CFD overweegt juridische strijd ter behoud diploma's

De Commissie CFD vraag per kantoor een vrijwillige bijdrage van 250 euro per kantoor. Hiermee wil de commissie onder meer de juridische strijd aanbinden ter behoud van alle assurantie diploma's.

In een nieuwsbrief vraagt voorzitter Edwin Herdink of het intermediair een juridische procedure ter behoud van alle assurantiediploma's wil ondersteunen. Daar is financiële steun voor nodig. Als er voldoende (financiële) steun is, gaat de commissie over tot een juridisch vooronderzoek.

Herdink: "Nu wil de minister van Financiën het huidige opleidingsbouwwerk na drie jaar alweer omvormen tot een geheel nieuw opleidingsbouwwerk waarin alle bestaande diploma's komen te vervallen. Dit heeft grote consequenties voor het voortbestaan van menig financieel adviesbedrijf. De minister wil adviseurs verplichten om periodiek een PE-examen af te leggen, zodat de vakkennis real-time up-to-date blijft. De Commissie CFD vindt een PE-examen in strijd met de norm die in zijn algemeenheid in het dagelijksverkeer geldt. Examens behoren bij het behalen van een diploma en niet bij permanente educatie."

Als de plannen van de minister worden doorgezet dan komen alle bestaande, wettelijk behaalde, diploma's geheel te vervallen, betoogt Herdink. "Om een diploma nieuwe stijl terug te ontvangen dient u eerst een verzwaard inhaal-examen met goed resultaat af te sluiten. Dit inhaal-examen wordt gecombineerd met het PE-examen 2013-2015 en via een centrale examenvragen databank afgenomen. De Commissie CFD vindt het onacceptabel dat men van overheidswege en bloc een streep wil zetten door de geldigheid van alle wettelijk behaalde diploma's van de financieel dienstverlener. Via haar consultatiereactie heeft CFD reeds bezwaar aangetekend tegen dit PE-geweld. De kans is zeer groot en het is zeker niet uitgesloten dat het Ministerie van Financiën het beleidsvoornemen van de minister gaat doorvoeren. Dit zal enorme en grote nadelige gevolgen voor u, uw bedrijf en het gehele intermediair tot gevolg hebben. De Commissie CFD wil laten onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om de geldigheid van alle verworven diploma's te behouden. Hiervoor is uw steun onontbeerlijk."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Steven van Woerden - 16 juli 2012

Het lijkt me de hoogste tijd dat Pietertje zich aanmeld bij een praatgroepje voor infantiele ouderen die in hun jeugd gepest zijn.

Pieter - 15 juli 2012

@Ina In mijn visie heeft Wllibrord dat juist niet aangetoond. Daar gaat het om.

Ina - 14 juli 2012

@ Pieter, Willibrord toont aan wel een juiste zienswijze te hebben en u goed van repliek te hebben gediend. Is je reactie naar hem toe nu niet een beetje flauw?

Pieter - 13 juli 2012

@Willibrord Je verwart het beeld dat je ziet als je in de spiegel kijkt, met het beeld dat je van mij hebt. Ik wens je veel positieve energie.

Susan - 12 juli 2012

Pieter Het is voor mij een gegeven dat jouw niveau niet tipt aan het hoge niveau van Willibrord. Begrijp ik het goed, heb je je Mr. titel maar verwijderd ? Heel verstandig.

Willibrord - 12 juli 2012

@ Pieter, ik ga niet herhalen wat ik eerder al heb verwoord. Ik kan er alleen aan toevoegen. Hopelijk als laatste: je kunt wel een algemene stelling neerleggen waarbij je mening overduidelijk is, maar het is gewoon onzin als je daarbij niets kunt aantonen. Dan ben je gewoon aan het speculeren in eigen bepaalde richting, in de hoop dat er toch een onzin discussie ontstaat waarbij je klaarblijkelijk je denkbeelden weer de vrij loop kunt geven. Denkbeelden die we moeten aannemen als feitelijkheden. Eigenlijk is dat niets meer dan een ordinaire blamage. Hier wil ik het bij laten, het vastbijten in je eigen gelijk mag wat mij betreft ophouden. De groeten!

Pieter - 12 juli 2012

@Willibrord Mijn blik word al jaren niet meer gehinderd door spinrag. Dat heb ik er lang geleden al afgetrokken en dat heeft heel verhelderend gewerkt. Niet gehinderd door oude ballast heb ik heb er een enorme hoeveelheid positieve energie aan overgehouden. Het is aan te raden, in het belang van jezelf en je klanten. Ik hoop voor beiden dat je het durft. En voor de zoveelste keer (want dat lijkt niemand hier te lezen): op de gedwongen manier en de systematiek heb ik ook kritiek, maar dat het gemiddelde niveau van de assurantieadviseur flink omhoog moet op basis van zwaardere eisen die de moderne markt stelt, is voor mij een gegeven.

