De prijs van execution only

Kifid logo 350

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist heeft toen hij via internet een DIL bij a.s.r. afsloot zonder haar daarbij als extra begunstigde op te geven. 

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-074: "Consument klaagt dat Verzekeraar in zijn verplichtingen jegens haar man is tekortgeschoten door na te laten hem te adviseren een extra verzekerde/begunstigde op te nemen op de verzekering, althans door niet te controleren of de heer [naam echtgenoot] de juiste keuze gemaakt heeft. 

"De Commissie stelt vast dat uit de stukken in het dossier niet blijkt dat de echtgenoot een dergelijke bedoeling had. Integendeel, uit de kennis- en ervaringstoets, de offerte en de verzekeringsovereenkomst blijkt duidelijk dat de verzekering uitsluitend uitkeert bij leven van de heer echtgenoot én dat hij aanvullende maatregelen zou moeten nemen, indien zijn wens was dat de uitkering ten behoeve van zijn nabestaanden zou worden voortgezet bij zijn overlijden. De echtgenoot heeft desalniettemin de keuze gemaakt voor dit product.

"De echtgenoot heeft ook na ontvangst van de verzekeringsovereenkomst geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de verzekering binnen 30 dagen alsnog op te zeggen, omdat deze niet zou voldoen aan zijn wensen. Onder deze omstandigheden heeft de Commissie geen aanleiding aan te nemen dat de echtgenoot andere wensen had.

"De Commissie acht voorts van belang dat de echtgenoot heeft gekozen voor het afsluiten van de verzekering via internet, zonder advies van een assurantieadviseur. De echtgenoot is door Verzekeraar gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen én is gewezen op het feit dat Verzekeraar zelf geen adviserende rol heeft. Desalniettemin heeft de echtgenoot de verzekering afgesloten. Verzekeraar heeft aan zijn verplichtingen voldaan door de echtgenoot, als voorwaarde voor het zelfstandig afsluiten van de verzekering, een kennis- en ervaringstoets voor te leggen. Deze toets heeft de echtgenoot met goed gevolg afgelegd en ook daaruit blijkt meermaals dat de verzekering uitsluitend voorzag in uitkeringen bij leven van hemzelf."

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Raspoort Assurantie- en Financieringsbedrijf uit Haarlem moet wegens schending van de zorgplicht bijna 40.000 euro vergoeden aan een VvE. Dat oordeelt de Geschillencommissie...

Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een (beperkte)...

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Dat in de opdrachtbevestiging en de toepasselijke voorwaarden geen afspraken waren opgenomen over de door de adviseur bij consument in rekening te brengen advies-...

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is van oordeel dat de bank niet gehouden kan worden een gemaakte (en ontdekte) fout in haar berekening van...

Alle kosten voor één partij te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij te kort door de bocht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE UIT VVP 03 - 2018 In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat...

Verzuim kost bank helft advieskosten

Verzuim kost bank helft advieskosten

SNS Bank moet een klant een gedeelte van de advieskosten vergoeden. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2018-268. Consument...