Driekwart heeft naturapolis

Rood kruis

In 2016 kiest driekwart van de mensen voor een naturapolis. 84% van de verzekerden heeft een aanvullende verzekering. Met name jongeren en mannen kiezen er wat vaker voor om geen aanvullende verzekering af te sluiten. Daarnaast zetten twee trends zich voort: het percentage verzekerden met een collectieve verzekering blijft dalen en het percentage verzekerden met een vrijwillig eigen risico neemt toe. Aldus de jongste Zorgthermometer van Vektis.

Dit jaar brengt Vektis in de Zorgthermometer voor het eerst in beeld welke zorgverzekeraar marktleider is per gemeente. Voor onder andere gemeenten, zorgaanbieders en regionale samenwerkingsverbanden is dit relevante informatie. Ook nieuw in deze Zorgthermometer zijn de overstappercentages per gemeente. De meest honkvaste verzekerden wonen in Zeeland en Friesland. In het midden van het land wonen relatief veel overstappers.

In 2016 konden verzekerden kiezen uit 61 zorgpolissen. Dit zijn er tien minder dan het jaar daarvoor. Hiermee ligt het aantal zorgpolissen in 2016 vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012.

Vektis maakte in februari al het definitieve cijfer bekend van mensen die per 2016 van zorgverzekeraar wisselden: 6,3 procent. Ruim 1 miljoen mensen veranderden van zorgverzekeraar. Bij de marktaandelen valt op dat Avéro Achmea inleverde

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - 13 april 2016

Misschien eens een inhoudelijk onderzoekje, eigenlijk wat wij bijna dagelijks aan tafel doen. Vragen naar wat men nu denkt verzekerd te hebben en wat dat dan voor ze betekent, de inhoud van die polis en mogelijk de (aanvullende) dekking. En dan in Jip en Janneketaal. Eerst geen woorden zoals natura-, mix- of restitutieverzekering gebruiken. Uiteindelijk wel misschien proberen antwoord te krijgen op die vragen, als ze zich al realiseren welke dekking ze hebben en ze daarmee confronteren, waarom binnen een gezin de 1 een restitutiepolis heeft, de ander een natura, dat er soms wel/niet (random) een aanvullende verzekering gesloten is en waarom dan de kinderen (wederom) random aangemeld zijn op de verschillende contracten. Ik voorspel je, je staat zo weer buiten. Niet teveel lastige vragen stellen.

Lees meer over
Marktaandeel kleine zorgverzekeraars groeit

Marktaandeel kleine zorgverzekeraars groeit

"Kijkend naar de gehele periode 2006 tot 2017, maar vooral ook naar de laatste jaren, valt op dat de meeste kleinere concerns een (soms forse) toename van het...

Website vektis Zorgprisma Publiek uitgebreid

Website vektis Zorgprisma Publiek uitgebreid

Vektis heeft informatie toegevoegd aan haar website Zorgprisma Publiek. Nieuwe infor is onder meer:iIn 2014 waren er 1,2 miljoen patiënten in de geestelijke...

Eén op vijf zorgverzekerden is overgestapt

Eén op vijf zorgverzekerden is overgestapt

Met de invoering van de Zvw is 19 procent van de verzekerden overgestapt. Daarna stapt jaarlijks circa 6 procent over, zo blijkt uit de Vektis Zorgthermometer '10...

Ruim een miljoen overstappers in zorg

Ruim een miljoen overstappers in zorg

Ruim een miljoen mensen is per 1 januari 2016 van zorgverzekeraar veranderd. Er was gerekend op 7 procent overstappers maar het definitieve overstappercentage voor...

Zorgverzekering: 7 procent overstappers

Zorgverzekering: 7 procent overstappers

Op basis van de voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 7 procent van de verzekerden per 2016 overstapt naar een nieuwe zorgverzekeraar. Dat zijn...

Driekwart zorgverzekerden nooit overgestapt

Driekwart zorgverzekerden nooit overgestapt

Sinds 2006 is iets minder dan driekwart van de verzekerden nog nooit van zorgverzekeraar veranderd, blijkt uit Vektis-cijfers.   Deze verzekerden hebben relatief...