Consument krijgt inlogmiddel financiële dienstverlening

Sivi 2014

Klanten beschikken binnenkort over een uniek en veilig inlogmiddel, waarmee ze toegang krijgen tot de online dienstverlening binnen de verzekeringsbranche en veel andere publieke en private branches.

Dit werd bekend gemaakt tijdens een mini-seminar ter ere van het tienjarig bestaan van SIVI. Tevens werd op het seminar afscheid genomen van Hein Aanstoot als directeur van SIVI.

SIVI-voorzitter Michel Lamie: "Klanten zijn alleen nog bereid om te betalen voor efficiënte processen, waarbij hergebruik van gegevens en privacy geborgd zijn. Standaarden zijn hierbij voorwaarde scheppend." Lamie meldde ook dat SIVI werkt aan een Ketenintegratie Monitor die overzicht creëert van de resultaten van ketenintegratie initiatieven.

Bestuurslid Wim Henk Steenpoorte, tevens lid van de Taskforce Ketenintegratie, nam de aanwezigen mee in een toekomstscenario waarbij de verzekeringsbranche gebruik maakt van één digitaal centraal portaal voor online dienstverlening. Een Poliskluis waaraan het Verbond nu denkt, zou hierbij een eerste stap zijn. Een digitaal overzicht met actuele informatie van alle lopende verzekeringen kan consumenten helpen om meer zicht te krijgen op hun verzekeringsportefeuille en oververzekering en onderverzekering tegengaan.

Hans-Rob de Reus van het Ministerie van Financiën schetste het wenkend perspectief van eID Stelsel NL voor de verzekeringsbranche. Klanten beschikken straks over een veilig eID-inlogmiddel, waarmee ze toegang kunnen krijgen tot de online dienstverlening binnen de financiële sector  en veel andere publieke en private branches. De Reus riep verzekeraars op om lef te tonen en mee te doen aan pilots in 2015.


 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
SIVI ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

SIVI ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

SIVI heeft een standaard voor dataportabiliteit in de verzekeringssector geïntroduceerd. Deze standaard is – in het kader van de AVG – noodzakelijk...

Sivi ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

Sivi ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

Kenniscentrum Sivi gaat in oktober van start met de werkgroep Privacy by Design. Doel is een standaard te ontwikkelen waarmee gegevens in de sector kunnen worden...

Sivi: nog volop uitdagingen met idensys

Sivi: nog volop uitdagingen met idensys

Idensys is belangrijke stap naar een breed toepasbare authenticatie, maar de koppeling met het Burger Service Nummer (BSN) is een grote uitdaging, aldus SIVI in...

Sivi: jammer dat iDIN struikelt over Wet gdi

Sivi: jammer dat iDIN struikelt over Wet gdi

De Wet Generieke Digitale Infrastructuur, het nieuwe normenkader van de overheid voor alle authenticatiediensten, vormt voor iDIN vooralsnog een groot struikelblok. Dat...

Sivi wil één branchebrede oplossing voor authenticatie

Sivi wil één branchebrede oplossing voor authenticatie

Met het vooruitzicht van de inwerkingtreding van nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018, is een branchebrede oplossing voor authenticatie nu meer dan ooit...

Sivi publiceert greenpaper over Europese privacywetgeving

Sivi publiceert greenpaper over Europese privacywetgeving

Kenniscentrum Sivi heeft in het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018, een greenpaper gepubliceerd...