CFD wil kamerdebat over gestegen toezichtkosten

CFD logo nieuw

De Commissie CFD heeft de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën gevraagd om een debat over de gestegen toezichtkosten.Volgens CFD zouden de kosten juist lager moeten worden, helemaal als de rol van de AFM wordt ingeperkt tot de rol die ze volgens de wet eigenlijk heeft.

CFD-voorzitter Edwin Herdink schrijft: " CFD heeft met verbazing kennisgenomen van een stijging van de toezichtkosten (+4,9 procent) en een groei van het aantal fte (+40) bij de Autoriteit Financiële Markten.
In 2014 heeft CFD al uw aandacht gevraagd om de vele taken, die de toezichthouder zich heeft toegeëigend, nader te definiëren en deze te beperken tot een primaire uitvoerende taak, dit om de toezichtkosten voor financieel adviesbedrijven beheersbaar te houden.
Met het van kracht worden van het bonus- en provisieverbod, het afleggen van de eed- en of belofte en de aangescherpte opleidingseisen t.a.v. professioneel gedrag en vaardigheden, staan de stijgende toezichtkosten en de uitbreiding van het personele bestand ver af van de marktontwikkelingen die Bgfo 3 met zich meebrengt.
In tegenstelling tot bij de toezichthouder, neemt het personele bestand bij adviesbedrijven af. Daarbij in ogenschouw nemende dat hele buitendiensten zijn opgedoekt en de markt
voor complexe producten op sterven na dood is, bevreemdt het CFD te meer dat de toezichthouder tegen alle ontwikkelingen in maar blijft doorgroeien als een groeidiamant.
Hier verliest de AFM haar geloofwaardigheid!
De stijging van de toezichtkosten zou nog te rechtvaardigen zijn, indien deze evenredig waren aan de toename van het aantal adviesbedrijven en het aantal aangiftes tegen
financiële ondernemingen. Paradoxaal is dat de toezichtkosten geen gelijke tred houden met deze ontwikkeling.
Los van de stijgende toezichtkosten lijkt met het intrekken van de overheidssubsidie de concentratie van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht bij de AFM groter dan ooit.
CFD vindt het samenvloeien van deze machten een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Een concentratie van politieke macht bedreigt de individuele vrijheid en de rechtsbescherming
van bedrijven die onder het toezicht vallen.
Gezien de vele toegeëigende toezichtthema’s, het aantal zeer beperkte toezichtexcessen sinds de invoering van het provisieverbod en de haaks hierop staande snel stijgende toezichtkosten, vraagt CFD u om een Kamerdebat, waarin onderstaande zaken nader
worden onderzocht:
- Benchmarking toezichtkosten t.o.v. van andere Europese toezichthouders

- Welke activiteiten vallen onder de reikwijdte van het toezicht?
- Voor wiens rekening zijn (hobby)activiteiten die niet onder het toezicht vallen?
- Zijn er grenzen aan de toezichtkosten?
- Beperken de toezichtkosten de vrije markttoegang voor kleine ondernemingen?
- Hebben de toezichtkosten een belemmerende werking op de diversiteit van de
branche?
- Wie betaalt, die bepaalt. Waarom wordt de financiële branche geen controlerende
rol toebedeeld over de besteding van de toezichtkosten?
Tot slot vindt CFD het niet in lijn met de gewenste cultuurverandering, dat de toezichthouder financieel volledig afhankelijk is van de onder haar toezichtstaande bedrijven. Om met name
de onafhankelijkheid van de toezichthouder te borgen en de belangen van burgers en bedrijven werkelijk te beschermen, is het noodzakelijk dat elke geldstroom tussen de toezichthouder en de onder haar toezichtstaande bedrijven doorgeknipt wordt. CFD verzoekt u, of u zich wilt inspannen, om te onderzoeken of via een AMvB de ingetrokken overheidssubsidie opnieuw kan worden toegekend."

Lees meer over

Reacties

Frans Lampe 15 januari 2015

Ik vind dit een uitstekend moment om mijn vrijwillige bijdrage aan CFD ook te verhogen. De AFM veroorzaakt dat ook zij meer werk hebben. Ben blij met hun inhoudelijke reactie op de toezichthouder.

Remco Gardenier 15 januari 2015

Wederom chapeau voor de inspanningen van CFD! Alleen met een aanhoudende en stevige lobby richting Den Haag is de kans groot dat er ooit eens serieus naar onze beroepsgroep wordt geluisterd. En voor alle collega’s in den lande….. (ik hoop niet dat dit wederom tegen dovemans oren is gericht.)……laat van u horen en onderschrijf dit initiatief van CFD en wordt lid van onze belangenclub. Want alleen een goed georganiseerde en zichzelf serieus nemende beroepsgroep maakt kans op een luisterend oor in Den Haag. Ik hoop van harte dat er dan eindelijk eens recht kan worden gedaan aan alle hardwerkende, integere en transparante adviseurs die steeds harder moeten werken voor minder centen. Remco Gardenier / Gardenier Advies / Assurantiekantoor te Drachten

Jeffrey Leichel 15 januari 2015

Geheel eens met voorgaande sprekers. CFD heeft bewezen veel nuttige dingen te doen voor het kleine en middelgrote intermediair. De hele grote intermediairs en ketens vind je meer bij de andere belangenclubs.

CFD pleit voor eerlijke inkoopprijs

CFD pleit voor eerlijke inkoopprijs

Verlaging van de assurantiebelasting zou mooi zijn, maar voor de positie van de financieel adviseur is het veel wenselijker dat er een eerlijke inkoopprijs komt....

Hosted.nl nieuwste partner CFD

Hosted.nl nieuwste partner CFD

Hosted.nl is de nieuwste partner die is toegevoegd aan de CFD Business Blueprint. CFD-leden ontvangen een korting op de normale prijzen, waardoor een zelfstandig...

CFD haalt fel uit naar AFM

CFD haalt fel uit naar AFM

Adviseursorganisatie CFD haalt in felle bewoordingen uit naar de AFM, die pleit voor actieve provisietransprantie bij schadeverzekeringen. CFD "weet uit eigen intern...

CFD onderzoekt stopzetten provisiebetalingen

CFD onderzoekt stopzetten provisiebetalingen

CFD onderzoekt het stopzetten door Brand New Day van provisiebetalingen na overname van beleggingsrekeningen van Allianz.  CFD-voorzitter Edwin Herdink: "Er...

John de Wolf op CFD Future Day: "Probeer constant nieuwe dingen uit"

John de Wolf op CFD Future Day: "Probeer constant nieuwe dingen uit"

Regels verstikken de creativiteit. En probeer constant nieuwe dingen uit. Dat gaf oud-voetballer John de Wolf mee aan de circa 60 deelnemers van de eerste van de...

John de Wolf sluit eerste Future Day 2017 CFD af

John de Wolf sluit eerste Future Day 2017 CFD af

John de Wolf sluit de eerste van de Future Days 2017 van CFD af. CFD trapt de Future Days af op 10 oktober in Groningen. CFD-voorzitter Edwin Herdink: "De Future...