Dijsselbloem zegt geen commentaar te kunnen geven op woekerpolisschikking NN en politiebond

Politiepet

 

Minister Dijsselbloem van Financiën zegt niet bevoegd te zijn commentaar te geven op de volgens berichten beter dan gemiddelde woekerpolisschikking tussen NN en Nederlandse Politievakbond. Kamerleden hadden om een reactie gevraagd, nadat de schikking in de publiciteit kwam.

 

De minister: "De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft mij verzocht te reageren op een door de commissie ontvangen brief van de Consumentenbond. In de brief van de Consumentenbond is een reactie van de Consumentenbond en de stichting Wakkerpolis opgenomen inzake een schikking tussen Nationale-Nederlanden en de Nederlandse Politievakbond. Deze schikking is tijdens het algemeen overleg over beleggingsverzekeringen van 15 april jongstleden aan de orde geweest.

"In genoemd algemeen overleg hebben verschillende leden een reactie gevraagd op berichten in de media over een schikking tussen Nationale-Nederlanden en de politiebond.

Als er sprake is van een geschil over een beleggingsverzekering tussen een verzekeraar en een consument, kunnen partijen dat geschil voorleggen aan de rechter of aan het Kifid, maar ze kunnen er ook voor kiezen een schikking te treffen. Het treffen van een schikking kan voor beide partijen toegevoegde waarde hebben, waarbij hen een gerechtelijke procedure (met bijkomende kosten en lange looptijd) wordt bespaard. Een schikking is een civielrechtelijke overeenkomst, hetgeen betekent dat beide partijen in de schikking ook voorwaarden kunnen opnemen. Schijnbaar is in de genoemde schikking tussen Nationale-Nederlanden en de politiebond een geheimhoudingsbepaling opgenomen. Een dergelijke civielrechtelijke bepaling komt in algemene zin vaker voor in schikkingen. Ik heb geen mogelijkheden om in een civielrechtelijke overeenkomst opgenomen geheimhouding onmogelijk of ongedaan te maken.

"Met betrekking tot deze specifieke schikking kan alleen herhaald worden wat onder andere de Consumentenbond en Wakkerpolis, de politiebond en Nationale-Nederlanden over deze schikking hebben geuit. Aangezien het schijnbaar een schikking met geheimhoudingsbepaling betreft, vallen de uiteenlopende standpunten voor mij echter niet te toetsen aan de daadwerkelijk schikking, zoals ik ook in het genoemde algemeen overleg naar voren heb gebracht."

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
NN lanceert Senioren Verhuisregeling

NN lanceert Senioren Verhuisregeling

Nationale-Nederlanden heeft een extra financieringsmogelijkheid ontwikkeld, speciaal voor hypotheekaanvragers die binnen tien jaar met pensioen gaan of al met pensioen...

NN neemt schadeafhandeling terug in eigen beheer

NN neemt schadeafhandeling terug in eigen beheer

NN neemt op 1 juli 2018 het afhandelingsproces van schades terug in eigen beheer. NN blijft IT-diensten afnemen bij haar huidige service provider Van Ameyde, Hiervoor...

Klant door en door kennen

Klant door en door kennen

Neem als marktleider je maatschappelijke verantwoordelijkheid en span je tot het uiterste in om risico’s verzekerbaar te houden. Aldus financieel adviseurs...

NN en Voogd & Voogd bezegelen samenwerking

NN en Voogd & Voogd bezegelen samenwerking

Nationale-Nederlanden en serviceprovider Voogd & Voogd hebben dinsdag het samenwerkingscontract getekend voor particuliere schadeverzekeringen. Op 1 juli start...

Rudi van Delm van Direct Line naar NN

Rudi van Delm van Direct Line naar NN

Rudi Van Delm (53) is benoemd als eindverantwoordelijke voor pricing & underwriting bij Nationale-Nederlanden Schade & Inkomen. Van Delm start op 1 juli. Rudi...

NN geeft kerstboodschappen weg op digitale reclameborden

NN geeft kerstboodschappen weg op digitale reclameborden

NN geeft kerstboodschappen weg op digitale reclameborden. Op de website www.eennederlanderzoalsjij.nl kunnen mensen een kerstboodschap achterlaten gericht op...