Commissie CFD eist politiek ingrijpen bij rabobank

De Commissie CFD heeft de politiek verzocht om in te grijpen in het "ongeoorloofd marktgedrag van Rabobank".

Voorzitter Edwin Herdink  heeft de vaste kamercommissie voor Financiën, de afzonderlijke Kamerleden voor Financiën, het Ministerie van Financiën alsmede de AFM via een brief verzocht om in te grijpen in het ongeoorloofde marktgedrag van de Rabobank waarmee zij het huidige financiële speelveld ernstig verstoord.

In deze brief schrijft Herdink: "De Commissie CFD is dé belangenbehartiger van de financiële dienstverlener iin Nederland. Met ruim 2.000 sympathisanten en donateurs is de Commissie CFD de snelst groeiende belangenbehartiger van financiële dienstverleners in Nederland. CFD bericht al sinds de introductie van de Wet Financieel Toezicht over mogelijke oneerlijke concurrentie tussen het zogenoemde onafhankelijke en afhankelijke financiële advieskanaal. CFD vraagt in dit verband uw dringende aandacht voor de wijze waarop Rabobank per 1 januari jl. op grote schaal de markt tegenwerkt door geen advieskosten in rekening te brengen wanneer er geen product wordt afgenomen. Rabobank geeft aan tot 30 juni 2013 de tijd nodig te hebben om haar systemen en processen op de nieuwe wetgeving af te stemmen. Tegelijkertijd zegt de AFM andere aanbieders en adviseurs zwaar te zullen straffen indien deze het voorbeeld van Rabobank volgen. Op deze wijze wordt de Rabobank beloond voor haar ongeoorloofde gedrag en werkt de AFM in concreto mee aan concurrentievervalsing. Indien de bedrijfsvoering van Rabobank niet aan de wettelijke norm voldoet dan dient de politiek of de AFM haar verantwoordelijkheid te nemen, in te grijpen en geen uitzonderingspositie toe te staan."

Volgens Herdink heeft het er op deze wijze alle schijn van dat de Wft voor iedereen van kracht is behalve voor grote marktpartijen als een Rabobank. "CFD stelt vast dat alle aanbieders ruimschoots in de gelegenheid zijn gesteld om hun systemen aan te passen aan de nieuwe BGFO III wetgeving per 1 januari 2013. CFD verzoekt u dan ook om in te grijpen en een einde te maken aan het ongeoorloofde gedrag van Rabobank en z.s.m. het gelijke speelveld op dit zeer belangrijke onderdeel te herstellen."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Hein Brouwer - 22 februari 2013

Hein Brouwer/ Brouwer & van Burken Assurantien BV "De AFM Gedoogt Niet!" was in 2006 hun breed uitgedragen leus. We hebben toch niets gemist sinds die tijd?

Paul Schoo - 22 februari 2013

Vraag dan meteen of ze de verkoop van Robeco terugdraaien. De zeggingsschap over 190 miljard belegd vermogen, waarvan minstens 50 miljard uitgesteld belastinggeld is voor 2 miljard weggegeven aan Japanners. Iets waar ik al sinds 2006 voor waarschuwde gebeurt nu. Ons nationaal pensioenvermogen wordt door het buitenland afgeroomd door dit soort verkoop.

Leo Tol - 21 februari 2013

Uitstekend bezig, ook hulde voor Chris de Bruin, we zitten week 8 en Rabo zou tot en met week 26 op deze manier door mogen gaan? Even zoeken op de site van de AFM, Hé: ' De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten, ..., op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.' Woorden en daden ...

Lees meer over
Bitcoin als bindmiddel?

Bitcoin als bindmiddel?

CFD kondigde onlangs de introductie aan van een cryptomunt, de morecoin. Het bleek een 1-aprilgrap. Maar zou zo’n munt werkelijk iets toevoegen in de financiële...

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat...

Aegon gaat gesprek met CFD aan over 'Mijn Aegon'

Aegon gaat gesprek met CFD aan over 'Mijn Aegon'

Aegon accepteert de uitnodiging van de Commissie CFD om de dialoog aan te gaan over 'Mijn Aegon'. CFD is van mening dat Aegon het intermediair links laat liggen....

Afm: merendeel adviseurs gaat goed om met provisieverbod

Afm: merendeel adviseurs gaat goed om met provisieverbod

“Het overgrote merendeel van de adviseurs gaat goed om met het provisieverbod. Slechts een klein deel, en dat hebben we altijd benadrukt, declareert bewust...

Brancheorganisaties bieden pe-standpunt aan politiek aan

Brancheorganisaties bieden pe-standpunt aan politiek aan

De intermediairorganisaties bieden dinsdag aan de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën hun standpunt inzake het PE-examen aan. Ondertussen kan de PE-petitie...

Cfd: PE-plannen doodsteek voor adviseurs

Cfd: PE-plannen doodsteek voor adviseurs

De Commissie CFD heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën dringend verzocht om niet akkoord te gaan met de PE-plannen zoals deze in Bgfo3 zijn opgenomen...