Driekwart heeft naturapolis

Rood kruis

In 2016 kiest driekwart van de mensen voor een naturapolis. 84% van de verzekerden heeft een aanvullende verzekering. Met name jongeren en mannen kiezen er wat vaker voor om geen aanvullende verzekering af te sluiten. Daarnaast zetten twee trends zich voort: het percentage verzekerden met een collectieve verzekering blijft dalen en het percentage verzekerden met een vrijwillig eigen risico neemt toe. Aldus de jongste Zorgthermometer van Vektis.

Dit jaar brengt Vektis in de Zorgthermometer voor het eerst in beeld welke zorgverzekeraar marktleider is per gemeente. Voor onder andere gemeenten, zorgaanbieders en regionale samenwerkingsverbanden is dit relevante informatie. Ook nieuw in deze Zorgthermometer zijn de overstappercentages per gemeente. De meest honkvaste verzekerden wonen in Zeeland en Friesland. In het midden van het land wonen relatief veel overstappers.

In 2016 konden verzekerden kiezen uit 61 zorgpolissen. Dit zijn er tien minder dan het jaar daarvoor. Hiermee ligt het aantal zorgpolissen in 2016 vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012.

Vektis maakte in februari al het definitieve cijfer bekend van mensen die per 2016 van zorgverzekeraar wisselden: 6,3 procent. Ruim 1 miljoen mensen veranderden van zorgverzekeraar. Bij de marktaandelen valt op dat Avéro Achmea inleverde

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - 13 april 2016

Misschien eens een inhoudelijk onderzoekje, eigenlijk wat wij bijna dagelijks aan tafel doen. Vragen naar wat men nu denkt verzekerd te hebben en wat dat dan voor ze betekent, de inhoud van die polis en mogelijk de (aanvullende) dekking. En dan in Jip en Janneketaal. Eerst geen woorden zoals natura-, mix- of restitutieverzekering gebruiken. Uiteindelijk wel misschien proberen antwoord te krijgen op die vragen, als ze zich al realiseren welke dekking ze hebben en ze daarmee confronteren, waarom binnen een gezin de 1 een restitutiepolis heeft, de ander een natura, dat er soms wel/niet (random) een aanvullende verzekering gesloten is en waarom dan de kinderen (wederom) random aangemeld zijn op de verschillende contracten. Ik voorspel je, je staat zo weer buiten. Niet teveel lastige vragen stellen.

Lees meer over