D&o opent site met info serviceproviders

Bureau D & O LOGO

Bureau D & O heeft de site www.sp.deno.nl/ gelanceerd. Op deze site kunnen financieel adviseurs zich oriënteren op de dienstverlening van de verschillende serviceproviders.

 

Op de gratis site treffen bezoekers de feitelijke gegevens aan van een groot aantal serviceproviders. De informatie is onderverdeeld in de volgende ‘hoofdstukken’: alle kerngegevens,  beschikbare diensten die bijdragen aan het primaire proces van adviseren en bemiddelen; aanvullende diensten; voorwaarden voor samenwerking en deelnemerschap; extra informatie.

“Wij voorzien, aldus Annette van de Wetering, directeur Bureau D & O, dat serviceproviders in de komende tijd het middelpunt worden van de concurrentiestrijd in het particuliere segment. Bij aanbieders is te zien dat tal van initiatieven worden genomen om toch meer en vaker een rechtstreekse band met de particuliere relatie op te bouwen. Aanbieders motiveren deze ontwikkeling mede met als argument dat zij de greep verliezen op de individuele klant en de individuele adviseur, als gevolg van de snelle groei van de productie die loopt via gevolmachtigden en/of serviceproviders.

"Tegelijkertijd zien we dat een aantal serviceproviders in een geweldig tempo hun diensten richting het intermediair aan het verbeteren en verbreden zijn. Dit zal onvermijdelijk lijden tot scherpere concurrentie tussen enerzijds serviceproviders en anderzijds aanbieders die hun productie willen behalen door rechtstreekse aanstellingen met het intermediair, of via directe tekening met de consument.

"Als Bureau D & O denken wij dat het grootste deel van het intermediair voorlopig kleinschalig blijft werken. De kracht van dit type kantoren zit in het klantcontact. De contactfrequentie moet echter drastisch omhoog. GfK heeft onlangs onderzoek gepubliceerd dat uitwijst dat van de consumenten die een financieel product via een intermediair hebben gesloten, 44 procent minder dan één maal per jaar contact heeft met deze intermediair. Op het moment dat er dan contact is, vindt dit in driekwart van de gevallen plaats op initiatief van de klant. Dat beeld moet echt veranderen wil het intermediair ook in het digitale tijdperk een goede relatie met de consument onderhouden.

Serviceproviders zijn door hun schaalgrootte in staat technieken te ontwikkelen en aan het intermediair aan te bieden waardoor kleinere kantoren min of meer op hetzelfde digitale niveau met directe aanbieders kunnen concurreren. Met dat verschil dat de klant die het even niet snapt toch gewoon bij de adviseur ‘aan het dorpsplein’ langs kan gaan.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arthur Goes - 1 augustus 2013

Wel jammer dat D & O niet gelijk ook de resultaten (klanttevredenheid) van haar Koepelonderzoek publiceert op de website.

Lees meer over
DNB blijft hameren op beheersing uitbestedingsrisico's door verzekeraars

DNB blijft hameren op beheersing uitbestedingsrisico's door verzekeraars

Alhoewel DNB constateert dat naar aanleiding van haar onderzoek in 2017 verzekeraars reeds verbeteringen doorvoeren, zal zij  de komende periode meer aandacht...

DFO licht serviceproviders door op eigen site

DFO licht serviceproviders door op eigen site

Op de vernieuwde site van Bureau DFO zijn de verschillen tussen de serviceproviders inzichtelijk gemaakt. Op de site worden de serviceproviders vergeleken op: kerngegevens,...

Samenwerking FlexFront en De Krediet Makelaar

Samenwerking FlexFront en De Krediet Makelaar

"Door de samenwerking met De Krediet Makelaar krijgt de bij FlexFront aangesloten adviseur toegang tot nagenoeg alle kredietverstrekkers en hun producten op de Nederlandse...

Salaris ontwikkeling medewerkers advieskantoren verschilt sterk per functie

Salaris ontwikkeling medewerkers advieskantoren verschilt sterk per functie

De ontwikkeling van de salarissen van medewerkers op financieel advieskantoren zal per 1 januari 2017 per functie sterk verschillen. Dit is een van de uitkomsten...

D&o maakt beste serviceproviders van 2016 bekend

D&o maakt beste serviceproviders van 2016 bekend

De Financiële Makelaar, de Hypotheekadviseur, VCN, Connect de Krediet Makelaar zijn de beste koepelorganisaties van 2016, zo blijkt uit het Performance Onderzoek...

Annette van de Wetering verlaat D&O

Annette van de Wetering verlaat D&O

Na zeventien jaar verlaat Annette van de Wetering Bureau D&O om zich op andere zaken te richten. Van de Wetering, directeur bij D&O, schrijft aan relaties:...