Dekkingsgraad pensioenfonds opnieuw onder druk

Familie - pensioen

De dekkingsgraden van vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen zijn in het derde kwartaal met meerdere procenten gedaald. De positieve beleggingsresultaten wogen niet op tegen een toename van de verplichtingen als gevolg van de gedaalde rente in het derde kwartaal. Voor een aantal fondsen betekent dit dat de dekkingsgraad tot onder het minimaal vereiste niveau is gezakt.

Dit blijkt uit persberichten van de vijf grote fondsen. Ook voor het laatste kwartaal zijn de vooruitzichten niet gunstig, schrijft de Pensioenfederatie. Als de rente de komende tijd laag blijft, zullen ook de dekkingsgraden onder druk blijven staan. De recente dip op de internationale aandelenmarkten maakt het niet waarschijnlijk dat de neerwaartse trend in het vierde kwartaal nog kan worden omgebogen.

De Pensioenfederatie denkt dat het algemene beeld bij de grote fondsen ook geldt voor veel andere pensioenfondsen. Ook daar geldt dat de dekkingsgraden over een breed front zijn gedaald en dat een aantal fondsen (weer) in dekkingstekort is geraakt. Voor veel pensioendeelnemers zal indexatie volgend jaar niet aan de orde zijn. Volgens de pensioenkoepel zijn echter ook pensioenverlagingen komend jaar niet te verwachten. Vogens de Pensioenfederatie is sprake van een 'overgangsjaar' omdat de sector vanaf 2015 te maken krijgt met de aangepaste spelregels van het nieuwe financieel toetsingskader.

Reactie toevoegen