"consument wil inzicht in vermogensontwikkeling"

Theo Krins

Veel consumenten maken zich zorgen over hun financiële toekomst. Meer dan ooit heeft de consument juist nu behoefte aan inzicht in de eigen financiële situatie. Goed opgeleide adviseurs kunnen hierbij van grote betekenis zijn, zo werd van verschillende kanten onderstreept tijdens de masterclass Vermogensopbouw die Legal & General op 15 februari organiseerde.

“Als sector moeten wij met consumenten veel meer communiceren vanuit het begrip ‘koopkracht’. De gemiddelde consument heeft geen enkele notie wat inflatie op langere termijn met de koopkracht van vermogen doet. Veel van de producten waarvoor consumenten nu kiezen leiden door de combinatie van lage rente, hoge inflatie en belastingdruk tot een netto gegarandeerd negatief rendement", stelde Theo Krins, manager Vermogensadvies bij Legal & General (foto)  "De consument is gebaat bij een adviseur die voor de consument ‘grote bedragen’ weet te vertalen naar koopkracht." Volgens Krins zou de wetgever bij uitkeringen die in de toekomst plaatsvinden, aanbieders en adviseurs moeten verplichten om ook informatie te geven over wat deze nominale uitkering voor de consument betekent naar verwachte koopkracht.

Volgens Bob Hendriks van BlackRock is er in veel gevallen "een zeer groot gat" tussen de verwachting wat mensen aan inkomen na pensionering hebben en hun werkelijke inkomen. “Consumenten hebben geen gevoel voor de bedragen die nodig zijn voor een goede oudedagsvoorziening. Iemand die op 65 jaar een 20 jarige lijfrente wil ontvangen van jaarlijks 41.400 euro (wat Nederlanders gemiddeld zeggen te verwachten, red.) zal op 65 jarige leeftijd daarvoor een vermogen moeten hebben opgebouwd van 572.114 euro. Begint iemand met deze opbouw op 25 jarige leeftijd, dan zal hij maandelijks 386 euro opzij moeten leggen. Start iemand echter pas op zijn 55e dan moet hij maandelijks 3.706 euro sparen. Dit laatste kan vrijwel niemand. Het is dus belangrijk dat consumenten zo vroeg mogelijk geholpen worden bij het inzicht in hun financiële toekomst." Ook volgens BlackRock kan de financiële adviseur hierin een cruciale rol spelen.

Jurjen Oosterbaan (Bureau D&O) deed in zijn inleiding verslag van een recent klankbordgesprek over vermogensopbouw met consumenten. Hieruit kwam naar voren dat veel consumenten behoefte hebben om juist in deze tijd beter inzicht te hebben in de ontwikkeling van hun vermogensopbouw. “Consumenten hebben er begrip voor dat prognoses kunnen afwijken van de realiteit. Maar waar de consument geen begrip voor heeft, is wanneer niemand hem tijdig hierover informeert. Hoe eerder de klant wordt geïnformeerd dat het kapitaal zich niet zo ontwikkelt als bij het afsluiten van het financiële product was gedacht, hoe minder de frustratie", aldus Oosterbaan.

Door overheidsmaatregelen en de ontwikkeling in de economie zullen consumenten naar verwachting meer afhankelijk worden van hun vermogen. Vanuit deze zorg willen consumenten de ontwikkelingen in hun vermogenspositie beter kunnen volgen. "Door de leidraden van de AFM wordt het geven van inzicht tegenwoordig vaak gezien als voorportaal voor het afsluiten van nieuwe vermogensopbouwproducten", aldus Oosterbaan. Tijdens de workshop zei hij te verwachten dat het geven van inzicht de komende tijd vaker een zelfstandig dienstverleningsproduct zal worden. "De consument lijkt hieraan behoefte te hebben en is ook bereid hiervoor te betalen.”
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Leo Tol - 22 februari 2013

"CONSUMENT WIL INZICHT IN VERMOGENSONTWIKKELING" Dan adviseren wij u voortaan absoluut nooit meer 'strategisch' te stemmen, en dat doen wij zonder bemiddeling of verkoop.

Lees meer over
Laatste inschrijfmogelijkheid Dag van het Topadvies

Laatste inschrijfmogelijkheid Dag van het Topadvies

Over een paar dagen vindt in Leusden de Dag van het Topadvies plaats, een intermediaire praktijkdag, puur gericht op adviseurs. Met intermediaire topsprekers en...

Zin en onzin van scenario-analyse

Zin en onzin van scenario-analyse

Verbaasd is ze over de voorspellende gaven die scenario-analyses bij DC-regelingen op basis van beleggen wordt toegedicht. Een hoge uitkomst in zo’n analyse...

Gestunt met collectief pensioen zet consument op verkeerde been

Gestunt met collectief pensioen zet consument op verkeerde been

 Een collectieve pensioenregeling die niet gemiddeld een vermogensopbouw van 5 procent per jaar behaalt, zal in de praktijk zelden leiden tot het gewenste en...

Legal & General lanceert RendementWijzer

Legal & General lanceert RendementWijzer

Legal & General introduceert een digitale RendementWijzer voor financieel adviseurs. Met deze tool kunnen zij klanten inzicht geven of zij wel of niet de voor...

Adviseur krijgt primeur nieuwe naam Scildon

Adviseur krijgt primeur nieuwe naam Scildon

Afgelopen week heeft Legal & General op vier plaatsen in Nederland haar nieuwe naam Scildon gepresenteerd. De primeur was voor de financieel adviseurs waarmee...

Verzekeraars pakken rol vermogensopbouw weer op

Verzekeraars pakken rol vermogensopbouw weer op

Het Verbond van Verzekeraars noemt het zorgwekkend dat 2,5 miljoen huishouders te weinig buffers hebben om financiële problemen te voorkomen en vermogen op...