Discussie markttoegang blijft buiten SWO

Samenwerking

In een 'feedback statement' reageren Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars op de inbreng van intermediairs, aanbieders en andere marktpartijen die hebben deelgenomen aan de consultatie voor het Refertemodel SWO. De koepelorganisaties gaan het refertemodel nu uitwerken in een samenwerkingsovereenkomst met generieke afspraken, een format over de te leveren service levels (die kunnen uitmonden in een service level agreement) en een handboek met afspraken over procedures als premie-incasso en schaderegelingsbevoegdheid.

Van 4 tot en met 28 november 2014 konden marktpartijen reageren op het Referentemodel SWO. Met de opmerking dat het refertemodel "achterhaald is en wordt ingegeven door de oude wereld van provisies en premie-incasso door de adviseur" zijn Adfiz, OvFD en Verbond het grondig oneens. Volgens hen is de klantbediening mede afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking tussen aanbieder en adviseur. "Ook wanneer geen sprake is van provisie of premie-incasso. Daarom zijn samenwerkingsafspraken ook nu en in de toekomst van belang om goede klantbediening mogelijk te maken." Bij nieuwe bedieningsconcepten is het wel zaak de "afspraken over samenwerken te herijken". Daarom is het refertemodel "flexibel qua opzet en toepasbaar voor verschillende bedieningsconcepten".

 

Klantbelang centraal

Een aantal respondenten meent dat het van belang is dat de wensen en de verwachtingen van de klant centraal staan in de dienstverlening. In het feedback statement stellen de koepelorganisaties dat de klant een eigen directe relatie met de adviseur/bemiddelaar heeft én een directe relatie met de aanbieder. "Het is aan individuele markpartijen om in hun directe relatie met de klant heldere afspraken te maken over hun proposities of condities kenbaar te maken waartegen producten of diensten worden geleverd. (...) De klant blijft alle vrijheid houden om zelf te bepalen welke relatie hij wil aangaan en met wie."

 

Zorgplicht

Naar aanleiding van de vraag of de zorgplicht een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieder en adviseur/bemiddelaar moet blijven, merken de koepelorganisaties op dat wettelijk is vastgelegd wat een klant aan minimale zorg mag verwachten. "Rekening houdend met het eigen bedieningsconcept kunnen partijen een keuze maken over de invulling ervan in aansluiting op de wensen en verwachtingen van de klant. Het refertemodel bevat bouwstenen waaruit aanbieder en adviseur/bemiddelaar kunnen kiezen om invulling aan de zorgplicht te geven."

 

Markttoegang

Een andere respondent vindt dat alle advieskantoren altijd toegang moeten hebben tot alle aanbieders. De koepelorganisaties menen echter dat markttoegang niet geregeld kan worden in een refertemodel SWO. "Een SWO is een privaatrechtelijke overeenkomst waarin afspraken tussen twee individuele private partijen worden overeengekomen, en niet tussen alle adviseurs met alle aanbieders. Wij zijn van mening dat de discussie over markttoegang binnen een markt die in transitie is zeker op (korte) termijn kan worden gevoerd. Hoewel de discussie raakt aan afspraken over samenwerking, is het refertemodel niet afhankelijk van de uitkomst van deze discussie."

 

Commercieel gebruik klantgegevens

Over het commercieel gebruik van klantgegevens hebben Adfiz, OvFD en Verbond geen overeenstemming kunnen bereiken. Wel zijn ze het er over eens dat het van belang is dat aanbieders en adviseur/bemiddelaars hieover duidelijk zijn naar elkaar. De koepelorganisaties hebben afgesproken de dialoog voort te zetten en over een jaar de mogelijkheden te bezien om alsnog tot een gezamenlijk standpunt te komen. "Naar aanleiding van de consultatiereacties zullen wij bezien of de dialoog op dit punt eerder kan worden voortgezet."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roelof Radstaake - 9 februari 2015

In mijn ideale wereld bestaan er nog alleen maar verzekeraars volgens het model Direct Writers. Deze sluiten de verzekeringen af voor hun klanten. De klanten laten zich hierbij adviseren door deskundige adviseurs. De adviseurs mogen, als gemachtigde van de verzekerde, de administratie voeren en de contacten onderhouden met verzekeraars. Immers, het zal de verzekeraar worst zijn wie zijn aanspreekpunt is, verzekerde of diens gemachtigde. In dit model past geen SWO. Verzekeraar heeft immers enkel te maken met de verzekerde of diens gemachtigde? Laten we eerlijk zijn; het huidige model heeft zijn langste tijd gehad en kraakt aan alle kanten. Verzekeraars proberen krampachtig de macht en controle te houden over de adviseursbranche. De adviseursbranche probeert zich enerzijds te ontworstelen maar anderzijds de provisiestructuur te behouden. Dit kan ook niet. Men bijt niet de hand die voedt. Als je aan de kant van de klant wil staan, moet men dit in alle transparantie houden en de klant betaalt je dus gewoon, net als de advocaat, de accountant en de bakker. Dat wordt de nieuwe tijd en het is aan partijen hier een weg in te vinden. Maar ga out of the box denken en laat bestaande structuren eerst los om alles helder te krijgen.

Lees meer over
Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

“Verzekeraars gooien complete risico’s eruit. Het aanbod verschraalt", aldus Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, op het Zakelijk Platform in Maarssen...

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Adfiz heeft op verzoek van Radar een stappenplan gemaakt hoe men na een scheiding ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid het beste kan regelen. Afgelopen maandag...

Máxima geeft kantoor Verbond van Verzekeraars tweede jeugd

Máxima geeft kantoor Verbond van Verzekeraars tweede jeugd

Hare Majesteit Koningin Máxima onthult op 17 oktober als eregast bij het 40 jarig bestaan van het Verbond van Verzekeraars een plaquette waarmee het gemoderniseerde...

Adfiz: checklist IDD

Adfiz: checklist IDD

Adfiz heeft een checklist IDD toegevoegd aan haar Europa Portaal. De checklist is ook toegankelijk voor niet-leden. Adfiz: "Vorige week hebben we ons Europa Portaal...

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

Fraudeopsporing succesvoller dan ooit

Fraudeopsporing succesvoller dan ooit

“Fraudeopsporing is topprioriteit. Wij accepteren niet dat onze klanten onnodig extra premie betalen door verzekeringsfraude”, aldus Richard Weurding,...