Commissie CFD in geweer tegen \'pe-geweld\'

De Commissie CFD wil laten onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om de geldigheid van alle verworven diploma's te behouden.


Voorzitter Edwin Herdink: "Met de introductie van de Wft werd in 2009 de geldigheid van het diploma gekoppeld aan de uitslag van een PE-toets. Nu wil de minister van Financiën het huidige opleidingsbouwwerk na drie jaar alweer omvormen tot een geheel nieuw opleidingsbouwwerk waarin alle bestaande diploma's komen te vervallen. Dit heeft grote consequenties voor het voortbestaan van menig financieel adviesbedrijf. De minister wil adviseurs verplichten om periodiek een PE-examen af te leggen, zodat de vakkennis real-time up –to-date blijft. De Commissie CFD vindt een PE-examen in strijd met de norm die in zijn algemeenheid in het dagelijksverkeer geldt. Examens behoren bij het behalen van een diploma en niet bij permanente educatie. Als de plannen van het College Deskundigheid worden overgenomen dan komen alle bestaande, wettelijk behaalde, diploma’s geheel te vervallen. Om een diploma nieuwe stijl terug te ontvangen dient de adviseur eerst een verzwaard inhaal-examen met goed resultaat af te sluiten. Dit inhaal-examen wordt gecombineerd met het PE-examen 2013-2015 en via een centrale examenvragen databank afgenomen. De Commissie CFD vindt het onacceptabel dat men van overheidswege en bloc een streep wil zetten door de geldigheid van alle wettelijk behaalde diploma’s van de financieel dienstverlener."

 

 

 

Lees meer over

Reacties

albert 4 juli 2012

Je kunt een diploma afpakken als iemand dat op onrechtmatige wijze heeft gekregen. Of krachtens tuchtrecht of zoiets. Maar niet zomaar willekeurig. Nu zal worden beweerd dat het diploma niet wordt afgepakt, maar dat er voortaan gewoon een ander diploma nodig is. En om deze noodzaak aan te tonen wordt er door middel van doelredeneringen naartoe geredeneerd. Bij doelredeneringen laat men alle tegenargumenten gewoon weg. Dan lijkt het net alsof zo'n diplomabeslissing misschien jammer, maar helaas logisch en onvermijdelijk is. Dat is natuurlijk niet zo, maar bij doelredeneringen LIJKT dat zo. Daar moet je doorheen kijken, maar wat blijft is het feit dat men dit klaarblijkelijk wil. Men heeft een (misschien onzuiver) motief om het aantal verzekeringsadviseurs drastisch te verminderen. Wat IS dat motief? Verzekeringsadviseurs zijn toch gratis distributiekanalen? Minder distributiekanalen zou leiden tot het compleet vastlopen van binnendiensten van verzekeraars. En het zou best wel eens kunnen dat daar een snood plan is ontstaan. Niet gehinderd door kennis van zaken lijkt het immers duidelijk dat de klant voor kapitaalprodukten dan vanzelf bij de banken terecht komt! Maar dan heeft men toch niet verder gekeken dan de neus lang is: Want inderdaad: Verzekeraars kunnen het wegvallen van verzekeringsadviseurs 100% zeker NIET opvangen. Dat is nog niet eens het ergste voor nieuwe verzekeringen die nu niet meer gesloten kunnen worden, want dat pakken de banken wel op. Met eigen personeel dat daarvoor even snel de nieuwe diploma's moet halen. Door middel van geaccrediteerde interne opleidingen natuurlijk. Tot zover was het snode plan wel doorgedacht. Maar wat denk je van bestaande kapitaalverzekeringen! Daarin zit een godsvermogen aan oud geld! Juist nu breekt de tijd aan dat de babyboomers over hun vrijkomende kapitalen willen beschikken. Zonder verzekeringsadviseurs kunnen de verzekeraars de explosieve groei van expiraties niet (of niet tijdig) behandelen. Er gaan dus verzoeken komen om kapitalen naar banken over te maken. En dat worden er meer, en meer en nog meer. Daar rekent zelfs de best georganiseerde verzekeraar niet op. Niet alleen ons vak, maar de hele bedrijfstak loopt gevaar. Inclusief de pensioenfondsen die het toch al moeilijk hebben. De enorm diverse vakkennis van alle verzekeringsadviseurs samen kan nooit worden samengebracht in een examen. Onze vakkennis is inmiddels gespecialiseerd en zit veel dieper dan examen niveau. En andersom, een goede verzekeringsadviseur op het gebied van bijvoorbeeld aannemerij en vastgoed, hoeft niet in detail op de hoogte te zijn van de actualiteit rondom bijvoorbeeld de ELO-bike. Conclusie: Het PE examen dient geen integer doel. En het is inderdaad de hoogste tijd dat de politiek hierop opmerkzaam wordt gemaakt. PS Directe beloning is trouwens ook zo'n miskleun. De eindklant gaat nu adviesTARIEVEN vergelijken! Het wordt steeds duidelijker dat het provisiestelsel het beste stelsel is. De klant betaalt overal hetzelfde en kan vervolgens selecteren op kwaliteit van de tussenpersoon.

