De Jager laat vormgeving kostentransparantie over aan aanbieders

Om een gelijk speelveld te bevorderen eist minister De Jager dat aanbieders in het dvd de kosten van advies en distributie transparant gaan maken. Hij laat het aan de markt over hoe dit precies zichtbaar wordt gemaakt.

De minister heeft advies ingewonnen van SIS Finance. Aanbieders dienen de advies- en distributiekosten te tonen in de vorm van een gemiddeld, nominaal bedrag aan advies- en distributiekosten bij de producten die onder het provisieverbod vallen. Dit bedrag is gebaseerd op een kostprijsberekening met een winstopslag, zodat het vergelijkbaar is met het tarief dat de adviseur/bemiddelaar presenteert in het dvd. De kostprijs dient te worden berekend op basis van een kostprijsmodel dat elke aanbieder moet opstellen. In dit model dienen aanbieders de kosten van personeel, management, marketing, ict en kantoor voor zover deze worden gemaakt voor de advisering en distributie van producten onder het provisieverbod mee te nemen in de kostprijsberekening.
De Jager wil hier geen regelgeving voor opstellen, maar laat het over aan de markt om de reële advies- en distributiekosten zichtbaar te maken. “Ook aanbieders hebben een verantwoordelijkheid voor het behoud van kwalitatief goed advies en distributie van financiële producten, waarvoor een sterk en onafhankelijk distributiekanaal onontbeerlijk is, omdat dat het lange termijn vertrouwen ten goede zal komen. Zij kunnen daaraan bijdragen door de kosten van dienstverlening uit de productprijs te halen zodat de consument goed kan kiezen voor de dienstverlening die hij wenst los van het financiële product dat hij wenst. Ik heb al aangekondigd deze ontwikkeling nauwlettend te zullen volgen en ga er van uit dat aanbieders zich naar deze verantwoordelijkheid zullen gedragen.”
Verder wil de minister dat het nieuwe dvd zowel door aanbieders als door adviseurs wordt verstrekt bij het eerste klantcontact en dat het dvd op internet zichtbaar wordt gemaakt. “Voorts moet scherp worden gemarkeerd in het dvd dat aanbieders die consumenten adviseren enkel adviseren over (en ten behoeve van de verkoop van) de eigen producten of, als er tevens hetzelfde type producten van andere aanbieders wordt geadviseerd, er een voorkeur is voor (verkoop van) de eigen producten. Als een adviseur/bemiddelaar eigendom is of in een zeggenschapsverhouding tot een aanbieder staat moet hij dit ook kenbaar maken en duidelijk maken dat dit betekent dat hij primair gericht is op het verkopen van de producten van die aanbieder. Ook als de adviseur/bemiddelaar productieverplichtingen is aangegaan met een aanbieder moet dat worden vermeld.”

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
"De toegang tot de adviesmarkt is beperkter geworden”

"De toegang tot de adviesmarkt is beperkter geworden”

"De toegang tot de adviesmarkt is beperkter geworden." Dat zegt Bernardo Walta, directeur commercie van De Goudse, in de reeks gesprekken over provisietransparantie...

"Maak verzekering zonder uitsluitingen"

"Maak verzekering zonder uitsluitingen"

"Ik zou als verzekeraar mensen bewust maken wat ze wél bij ons kunnen claimen en niet te veel nadruk leggen op de uitsluitingen. Sterker nog, als ik verzekeraar...

Appels en peren

Appels en peren

In aanloop naar de evaluatie van het provisieverbod verschijnt binnenkort een Position Paper van het Verbond. Het zou mij niet verbazen als de verzekeraars pleiten...

Is uw dvd nog actueel?

Is uw dvd nog actueel?

De AFM heeft de benchmark van de DVD-generator geüpdatet. Hierdoor moeten financiële dienstverleners mogelijk hun Dienstverleningsdocument (DVD) aanpassen.  ...

"Transparantie vereist andere bestuurders"

"Transparantie vereist andere bestuurders"

"Wil de financiële sector transparanter worden, dan is een ander type bestuurders nodig." Aldus mede-oprichter Arne van der Wal van Follow the Money...

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan ook leiden tot daling van vertrouwen in de toezichthouder. Empirisch onderzoek naar de effecten van transparantie op vertrouwen is daarom...