Een op vijf zzp'ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

CBS logo

Van de 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dit aandeel is gedaald van 23,4 procent in 2011 tot 21,9 procent in 2013. Dat meldt CBS.

Zzp’ers betalen het vaakst arbeidsongeschiktheidspremie in de sectoren bouwnijverheid, ‘landbouw, bosbouw en visserij’ en financiële dienstverlening. In de sectoren ‘cultuur, recreatie en overige diensten’, ‘handel, vervoer en horeca’ en ‘verhuur van en handel in onroerend goed’ betalen relatief de minste zzp’ers deze premie.

Vrouwen die werken als zzp’er sluiten relatief minder vaak een verzekering af tegen arbeidsongeschiktheid dan mannen. Ook zonder partner in huis hebben vrouwelijke zzp’ers minder vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan mannen: 13 tegen 19 procent.

HJongeren zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ruim een op de tien zzp’ers tot 25 jaar betaalt aov-premie. In de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar is een kwart verzekerd.

In de periode 2011-2013 nam het aandeel zelfstandigen dat lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening af. In 2013 betaalde bijna 12 procent van de zzp’ers lijfrentepremie. Met bijna 19 procent ligt het aandeel bij zelfstandigen met personeel hoger. Bij de premiebetalers was het beslag op het ondernemersinkomen respectievelijk 4,2 en 3,9 procent. Bij werknemers was het aandeel van de pensioenpremie in het bruto-inkomen 12,4 procent.
Zelfstandigen betalen minder premie voor hun pensioenverzekering dan werknemers en doen dat ook minder vaak. Hier staat echter tegenover dat zelfstandigen via lijfrenten eenmalig grote bedragen kunnen inleggen op het moment dat de eigen onderneming wordt verkocht. Een belangrijk deel van hun pensioenvoorziening zit dus verborgen in het vermogen. Zo is begin 2014 het doorsnee vermogen van een zzp’er 97.000 euro. Voor zmp’ers ligt dit met 172.000 euro een stuk hoger. Werknemers hebben beduidend minder vermogen: in doorsnee 19.000 euro.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Startende zzp'er steeds jonger

Startende zzp'er steeds jonger

De groep die zelfstandig aan de slag gaat verjongt. Aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers. In 2015 was het aandeel starters die jonger waren dan 35 jaar met...

Veel zzp'ers onbekend met fiscale jaarruimte

Veel zzp'ers onbekend met fiscale jaarruimte

Bijna twee derde van de zzp’ers weet niet wat fiscale jaarruimte is. Van de zzp’ers die wel weten wat jaarruimte is, laat 38 procent hem door accountant...

Woonfonds ontwikkelt adviseurzoeker voor zelfstandigen

Woonfonds ontwikkelt adviseurzoeker voor zelfstandigen

Woonfonds heeft de “adviseurzoeker voor zelfstandigen” ontwikkeld. De nieuwe zoekmachine bevat nu een beperkt aantal geselecteerde adviseurs met goede...

Bas Millenaar terug met De ondernemershypotheek

Bas Millenaar terug met De ondernemershypotheek

Voormalig commercieel directeur Bas Millenaar van De Hypotheker meldt zich terug op de markt. Dit met De Ondernemershypotheek, opgericht door Renz Millenaar. Millenaar:...

Ondernemer merkt weinig van aantrekkende economie

Ondernemer merkt weinig van aantrekkende economie

De meeste ondernemers profiteren niet van de aantrekkende econmie. Vooral zzp’ers merken hier weinig van. Grotere mkb-bedrijven plukken relatief vaker de vruchten...

Rechtsbijstandspolis te duur voor veel zzp'ers

Rechtsbijstandspolis te duur voor veel zzp'ers

Zzp'ers ervaren de kosten van een rechtsbijstandsverzekering als te hoog, aldus onderzoek door ZZP Barometer in samenwerking met Centraal Beheer. Ruim de helft van...