Dijsselbloem schetst contouren herziening Wft

Jeroen Dijsselbloem 2016

Na tien jaar is er een grote kans dat de Wft op de schop gaat. Minister Dijsselbloem van Financiën gaat verkennen hoe de regelgeving voor de financiële markten toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer. De brede verkenning moet in de zomer van 2017 uitmonden in een zogenoemde contourennota.

"Het doel van de verkenning is om in een contourennota de ondervonden problemen met de huidige Wft te schetsen en conclusies te trekken over een herziening aan de hand van een weging van de voor- en nadelen van de mogelijke oplossingsrichtingen. Om een goed inzicht te verkrijgen in de problematiek rond de Wft en te zorgen voor draagvlak voor de besluitvorming over de opportuniteit van een herziening en de daarbij te nemen keuzes, vinden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de financiële sector, de toezichthouders, de rechtspraktijk, de wetenschap en andere belanghebbenden zoals consumentenorganisaties." Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal Financiën de problemen analyseren en mogelijke oplossingsrichtingen formuleren. Over de uitgangspunten van een (mogelijke) herziening van de Wft vindt een openbare consultatie plaats. Daarnaast is een tweede consultatie voorzien over het ontwerp van de contourennota.

Aanleiding voor de verkenning is de constatering van de Raad van State dat de overzichtelijkheid sinds de invoering van de Wft in 2007 in toenemende mate onder druk staat door ontwikkelingen op het terrein van het financieel recht. Volgens de Raad "is er aanleiding om de opzet van de Wft tegen het licht te houden en nader te bezien op welke wijze de Nederlandse financiële toezichtwetgeving het beste kan worden opgezet om deze beter toegesneden te laten zijn op de voorliggende Europese regels en de ontwikkeling daarvan. Daarbij zou de toegankelijkheid van de wetgeving voorop moeten staan.”

De centrale vraag van de verkenning is hoe de regelgeving toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt, aldus Dijsselbloem. "Hierbij gaat het om de mate waarin de gebruiker goede toegang heeft tot relevante regels en een goed inzicht kan verkrijgen in de inhoud en reikwijdte van deze regels. Tevens zal worden onderzocht in hoeverre het stelsel van financiële regelgeving zich kan aanpassen aan Europese ontwikkelingen op het gebied van de regulering van de financiële markten en op welke wijze rekening kan worden gehouden met financiële innovaties." De aandacht zal vooral uitgaan naar de inrichting en vormgeving van de financiële regelgeving. De inrichting van het toezicht staat volgens Dijsselbloem niet ter discussie.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Minister duldt geen kritiek op Kifid

Minister duldt geen kritiek op Kifid

 Minister Dijsselbloem vindt dat Kifid prima functioneert, blijkt nog eens uit zijn antwoorden in schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Alle kritische vragen...

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

"De kredietverstrekkers hebben zich gecommitteerd aan de leidraad van de AFM en ik heb geen aanleiding om hier op dit moment aan te twijfelen." Dat stelt...

Dijsselbloem: Radar wekte verkeerde indruk

Dijsselbloem: Radar wekte verkeerde indruk

Het consumentenprogramma Radar wekte volgens minister Dijsselbloem een verkeerde indruk bij een onderzoek dat werd gepresenteerd in het kader van de boeterente-discussie....

Raad van State kritisch op wetsvoorstel transparant toezicht

Raad van State kritisch op wetsvoorstel transparant toezicht

“Het advies was op een aantal punten kritisch en momenteel beoordeel ik in overleg met de AFM en DNB wat daarvan de consequenties zijn.” Aldus de minister...

"Geen problemen bij geautomatiseerd advies"

"Geen problemen bij geautomatiseerd advies"

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig nadere regels te stellen aan geautomatiseerd advies. Dat schrijft hij in antwoord op vragen uit de Vaste Kamercommissie...

Dijsselbloem: "ik kan kredietaanbieders niet dwingen"

Dijsselbloem: "ik kan kredietaanbieders niet dwingen"

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft geldverstrekkers niet te kunnen dwingen ook de mensen te compenseren die voor de inwerkingtreding van de Europese...