Pieter - 10 juli 2012

@Fred Proosdij Je schrijft: "Men heeft een (misschien onzuiver) motief om het aantal adviseurs drastisch te verminderen. Wat IS dat motief?" Het haarzuivere motief is om de kwaliteit van de dienstverlening eindelijk eens op het niveau te brengen waar een klant recht op heeft en tegen een glasheldere beloning die in een normale relatie staat tot de geleverde dienst . Dat gaat op een manier waar de nodige kritiek op mogelijk is. Richt je dáár op, want het doel is gerechtvaardigd. Het klassieke intermediair komt in een zelf opgeroepen shake out terecht, veroorzaakt door haar gebrek aan bereidheid te veranderen. De kip met de gouden eieren is doodgevoerd en wordt begraven. Het gekakel is te laat en wordt niet meer gehoord. De branche heeft het door gebrek aan eensgezindheid zelf veroorzaakt. Succes in de nieuwe markt!

Willibrord - 10 juli 2012

@ Pieter, Het is negatieve energie om denkbeelden maar op te willen blijven dringen. Hetgeen je hebt ingebracht is vanuit de basis negatief, beschuldigend en minachtend naar collega's. Een discussie over beloning ( waarbij je over beloning ook weer eigen denkbeelden hebt gevormd) wil je nog steeds graag beginnen en vermengen met opleidingen, diploma's of permanente educatie. Zaken die helemaal los en in geen enkele relatie met elkaar staan. De eigen ego moet blijkbaar zegevieren. Je maakt er echter een groot spinnenweb van waarin je zelf vast zit.

Fred Proosdij - 9 juli 2012

Het College Deskundigheid en de AFM beweren dat het diploma niet ongeldig wordt verklaard, maar dat er met de komst van een nieuw opleidingsbouwwerk een diploma nieuwe-stijl nodig is. En om deze noodzaak aan te tonen wordt er door middel van doelredeneringen naartoe geredeneerd. Bij doelredeneringen laat men alle tegenargumenten gewoon weg. Dan lijkt het net alsof zo'n diplomabeslissing misschien jammer, maar helaas logisch en onvermijdelijk is. Dat is natuurlijk niet zo, maar bij doelredeneringen LIJKT dat zo. Daar moet je doorheen kijken, maar wat blijft is het feit dat men dit klaarblijkelijk wil. Men heeft een (misschien onzuiver) motief om het aantal adviseurs drastisch te verminderen. Wat IS dat motief? Ongeacht het motief is er geen enkele rechtsgrond die het inruilen van diploma's rechtvaardigt. Ik doe dan ook dringend een beroep op elke diplomahouder, die het waard vindt om voor zijn diploma te strijden, de juridische actie van CFD te steunen. Kijk hiervoor op: http://www.commissiecfd.nl/index.php/pers-a-publicaties/laatste-nieuws/item/u

Lees meer over
Bitcoin als bindmiddel?

Bitcoin als bindmiddel?

CFD kondigde onlangs de introductie aan van een cryptomunt, de morecoin. Het bleek een 1-aprilgrap. Maar zou zo’n munt werkelijk iets toevoegen in de financiële...

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat...

Aegon gaat gesprek met CFD aan over 'Mijn Aegon'

Aegon gaat gesprek met CFD aan over 'Mijn Aegon'

Aegon accepteert de uitnodiging van de Commissie CFD om de dialoog aan te gaan over 'Mijn Aegon'. CFD is van mening dat Aegon het intermediair links laat liggen....

Afm: merendeel adviseurs gaat goed om met provisieverbod

Afm: merendeel adviseurs gaat goed om met provisieverbod

“Het overgrote merendeel van de adviseurs gaat goed om met het provisieverbod. Slechts een klein deel, en dat hebben we altijd benadrukt, declareert bewust...

Brancheorganisaties bieden pe-standpunt aan politiek aan

Brancheorganisaties bieden pe-standpunt aan politiek aan

De intermediairorganisaties bieden dinsdag aan de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën hun standpunt inzake het PE-examen aan. Ondertussen kan de PE-petitie...

Cfd: PE-plannen doodsteek voor adviseurs

Cfd: PE-plannen doodsteek voor adviseurs

De Commissie CFD heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën dringend verzocht om niet akkoord te gaan met de PE-plannen zoals deze in Bgfo3 zijn opgenomen...