Bertus 4 juli 2012

Ik zou er voorstander van zijn wanneer iedere werkende Nederlander opnieuw naar de schoolbanken zou moeten. Inmiddels denk ik dat wij als branche met succes een beroep kunnen doen op discriminatie. De overheid wil afscheid nemen van het intermediair, dat blijkt toch heel duidelijk uit dit onzinnig plan? Ik begin mij steeds meer af te vragen wat voor adviseurs De Jager heeft. Zelf zeker kalnt geweest bij DSB om toch maar vooral de hoogste spaarrente en de laagste hypotheekrente te verkrijgen. Jan Kees het is genoeg nu. Richt je pijlen nu eens op een andere doelgroep, je eigen ministerie bijvoorbeeld.

Anne-Marie 3 juli 2012

Ik neem aan dat we vanuit de overheid een vergoeding krijgen voor al die diploma's die we de afgelopen jaren hebben behaald. Kosten studie, examengeld, uren à € 125,-- die we erin hebben zitten etc. Ben benieuwd hoe ze dit voor het bankpersoneel gaan aanpakken die hun papiertje vaak zo hebben gekregen.

Eric Peter 3 juli 2012

Een grote incestieuze kliek van MinFinners en ex MinFinners. Zelfs bij Adfiz. If you follow the money richting grootste verdiener, kom je bij K.Knot (DNB) en K.Gerritse (AFM) uit. Die laatste is communist (deed promotie in oostblokland ten tijde van de koude oorlog) en ultra revolutionair. Dat blijkt nu nog maar eens. Gerritse (na het provisieverbod) : `dit is nog maar het begin....` Is natuurlijk ook echt iets voor bij onze overheid en politici, net zoals ze een dientweigeraar op defensie zetten (van Middelkoop) komen anti kapitalisten in de top van AFM, MinFin en DNB. Kat op het spek binden en zo.

Henk van Megen 27 juni 2012

Ik wil CFD steunen, waar kan ik me aanmelden voor een financiele bijdrage?

Ironie 27 juni 2012

Jammer dat de 6 mensen van het college blijk geven van een andere planeet te komen dan de overige nederlanders. Als ook het nieuwe examen van dezelfde orde is als de rekenwijze van De Jager, 18 miljard bezuinigen en 40 miljard in de europese pot, dat zal het met onze integriteit en het vertrouwen in de branche nooit meer goed komen.

J. Doedens 26 juni 2012

Als deze plannen van de minister doorgaan, kunnen we natuurlijk ook besluiten unaniem het examen niet te gaan halen. Dan zijn alleen de geldadvieswinkels in Amersfoort en Den Bosch over om nog "bevoegd advies"" te geven zonder enig diploma. Richten we dan allemaal geldadvieswinkels op en laten we ons subsidieren door dhr de Jager? Uiteraard hulde voor Herdink en de zijnen, dat zij vooralsnog als enige opkomen voor onze belangen.

Karl 25 juni 2012

CFD is toch wel dynamiek. Herdink en bestuur trekken aan de touwen. Het intermediair hoort de klok hoort luiden. Of niet, maar het is nu blijkbaar echt tijd voor actie. Van CFD heb ik vorige week een nieuwsbrief gekregen. Daarna heb ik het een en ander nagepluist op hun website. En inderdaad het klopt wat CFD schrijft. Het ministerie (de minister) wil de markt nu ook nog op een andere wijze de duimschroeven gaan aandraaien. Na provisie wat blijkbaar voor een groot verval moet zorgen wil men de markt ook nog gaan over belasten met steeds terugkerende examens. Ik hoop dat CFD voldoende collega's wakker heeft weten te krijgen en zo snel mogelijk met een topadvocaat er tegen aan gaat.

Jacco 23 juni 2012

Ontzag en respect voor de inzet van Edwin Herdink en de CFD. Zij durven de strijd aan te gaan waar andere het laten afweten. Succes en ik hoop dat jullie rechtvaardige strijd een prachtig resultaat opleverd.

Bas 21 juni 2012

@Arend Het is simpel: het is 1 groot complot tegen het intermediair.

Adviseurs zwakste schakel in lobby door lage organisatiegraad

Adviseurs zwakste schakel in lobby door lage organisatiegraad

"Zolang adviseurs zich niet organiseren, blijven we de zwakste schakel in de lobby." Zo mengt CFD-voorzitter Edwin Herdink zich in de discussie op VVP Online naar...

Drost fileert boek 'Provisie 2.0'

Drost fileert boek 'Provisie 2.0'

'Het boek ‘Provisie 2.0’ doet geen recht aan de vele ondernemers in deze bedrijfstak die het vak van financieel adviseur uiterst serieus nemen en al...

Misleiding als verdienmodel

Misleiding als verdienmodel

Onlangs kwam hypotheek24.nl weer negatief in het nieuws. De Reclame Code Commissie (RCC) tikte de online hypotheekknaller op de vingers vanwege misleidende reclame....

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

CFD heeft opnieuw bezwaren geuit tegen de betrokkenheid van onderzoeker Peter Risseeuw bij de evaluatie van het provisieverbod. Financiën heeft de opdracht...

Graafsma en Herdink als sint en Piet voor het goede doel

Graafsma en Herdink als sint en Piet voor het goede doel

CFD-voorzitter Edwin Herdink kwam maandag in actie als Zwarte Piet. René Graafsma trad bij dezelfde gelegenheid op als Sinterklaas. Het was voor het goede...

Verspilde energie

Verspilde energie

De afgelopen maanden hebben veel collega’s zich op de diverse fora geroerd in de beloningsdiscussie rondom de komende evaluatie van het provisieverbod. Naar...