Commissie CFD ziet angstcultuur

"Gezien de reacties zijn wij bezorgd om de relatie intermediair en toezichthouder." Aldus voorzitter Edwin Herdink van de Commissie CFD naar aanleiding van de reacties op de VVP Online-berichten vorige week 'Rare jongens, die tussenpersonen!' en 'Rare jongen, die AFM!'

 

Herdink schrijft dat "CFD graag met de AFM de dialoog aangaat. CFD is uitermate bezorgd over de verschraling van het advieslandschap, het uitblijven van een oplossing voor gespreide betaling, de PE-plannen en het speelveld dat alsmaar schever lijkt te groeien. Gezien de reacties is CFD bezorgd over de relatie intermediair en toezichthouder. Vele anonieme reacties bevestigen een angstcultuur. CFD levert graag een bijdrage om het vertrouwen tussen intermediair en haar toezichthouder naar de toekomst toe te herstellen en de vele zorgen zoals bovenvermeld het hoofd te bieden." In VVP verzuchtte Michiel Denkers, Hoofd Toezicht AFM, dat er maar weinig reacties waren gekomen op zijn VVP-column waarin hij het intermediair uitnodigde worstelingen en vragen met betrekking tot het provisieverbod te melden, zodat hij er nader op kan gaan. Er kwamen zeer veel reacties, die echter ook lieten zien dat veel intermediair de relatie met het AFM als eenrichtingsverkeer ervaart.
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem - 26 augustus 2012

CFD ziet het helder en goed en gaat als enige uit van haar eigen kracht. Succes!

Jan van Gent - 26 augustus 2012

Denkers, Kockelkoren (AFM) en Baarsma van SEO zouden eens uitgenodigd moeten worden op een "feestje" van VVP voor een discussie met de branche organisaties. Maar dat zie ik niet gebeuren. Immers dan wordt overduidelijk dat de AFM bepaalt en de klant het gelag betaalt.

Martin (1) - 24 augustus 2012

Nou, me dunkt dat meneer Denkers, als hij even tijd kan vinden tussen het golfen door, genoeg heeft om op te reageren. Als zelfs politici twitteren en in debat gaan, waarom kan Denkers dan niet even via dit medium reageren? Of is er ergens een vuistdik handboek met richtlijnen door een andere topambentaar opgesteld waaruit zou blijken dat dat te simpel is en dus niet mag...? Als je wilt communiceren, moet je ook durven réageren...

Martin (andere) - 23 augustus 2012

Waarom de angst voor de AFM? De geschiedenis leert dat ambtelijke organisaties slecht tegen kritiek kunnen en al helemaal niet willen horen dat hun beleid niet werkt. Ze in dat geval liever kosten noch moeite sparen om de boodschapper aan te pakken dan naar de kern te kijken. De AFM is ook een ambtelijke organisatie met bovendien een schat aan wapens om de critici lam te leggen. Ongeacht of de AFM zich net zo zal laten gelden als hiervoor opgemerkt, men gaat dat risico niet lopen en houdt zich stil. Ook al kan je nu al zien waar over een jaar of 6 de parlementaire enquetes op dit gebied over zullen gaan die moeten uitzoeken hoe het zo mis heeft kunnen gaan......

Martin - 23 augustus 2012

Als de AFM en het ministerie van Financiën in een beschaafd, ontwikkeld en democratisch land de basisprincipes van de scheiding der machten nog niet eens respecteren, waarom zouden wij dan als beroepsgroep het risico nemen geinquisiteerd te worden? In de DDR had je vroeger de STASI, wij hebben nu hier de STAFI. Levensgevaarlijke, zwaar overbetaalde en zichzelf zwaar overschattende Inspektoren met een beangstigend arsenaal aan dwangmaatregelen waar zelfs in oorlogstijd nog minder vergaande bevoegdheden aan zouden zijn toegekend. Dat macht corrumpeert is al lang bewezen en dit soort figuren die macht in handen geven is een bewijs van onkunde van het ministerie en een vrijbrief voor excessen die w enu over ons heen gestort krijgen. En je dan ook nog afvragen waarom iedereen de sloot induikt als het AFM luchtalarm afgaat..

Susan de Wit - 21 augustus 2012

De publicaties in de diverse media over de opgelegde dwangsommen en intrekking vergunningen bepalen denk ik voor een groot gedeelte de beeldvorming over de AFM. Wat hier bijkomt is dat van intermediaire bedrijven al diverse malen de adviesvergunning is ontnomen, dit in tegenstelling tot banken en verzekeraars die met een boete ermee wegkomen. Deze ongelijkheid beinvloed dat de AFM vooral jaagd op het onafhankelijk intermediair i.p.v. op het malafide grootkapitaal.

Krijn Schippers - 21 augustus 2012

De AFM zou een stap in de goede richting kunnen zetten door de diverse brancheorganisaties uit te nodigen voor een open en eerlijk gesprek. Doel van dit gesprek is om te bespreken hoe men de angst kan vervangen door respect, ontzag en waardering.

marianne - 21 augustus 2012

Het is toch heel logisch, dat iedereen ondertussen de buik "VOL" heeft van alle reguleringen, die door ambtenaren worden gemaakt. Ze kennen de PRAKTIJK in het geheel NIET. Ze weten helemaal niet hoe een consument in elkaar zit. De juiste en goede tussenpersoon waar ze al jaren mee door het leven gaan, DAAR hebben ze vertrouwen in. NIET in de ambtenarij. Wij MOETEN steeds maar weer alles opnieuw uitleggen wat de HEREN weer nieuw hebben bedacht !!! Tevens wordt de consument hier helemaal DOL van. Vertrouwen ....... laat me niet lachen. Deze regering vertrouwt men toch al helemaal niet. Dat blijkt al wel uit de opinie peilingen voor de verkiezingen. Wat moet men doen ? Net als in België ...... even een tijd geen NIEUW kabinet. Laat de mensheid eerst eens rust krijgen, dan kan alles eens beter en rustig bekeken worden. Ook de AFM met al zijn drastische maatregelen doe eens een PAS OP DE PLAATS. Op deze manier kan de gegoede tussenpersoon ook eens RUST krijgen op zijn/haar kantoor en weer normaal blijven functioneren.

olav wiggers - 21 augustus 2012

Is men nu zo dom of lijkt dat maar zo? het is nogal een verschil of je als gemiddeld intermediair als zelfstandig ondernbemer bezig bent, waar momenteel op alle fronten aan de stoelpoten wordt gezaagd, zowel maatschappelijk, fiscaal als als werkgever of dat je. of dat je zoals bij banken en verzekeraars bent en op allerlei 'rechten'kan terugvallen. Bovendien is de AFM in de Rechter, jury en beul in 1, betuurd door ambtenaren in loondienst die niets van zelfstandig ondernemerschap begrijpen. Vinden we het dan nog echt gek dat het intermediair terughoudend is? Natuurlijk moeten zaken goed geregeld zijn, maar overregeulering zoals deze nu plaatsvind heefr een averechts effect op de markt

Karel van Gelder - 21 augustus 2012

Wat kun je van een AFM als uitvoeringsorgaan van een ministerie verwachten als de wetgeving ook nog door hen wordt uitgevoerd nadat ze deze zelf bij het ontwerp hebben beinvloed en hebben ingevuld? Het antwoord is simpel: IN IEDER GEVAL WeINIG TOT NIETS WAAR DE MARKT NOG VOORDEEL AAN HEEFT. Dan ben je gewoon ongeloofwaardig.