De Jager houdt vast aan provisieverbod uitvaartverzekeringen

Uitvaart 1 (kerkhof)

“Ik zie geen aanleiding in het AFM-rapport om uitvaartverzekeringen buiten de reikwijdte van het provisieverbod te brengen, want provisieverbod helpt in ieder geval om de adviseur/bemiddelaar aan de kant van de klant te brengen”, aldus minister De Jager in een brief aan de Tweede kamer over de verdere beleidsuitwerking van het provisieverbod.

De Jager legt de brief van Dela van 26 september volledig naast zich neer. “Dela stelt in haar brief dat de uitvaartbranche de afgelopen jaren ingegrepen heeft als de handelswijze van adviseurs/bemiddelaars niet deugde. Uit het rapport van de AFM kan echter worden gelezen dat dat onvoldoende effectief is gebleken. Dela noemt de passende provisienorm, maar die is niet door de verzekeraars zelf, maar door de wetgever opgelegd. Ten tweede noemt Dela het weren van adviseurs/bemiddelaars die er onfatsoenlijke praktijken op na houden. De AFM constateert dat dat nog te wensen overlaat. Ten slotte wijst Dela op het feit dat het ‘bel-me-niet’-register wordt gepropageerd en gecheckt. Er is echter ook een meldingsplicht van misstanden voor aanbieders, maar daarover merkt de AFM op dat dat maar sporadisch gebeurt”, aldus De Jager.
De minister vindt het evenmin wenselijk om de provisie te maximaliseren en een terugboekregeling in te voeren. In zijn brief noemt hij twee redenen. "Het bepalen van een maximum leidt tot - impliciet - afgestemd gedrag en ondermijnt daarmee de marktdiscipline. Een andere overweging is dat de regelgeving nodeloos gecompliceerd wordt als voor verschillende producten verschillende regimes worden geregeld.” Ook wijst De Jager erop dat het provisieverbod onderdeel is van een heel pakket aan maatregelen gericht op het centraal stellen van de klant. “Zo wordt het toezicht op productontwikkeling onder meer om deze reden vormgegeven. Dat het provisieverbod niet alle problemen in de markt adresseert klopt dus, maar het pakt wel een fundamenteel probleem aan.”
Wat betreft inkomensverzekeringen maakt De Jager onderscheid tussen zakelijke en particuliere inkomensverzekeringen. “In de markt voor zakelijke en collectieve verzekeringen zie ik niet onmiddellijk de noodzaak om het provisieverbod toe te passen, omdat daar geen excessen bekend zijn. Dat heeft ermee te maken dat daar sprake is van een business-to-business markt. De kleinzakelijke markt wordt in het provisieverbod wel meegenomen door inkomensverzekeringen die door bijvoorbeeld zzp-ers worden gesloten wel binnen de reikwijdte van het verbod te houden. Mocht deze scheiding tot problemen leiden, dan kan dit in de toekomst snel worden aangepast omdat ik bij het provisieverbod ook de mogelijkheid creëer om producten snel en efficiënt bij ministeriële regeling onder de reikwijdte van het verbod te brengen.”

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Boudewijn - 14 december 2011

Zoals ik al eerder meerder malen aangaf: De Jager kan zoveel willen, maar zonder de steun van de Kamerleden krijgt hij het provisieverbod op uitvaartverzekeringen er echt niet door, ook al gaat hij op zijn kop staan. De Kamer komt voor dit onderwerp speciaal op 9 februari bijeen en pas dan zal blijken of De Jager steun krijgt. Zoals het er nu naar uitziet krijgt deze lichtgewicht en over het paard getilde minister het niet voor elkaar en dat is logisch gezien de afstraffing die hij en zijn CDA tijdens de laatste 2 verkiezingen over zich heen heeft gekregen ( het CDA vertegenwoordigt slechts 11% van de nlse bevolking volgens opiniepeiler Maurice de Hond). Dus Kamerleden laat u niet ringeloren door deze minister die al ver in blessuretijd opereert, maar gebruik uw stem om het volk te vertegenwoordigen dat uw stem meer dan nodig heeft.

Lees meer over
Dela ziet omzet stijgen in krimpende markt

Dela ziet omzet stijgen in krimpende markt

In een krimpende markt van uitvaart- en levensverzekeringen zag coöperatie Dela haar premie-inkomsten in 2015 stijgen met ruim 7 procent naar 367 miljoen euro....

Yarden ziet klanttevredenheid toenemen

Yarden ziet klanttevredenheid toenemen

Yarden zag haar ledenaantal, netto resultaat en solvabiliteit vorig jaar toenemen ten opzichte van 2014. Ook de overall klanttevredenheid steeg van 7,8 (2014) naar...

Uitvaartverzekeringen Nivo naar Ardanta

Uitvaartverzekeringen Nivo naar Ardanta

Nivo Uitvaartverzekeringen en ASR hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Nivo naar Ardanta. De portefeuille bestaat...

Independer stopt noodgedwongen met uitvaartverzekeringen

Independer stopt noodgedwongen met uitvaartverzekeringen

Mensen kunnen binnenkort geen uitvaartverzekeringen meer vergelijken of afsluiten bij Independer. Door veranderingen in de regelgeving over vergoedingen, is de dienst...

Independer: Yarden goedkoopste uitvaartverzekeraar

Independer: Yarden goedkoopste uitvaartverzekeraar

Uitvaartverzekeringen verschillen fors in premie. Dat blijkt uit een analyse van ruim 68.000 vergelijkingen die op de site van Independer zijn gemaakt. In het onderzoek...

AFM blijft alert op \'misleiding\' in uitvaartmarkt

AFM blijft alert op \'misleiding\' in uitvaartmarkt

De laatste tijd ontvangt de AFM veel meldingen over financieel adviseurs en bemiddelaars die consumenten benaderen om een uitvaartverzekering af te sluiten. Het...