D&o: wijziging reglement Kifid stelt teleur

Bureau D & O LOGO

"Bij de oprichting heeft Kifid de geest van de grondwet geschonden door financiële tussenpersonen te misleiden door het hokje waarmee akkoord werd gegaan met bindend advies, reeds in te vullen. Dat nu Kifid ook nog eens via een reglementswijziging de vrijheid die de Grondwet biedt tracht in te perken stelt teleur."

 

Dit schrijft Bureau D&O in zijn nieuwsbrief naar aanleiding van de (aangekondigde) wijziging van het reglement van het Kifid. Deze wijziging moet er volgens minister Dijsselbloem voor zorgen dat een intrekking van de aanvaarding van de bindendheid van Kifid-uitspraken alleen geldt voor contractuele verhoudingen die na deze datum zijn aangegaan. "Voor bestaande contractuele verhoudingen tussen een financiële dienstverlener en een consument heeft een intrekking alleen gevolgen als de financiële dienstverlener de consument uitdrukkelijk op deze verandering heeft gewezen en de consument een reële mogelijkheid heeft gegeven om zonder kosten de relatie te beëindigen. Een intrekking zal bovendien nooit gevolgen hebben voor klachten over financiële diensten die al waren geleverd op het moment van intrekking van de aanvaarding van bindendheid. In dat geval heeft de consument immers geen mogelijkheid meer zelf consequenties te verbinden aan de veranderde opstelling van de financiële dienstverlener", aldus de minister.

Volgens Bureau D&O zal het voor kantoren die bij voorbaat bindend advies hebben geaccepteerd, in de praktijk hierdoor vrijwel ondoenlijk zijn dit besluit ongedaan te maken. "Alle consumenten die bij het kantoor klant zijn, moeten dan immers uitdrukkelijk worden benaderd en deze klanten moeten dan zonder enige kosten de relatie met het kantoor kunnen beëindigen. Dit leidt feitelijk tot een ‘lock-in’ situatie", aldus D&O. Financieel dienstverleners die nu bij het Kifid geregistreerd staan als kantoren die bij voorbaat akkoord gaan met bindend advies, kunnen deze registratie desgewenst nu nog wijzigen.

 

In een reactie op de visie van Bureau D&O zegt het klachteninstituut: "Kifid ziet zich helaas geconfronteerd met incidentele gevallen waarin een financiële onderneming na een voor haar onwelgevallige uitspraak de verklaring van bindendheid intrekt, waardoor consumenten die mede in vertrouwen op die verklaring met de bewuste onderneming zaken hebben gedaan, en zich zelfs al tot de Ombudsman van Kifid hebben gewend, alsnog in de kou komen te staan. De voorgestelde wijziging beoogt het vertrouwen van consumenten te beschermen.

Van strijd met de Grondwet is daarbij geen sprake: financiële ondernemingen kunnen nog steeds, hetzij in het algemeen, hetzij per zaak, kiezen of zij de bindendheid van uitspraken van de geschillencommissie van Kifid aanvaarden. Wat zij na de reglementswijziging niet meer kunnen, is consumenten de indruk geven dat zij de bindendheid accepteren, om dat vervolgens als het erop aankomt toch niet te doen.

Over de wijze waarop het reglement gewijzigd moet worden om het consumentenbelang hier afdoende te beschermen, zal de sector nog worden geconsulteerd. Een nieuwe bepaling zal niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arjan Lubbe - 14 mei 2013

Goed dat dit aan de kaak wordt gesteld. Ik voel me namelijk redelijk misleid door het Kifid. Ook ik heb me neergelegd bij het gebonden zijn aan de uitspraken van Kifid omdat ik dacht dat dit verplicht was. Zo werd het namelijk wel gebracht. Fijn dat heer Oosterbaan mijn geheugen heeft opgefrist.

Jurjen Oosterbaan Martinius - 14 mei 2013

@ Arjan Lubbe. Graag gedaan. In het verleden zijn er ook veel kantoren collectief aangemeld door de vereniging/ organisatie waarvan zij op dat moment lid waren. In de meeste gevallen is daarbij door de vereniging/organisatie gekozen voor een bindend advies. Kantoren realiseren zich dit niet altijd. Ook wanneer men nadien de vereniging/organisatie heeft verlaten blijven zij geregistreerd staan als bij voorbaat akkoord met bindend. Advies. Er is voor beide mogelijkheden iets te zeggen. Maar wat belangrijk is, is dat kantoren nu nadenken wat ze willen en bewust een keuze maken.

Lees meer over
Wanner Los voorzitter Commissie van Beroep Kifid

Wanner Los voorzitter Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft mr. W.J.J. (Wanner) Los per 1 oktober benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep. Los is sinds 1994 onafgebroken werkzaam bij...

Camera even laten liggen: geen vergoeding

Camera even laten liggen: geen vergoeding

SCHADE - Consument plaatst bij het betalen van zijn parkeerticket een kleine maar dure camera op de parkeerautomaat. Na betaling vergeet de consument de camera....

Onderbouwing afkoopwaarde niet verplicht

Onderbouwing afkoopwaarde niet verplicht

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die bij een verzekeraar de afkoopwaarden van twee door hem afgesloten uitvaartverzekeringen opvraagt. De hierop...

Geldverstrekker mag met ex praten

Geldverstrekker mag met ex praten

HYPOTHEKEN - In 2005 sluit de consument met haar toenmalige partner een hypotheek bij de geldverstrekker. In 2007 komt een einde aan deze relatie. In 2015 verzoekt...

Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

LEVEN - Circa 3.500 financieel advieskantoren hebben op grond van het Nationaal Regime het recht om te adviseren en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking...

Klant moet adviesrapport krijgen

Klant moet adviesrapport krijgen

HYPOTHEKEN - In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat klanten van hun adviseur geen schriftelijk adviesrapport ontvangen. Eén van de onderdelen in...