De prijs van execution only

Kifid logo 350

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist heeft toen hij via internet een DIL bij a.s.r. afsloot zonder haar daarbij als extra begunstigde op te geven. 

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-074: "Consument klaagt dat Verzekeraar in zijn verplichtingen jegens haar man is tekortgeschoten door na te laten hem te adviseren een extra verzekerde/begunstigde op te nemen op de verzekering, althans door niet te controleren of de heer [naam echtgenoot] de juiste keuze gemaakt heeft. 

"De Commissie stelt vast dat uit de stukken in het dossier niet blijkt dat de echtgenoot een dergelijke bedoeling had. Integendeel, uit de kennis- en ervaringstoets, de offerte en de verzekeringsovereenkomst blijkt duidelijk dat de verzekering uitsluitend uitkeert bij leven van de heer echtgenoot én dat hij aanvullende maatregelen zou moeten nemen, indien zijn wens was dat de uitkering ten behoeve van zijn nabestaanden zou worden voortgezet bij zijn overlijden. De echtgenoot heeft desalniettemin de keuze gemaakt voor dit product.

"De echtgenoot heeft ook na ontvangst van de verzekeringsovereenkomst geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de verzekering binnen 30 dagen alsnog op te zeggen, omdat deze niet zou voldoen aan zijn wensen. Onder deze omstandigheden heeft de Commissie geen aanleiding aan te nemen dat de echtgenoot andere wensen had.

"De Commissie acht voorts van belang dat de echtgenoot heeft gekozen voor het afsluiten van de verzekering via internet, zonder advies van een assurantieadviseur. De echtgenoot is door Verzekeraar gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen én is gewezen op het feit dat Verzekeraar zelf geen adviserende rol heeft. Desalniettemin heeft de echtgenoot de verzekering afgesloten. Verzekeraar heeft aan zijn verplichtingen voldaan door de echtgenoot, als voorwaarde voor het zelfstandig afsluiten van de verzekering, een kennis- en ervaringstoets voor te leggen. Deze toets heeft de echtgenoot met goed gevolg afgelegd en ook daaruit blijkt meermaals dat de verzekering uitsluitend voorzag in uitkeringen bij leven van hemzelf."

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Brommer geen rondvliegend voorwerp

Brommer geen rondvliegend voorwerp

Leren van Kifid-uitspraken SCHADE. Uit VVP 1 De geparkeerde bromfiets van de consument waait omver en raakt beschadigd. De polisvoorwaarden van zijn verzekering...

Ommekomst...

Ommekomst...

London General nam te makkelijk aan dat een klant niet meer volledig arbeidsongeschikt was. Daarom moet de verzekeraar alsnog uitkeren van de Geschillencommissie...

NNul op het rekest...

NNul op het rekest...

Verzekeraars hoeven de consument gedurende de looptijd van de verzekering niet te informeren over de prijsstelling van nieuwe vergelijkbare producten. De Geschillencommissie...

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...