D&o: "advieskracht intermediair beter benutten"

Bureau D & O LOGO

De sector doet er verstandig aan om de advieskracht van het intermediair beter te benutten. Dat stelt Bureau D&O in zijn nieuwsbrief.

 

D&O: "In de afgelopen jaren is er binnen de sector een situatie ontstaan waarbij aanbieders en intermediair bewust afstand van elkaar hebben genomen. De intentie hierbij was goed; namelijk het duidelijk maken dat de adviseur aan de kant van de klant staat. Maar de beweging is gepaard gegaan met een ongewenste polarisatie tussen aanbieders en intermediair. Deze polarisatie leidt tot een verlamming in de bedrijfstak. Er is geen gemeenschappelijke visie op de infrastructuur die nodig is om te komen tot een optimale bediening van de klant. Gemeenschappelijke initiatieven tot innovatie komen niet van de grond, of zijn stilgevallen. Partijen opereren ieder voor zich waarbij de focus primair lijkt te liggen op het behalen van voordeel ten opzichte van de andere partij.

Wij zijn van oordeel dat deze ontwikkeling van polarisatie is doorgeschoten en nu de branche ernstig schaadt. Binnen het intermediaire systeem zijn aanbieder en adviseur immers samen verantwoordelijk voor een goede dienstverlening aan de klant. Alleen door samen te werken kan de branche een goede dienstverlening naar de consument borgen.

Natuurlijk, de sector is niet in staat om de inkomens van consumenten te verhogen of de lastenverzwaringen af te wenden. Maar de sector kan de consument wél helpen om binnen de beschikbare financiële ruimte die prioriteiten te kiezen die op langere termijn in het belang van die consument zijn. Daarbij zal ook blijken dat er onder consumenten nog tal van behoeftes leven waarvoor de sector nu nog geen oplossing biedt, maar die wel zou kunnen ontwikkelen.

De gezamenlijke advieskracht die het intermediair kan mobiliseren is vele malen groter dan verzekeraars zelf kunnen bieden. Aanbieders en intermediair kunnen ieder voor zich de argumenten blijven noemen waarom de omzet daalt. Maar de keuze kan ook gemaakt worden om met inzet van de advieskracht van het intermediair de consument actief te benaderen. Met als inzet de consument te helpen inzicht te krijgen in de eigen (financiële) situatie en hen te stimuleren tijdig die maatregelen te nemen die nu eenmaal genomen moeten worden om op verantwoorde wijze invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid die de politiek bij hen neerlegt."

Bureau D & O schrijft zich te kunnen voorstellen dat het voor elke intermediaire aanbieder zinvol is om met het intermediair waarmee wordt samengewerkt een gedachtewisseling te starten. "Het gaat niet zozeer om de exacte vragen die in deze bijeenkomsten centraal moeten staan. Maar wel om het belang dat aanbieder en intermediair zich weer gaan realiseren dat voor een goede bediening van de klant aanbieder en adviseur duurzaam goed moeten samenwerken. Anders dan in het verleden, maar wel samen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ruud Horsten - 19 juni 2013

De spijker op zijn kop ! Ruud Horsten - Het Verzekeringsmuseum.

Marcel J.F. van Bijsterveld - 19 juni 2013

Hoe houden we de LAT-relatie levendig evolutionair en profijtelijk voor beiden ?! Een heldere aanzet tot initiatief en een herijken, en dus een uitstekende oproep wat mij betreft Jurjen ! Want D & O slaat natuurlijk weer een spijker op de kop, alhoewel de kop van het VVP-artikel slechts lijkt in te zoemen op “gebrek aan gemeenschappelijke visie op de infrastructuur en innovatie’. Hoe dan ook, de verhoudingen tussen de 2 distributie-schakels zijn inderdaad totaal anders dan jaren terug, zo leverde het intermediair niet alleen door de crisis, maar ook door het nieuwe beloningssysteem steeds meer in op inkomen, terwijl de verplichtingen en werkzaamheden alleen maar voortdurend toenemen. Dat is dus een onhoudbare en tegenstrijdige tendens ?! Want inmiddels lijkt een assurantiekantoor meer een volmachtkantoor: alle taken van verzekeraars (en overige partijen zoals banken) zijn inmiddels zo’n beetje doorgeschoven naar atp: dankzij scannen en extranet wikkelt atp het hele dossier zover mogelijk af tegen voortdurend afkalvende beloning. Tel daarbij op alle voortdurende toegenomen wettelijke plichtplegingen, zoals assessments, PE’s en straks nieuwe examenrondes en verplichte standaard DVD (na alle eerdere eigen inspanningen) en ga zo maar door, (een productieloze dag per week voor onderhoud / studie / etc ?) Het is dus inderdaad een vreemde balans tussen de schakels geworden, want waar het op service en advies aan komt, dan verwijst de aanbieder natuurlijk met klem ook weer naar de adviseur. Ook zijn kosten van toezicht (AFM) en verzekeringen (BAVB etc) en ICT voor atp stevig toegenomen. De adviseur is dus in een flink nadelige positie gerold: steeds meer werk tegen steeds minder inkomen. Maar los van deze geëvolueerde rolverdeling en de daarmee contraire financiële aspecten, rijst de vraag hoe deze ontwikkelingen gekeerd zouden kunnen worden ? Als intermediair kies je voor partijen die hun zaken goed op orde hebben, die consistent beleid voeren en betrouwbaar en aanspreekbaar blijken ook als er eens iets tussen wal en schip dreigt te vallen, en natuurlijk kies je voor het juiste product. Dit is dus inderdaad een mooi initiatief voor een herijking van de betrokken partijen, hoe houden we de LAT-relatie levendig evolutionair en profijtelijk voor beiden zonder de consument centraal te houden en je niet te laten strikken door spiegels en kralen ?! Even wat gedachtenflodders van Marcel J.F van Bijsterveld van VerbijsterendAdvies.nl

Lees meer over
Kifid: consument moet begrijpen dat adviseur geen verzekeraar is

Kifid: consument moet begrijpen dat adviseur geen verzekeraar is

De consument wordt geacht te begrijpen dat een financieel adviseur geen verzekeraar is, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak...

Zeer weinig vrouwelijke bestuurders bij intermediair

Zeer weinig vrouwelijke bestuurders bij intermediair

Het percentage vrouwelijke bestuurders in de intermediaire sector is met 16,7 procent "extreem laag" in vergelijking tot andere sectoren in het mkb. Bij...

Weinig adviseurs zien fusie of overname als positief

Weinig adviseurs zien fusie of overname als positief

Fusies of overnames worden door slechts weinig financieel adviseurs als een positieve ontwikkeling ervaren. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek van Bureau...

Is uw assurantiekantoor privacy proof?

Is uw assurantiekantoor privacy proof?

Ook assurantiekantoren moeten voldoen aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Met een online privacytest van Bureau D&O kunnen adviseurs inzicht...

D&o maakt beste serviceproviders van 2016 bekend

D&o maakt beste serviceproviders van 2016 bekend

De Financiële Makelaar, de Hypotheekadviseur, VCN, Connect de Krediet Makelaar zijn de beste koepelorganisaties van 2016, zo blijkt uit het Performance Onderzoek...

Overstap naar Adviesbox zonder belemmeringen

Overstap naar Adviesbox zonder belemmeringen

Intersoftware introduceert een overstapservice voor financieel adviseurs die aanhikken tegen het wisselen van softwareleverancier. Een pakket van zes diensten moet...