"druk op provisiesysteem neemt verder toe"

Euro's 2

Volgens adviesbureau Oostdam en Partners neemt de druk op het traditionele provisiesysteem verder toe.

Veel assurantiekantoren zijn bezig om ook voor schadeverzekeringen andere verdienmodellen te ontwikkelen. Zij worstelen echter met de vraag hoe die te belasten. Het ministerie van Financiën houdt het er vooralsnog op dat alle handelingen die enige relatie hebben met het tot stand komen van een verzekering (bemiddelen) onderhevig zijn aan assurantiebelasting. Fiscale experts noemen die stellingname echter onjuist. “Het is een grijs gebied, waarbij het niet altijd duidelijk is welk van de beide belastingen van toepassing is. Zeker wanneer de activiteiten van de financiële dienstverlener zich in hoofdzaak richten op risicoanalyse en advies en veel minder op productbemiddeling, is een BTW-factuur gerechtvaardigd”, stellen René van der Paardt en Joël Wessels, belastingadviseurs van het gespecialiseerde kantoor Loyens & Loeff. “De bemiddelingswerkzaamheden rondom het sluiten van de verzekering blijven vrijgesteld van BTW en belast met assurantiebelasting. Het kan daarom nuttig zijn om de kosten te splitsen in een deel bemiddeling en een deel advies.”

Het onderscheid tussen BTW en assurantiebelasting heeft  volgens de experts grote gevolgen. "De belangrijkste winst is er te boeken voor bedrijfsmatige klanten van assurantiekantoren. Zij kunnen de BTW op een factuur van hun verzekeringsadviseur vaak verrekenen met af te dragen BTW-gelden, een mogelijkheid die assurantiebelasting niet biedt. Ondernemingen kunnen op deze wijze een besparing van enkele procenten realiseren op hun verzekeringspakket. Afhankelijk van de omvang daarvan kan dit honderden tot duizenden euro’s schelen."

Oostdam & Partners verwacht dat de fiscale context voor een versnelling gaat zorgen in het verdwijnen van het traditionele provisiesysteem. "Ondernemers zullen uit kostenoverwegingen bij assurantiekantoren om BTW-facturen gaan vragen. Financiële dienstverleners op hun beurt zullen deze optie andersom ook graag aan ondernemers willen bieden. De kosten voor de klant worden ermee gedrukt. Dit zal tevens uitleg over en de bereidheid bij klanten om mee te gaan in de overgang van het provisiesysteem naar een ander beloningsmodel vergemakkelijken."


 

 


 

Reactie toevoegen

 

Reacties

FRans - 18 december 2012

Lees het advies van CFD. Die btw is een en al onzin. Het uurtarief van de adviseur kan weer omhoog als de btw afrekbaar is ipv assurantiebelasting. Het bedrijf is even duur uit, de adviseur verdient meer! Andersom kan ook.

Gert van Lunteren / Harderwijk - 14 december 2012

@Oostdam en Partners Dank voor de "kort door de bocht analyse"....kunnen jullie nu echt niet beter.......? Prettige dag allemaal! Gert van Lunteren / Harderwijk

Peter de Wit - 14 december 2012

Oostdam verkoopt onzin en vraagt negatieve aandacht. Schadekantoren willen in zijn algemeenheid (80%) helemaal geen ommezwaai naar wat Oostdam zo graag als organisatieadviesbureaus naar voren brengt. Uiteraard hebben deze jongens daar bijbedoelingen mee. Oostdam is bevooroordeeld en met niets anders bezig om zaken als het om provisie gaat uit te vergroten of in een ander daglicht te zetten. Consumenten kunnen geen BTW verrekenen. In Den Haag wil men heffen en zullen de consument in het kader van gelijkheid nooit eenzelfde aftrek geven of compenseren. Het balletje dat Oostdam opgooit is alleen om negatieve aandacht te vragen.

bibberbibber - 14 december 2012

Inderdaad Gert, je hebt helemaal gelijk. Men blijft maar ONRUST zaaien. De onrust zit al in de mensen, dat ze ontslagen zijn of gaan worden. Is het niet deze ROT regering, dan zijn het wel weer degenen die denken het buskruit opnieuw te hebben uitgevonden!!!!!! Men blijft maar aan de gang. LAAT ALLES ZOALS HET WAS !!!!! De mensen tevreden, de tussenpersonen te vreden. Er zal toch economie moeten blijven bestaan. Geen economie, geen belasting gelden die binnen kunnen komen. Denk maar eens na dit weekend voor het te laat is !!!!!!!!

Lees meer over
Politieke speelbal

Politieke speelbal

Verlaging van de assurantiebelasting? Ook nu weer klinkt de roep hierom. Maar vergeet het maar. Het nieuwe kabinet gaat heus niet inleveren op de 2,4 miljard euro...

Woekerpolis verbleekt bij diefstal via assurantiebelasting

Woekerpolis verbleekt bij diefstal via assurantiebelasting

"Uw probleem is dat u onnodig en jaar in jaar uit 100 euro netto te veel assurantiebelasting betaalt. Ik snap werkelijk niet waarom niemand zich hier druk over lijkt...

Silvia Janssen van start met Onkar Compliance

Silvia Janssen van start met Onkar Compliance

Silvia Janssen (43) is gestart met haar nieuwe bedrijf Onkar Compliance. Ze werkte sinds 2009 bij Oostdam & Partners waarvan ze in 2011 mede-aandeelhouder wordt....

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leeft nog niet zo onder adviseurs, stelt Silvia Janssen (Oostdam & Partners) in VVP 9. "Misschien omdat...

Adviseur schenkt klanten privacy

Adviseur schenkt klanten privacy

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leeft nog niet zo onder adviseurs. Misschien omdat het in eerste instantie gaat om administratieve verplichtingen...

Laten we stoppen met adviseritus. Wie durft?

Laten we stoppen met adviseritus. Wie durft?

Het lijkt wel of iedereen op zoek is naar het perfecte adviesproces. Niet alleen adviseurs maar ook distributiepartners willen zeker weten dat er volgens de Wft...