Dijsselbloem zegt geen commentaar te kunnen geven op woekerpolisschikking NN en politiebond

Politiepet

 

Minister Dijsselbloem van Financiën zegt niet bevoegd te zijn commentaar te geven op de volgens berichten beter dan gemiddelde woekerpolisschikking tussen NN en Nederlandse Politievakbond. Kamerleden hadden om een reactie gevraagd, nadat de schikking in de publiciteit kwam.

 

De minister: "De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft mij verzocht te reageren op een door de commissie ontvangen brief van de Consumentenbond. In de brief van de Consumentenbond is een reactie van de Consumentenbond en de stichting Wakkerpolis opgenomen inzake een schikking tussen Nationale-Nederlanden en de Nederlandse Politievakbond. Deze schikking is tijdens het algemeen overleg over beleggingsverzekeringen van 15 april jongstleden aan de orde geweest.

"In genoemd algemeen overleg hebben verschillende leden een reactie gevraagd op berichten in de media over een schikking tussen Nationale-Nederlanden en de politiebond.

Als er sprake is van een geschil over een beleggingsverzekering tussen een verzekeraar en een consument, kunnen partijen dat geschil voorleggen aan de rechter of aan het Kifid, maar ze kunnen er ook voor kiezen een schikking te treffen. Het treffen van een schikking kan voor beide partijen toegevoegde waarde hebben, waarbij hen een gerechtelijke procedure (met bijkomende kosten en lange looptijd) wordt bespaard. Een schikking is een civielrechtelijke overeenkomst, hetgeen betekent dat beide partijen in de schikking ook voorwaarden kunnen opnemen. Schijnbaar is in de genoemde schikking tussen Nationale-Nederlanden en de politiebond een geheimhoudingsbepaling opgenomen. Een dergelijke civielrechtelijke bepaling komt in algemene zin vaker voor in schikkingen. Ik heb geen mogelijkheden om in een civielrechtelijke overeenkomst opgenomen geheimhouding onmogelijk of ongedaan te maken.

"Met betrekking tot deze specifieke schikking kan alleen herhaald worden wat onder andere de Consumentenbond en Wakkerpolis, de politiebond en Nationale-Nederlanden over deze schikking hebben geuit. Aangezien het schijnbaar een schikking met geheimhoudingsbepaling betreft, vallen de uiteenlopende standpunten voor mij echter niet te toetsen aan de daadwerkelijk schikking, zoals ik ook in het genoemde algemeen overleg naar voren heb gebracht."

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Minister duldt geen kritiek op Kifid

Minister duldt geen kritiek op Kifid

 Minister Dijsselbloem vindt dat Kifid prima functioneert, blijkt nog eens uit zijn antwoorden in schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Alle kritische vragen...

Dijsselbloem: Radar wekte verkeerde indruk

Dijsselbloem: Radar wekte verkeerde indruk

Het consumentenprogramma Radar wekte volgens minister Dijsselbloem een verkeerde indruk bij een onderzoek dat werd gepresenteerd in het kader van de boeterente-discussie....

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

"De kredietverstrekkers hebben zich gecommitteerd aan de leidraad van de AFM en ik heb geen aanleiding om hier op dit moment aan te twijfelen." Dat stelt...

"Geen problemen bij geautomatiseerd advies"

"Geen problemen bij geautomatiseerd advies"

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig nadere regels te stellen aan geautomatiseerd advies. Dat schrijft hij in antwoord op vragen uit de Vaste Kamercommissie...

Dijsselbloem: "ik kan kredietaanbieders niet dwingen"

Dijsselbloem: "ik kan kredietaanbieders niet dwingen"

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft geldverstrekkers niet te kunnen dwingen ook de mensen te compenseren die voor de inwerkingtreding van de Europese...

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een door René Graafsma voorgesteld alternatief voor de Wabeke-aanbeveling inzake woekerpolissen afgeschoten....