de intermediaire activiteiten van Stichting ODIN onder te brengen...

Adviseurs zwakste schakel in lobby door lage organisatiegraad

Adviseurs zwakste schakel in lobby door lage organisatiegraad

"Zolang adviseurs zich niet organiseren, blijven we de zwakste schakel in de lobby." Zo mengt CFD-voorzitter Edwin Herdink zich in de discussie op VVP Online naar...

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

 Brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF en OvFD openen opniieuw het Wft-examenloket. Kandidaten die het PE-examen voor de tweede PE-periode (1 april 2017...