"ernstige denkfout bij invoering provisieverbod"

Arno Dolders 2013

"Ik vind dat de wetgever nooit tot deze rigoureuze maatregel (provisieverbod, red.) had mogen overgaan zonder eerst te borgen dat de meerderheid van de Nederlanders inderdaad op verantwoorde wijze zelf afwegingen kunnen maken over de vraag of men wel of geen advies nodig heeft." Dat schrijft Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General, in een persbericht over de risico-scanner ORV van de maatschappij (inmiddels door 150 kantoren besteld).

Dolders: "De wetgever heeft bij de invoering van het provisieverbod een ernstige denkfout gemaakt. Bij de idee van invoering van directe beloning is het plaatje geschetst van een zelfbewuste consument die heel goed zelf weet wanneer, waarover en van wie hij advies wil hebben. En daarbij de afweging kan maken wat de waarde van dit advies voor zijn persoonlijke situatie is. De werkelijkheid is echter dat de Nederlandse consument in hoge mate financieel onbekwaam is. Wie hieraan twijfelt, adviseer ik maar eens te kijken naar een programma als ‘Wat ben ik waard’ van SBS. Daar zie je hoe bij de doorsnee Nederlander enorme misverstanden bestaan rondom de eigen financiële situatie. Ik vind dat de wetgever nooit tot deze rigoureuze maatregel had mogen overgaan zonder eerst te borgen dat de meerderheid van de Nederlanders inderdaad op verantwoorde wijze zelf afwegingen kunnen maken over de vraag of men wel of geen advies nodig heeft. Nu de wetgever dit niet doet, moeten wij als sector dat gaan doen. De risico-scanner die wij nu aanbieden, is de bekende druppel op de gloeiende plaat. Daar moeten nog heel veel druppels van ons en anderen bijkomen, willen we inderdaad de consument financieel bekwaam maken. Ik taxeer dat zelfs wanneer we als aanbieders en intermediair erg ons best doen het zeker nog tien jaar zal duren voordat we op dit punt een acceptabel minimumniveau hebben bereikt”.
Met de (maatschappijneutrale) risico-scanner kunnen consumenten zelf een eerste globale indicatie maken of en zo ja voor welk bedrag er behoefte is aan een overlijdensrisicoverzekering.

Arno Dolders was de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws met kritiek op het provisieverbod dat volgens hem funest is gebleken voor de adviesvraag. Volgens Rob Goedhart is advies echter niet altijd nodig. In een blog heeft hij Dolders uitgedaagd nadrukkelijk te omschrijven om welke vormen van advies het volgens de topman van Legal & General gaat.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Swinkels - 5 februari 2014

Stop met discussiëren! Jullie verliezen kostbare tijd. Kijk eens goed om je heen hoe banken en verzekeraars hun directe kanaal aan het optuigen zijn. Voordat bovenstaande discussie wordt gesloten, bestaat een groot gedeelte van het intermediair niet meer. Die zijn dan (helaas) uit de markt geduwd door de leveranciers die ze ooit gevoed hebben met klantinformatie. Ga daar maar eens over praten....

Jeffrey Leichel - 31 januari 2014

@Albert, Dat is inderdaad onderdeel van het probleem. Veel advieskantoren zijn nu adviesgericht in plaats van productgericht. Dat is in theorie positief, maar werkt dus niet in de praktijk. De weerstand van de klant wordt juist groter, zoals je terecht vaststelt. Willen we dit probleem oplossen, dan moeten wij bereid zijn alles weer ter discussie te stellen. Te beginnen met een kwantitatieve impact analyse (heb ik gejat van het verbond van verzekeraars). Als we echt willen, dan kunnen we dit oplossen. Maar als er verborgen agenda's zijn, dan blijft het een ordinair distributiegevecht. In het laatste geval moet je als ondernemer dan ook harde keuzes maken. En dan zie ik een verdere verwijdering tussen intermediairs en verzekeraars. Of dat goed is zal de toekomst moeten uitwijzen.

Gert van Lunteren - 31 januari 2014

@ Berend Tooms Beste Berend, een duidelijk betoog. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Waarom zouden wij ons primair verantwoordelijk voelen? Ik snap de mooie vrome praatjes vanuit de banken,verzekeraars,afm en de aan hun gelieerde columnisten ( lees; Fred de Jong o.a. ) wel......zij hebben namelijk zelf nooit "hun broek hoeven ophouden".....zij hebben altijd ( en nog steeds ) "van de grote hoop kunnen eten". Als ondernemer ben je direct verantwoordelijk voor je "cash flow", onderneem je niet goed dan is het snel "einde oefening". Dus als een (potentiele) klant ons "niet de moeite waard vindt", dan maar niet :) ! @ Willem Ik heb Fred de Jong hier bij mij ook op kantoor gehad ( op verzoek van een verzekeraar ) om te sparren "over wat er op gebied van provisie c.q. geen provisie mogelijk was/ideeen waren". Uiteraard is daar niets mee gedaan....want "de vromen (incl. de politiek)" hadden "proviseverbod" tot heilig verklaard. @ Fred 11 onderzoeken? Ik kan zo 11 columnisten noemen die aantoonbaar "uit hun nek kletsen"........maar ook 89 die dat niet doen.....dus "wat wil je daar nu mee zeggen". Prettige dag allemaal, Gert van Lunteren / Harderwijk

Wil Rotteveel - 31 januari 2014

Albert, daar heb je gelijk in. Voor hypotheken, leven en pensioen heb ik daar in het geheel geen moeite mee. Het probleem zit hem grotendeels in uitvaart,dus bij de mensen met een krap budget. Daar heeft de dik betaald politici en consumenten vertegenwoordiger geen rekening mee gehouden.

Albert van der Poll - 31 januari 2014

@ Wil, als je advies gescheiden wilt zien van het al dan niet afnemen van bepaalde producten ontkom je niet aan een separate beloning voor advies, bemiddeling en/of nazorg. Als ik een uitstekende oversluitanalyse maak, en de klant adviseer om lekker te blijven zitten is de klant teleurgesteld. Dat hij dan ook nog moet betalen vindt hij -onterecht- bar en boos. In het verleden ging zo'n klant na mijn welgemeend ( en toen kosteloos) advies niet zelden op zoek naar iemand die wel wilde vertellen dat er te besparen viel op de hypotheek. Als hij dat nu nog wil, prima, maar ik krijg in elk geval voor mijn werk betaald.

Wil Rotteveel - 31 januari 2014

Collega's, Het blijft een vreemde zaak waarom er geen provisie meer mag worden betaald, nu nog over schade, straks over alles. Albert, m.i. gewoon logisch, als je kleding, levensmiddelen, auto, audio, tv's, meubels koop, betaal je gewoon 1 prijs incl. de winstmarge/garantie advies en service. Het boeit niemand hoeveel er aan verdient wordt. Ook die polici/ambtenaar/consumenten deskundige niet die ons hiermee heeft opzadeld. Daarmee wil ik het misbruik wat vooral door de grote instellingen werd geactiveerd met onvoldoende inhoudelijke informatie, niet goed praten. Maximering is dan goed middel. Doch deze regelgeving slaat geheel de plank mis.

Arjan Lubbe - 31 januari 2014

Als ik heer De Jong zijn stuken lees dan zie ik vaak een Verbondslobbyist. Voor mij staat heer De Jong namelijk niet boven de partijen, zoals een onafhankelijk onderzoeker dat wel zou moeten doen. Helaas presenteert heer De Jong zich wel op die manier. Het Verbond heeft een dikke vinger in ACIS. Acis is in 2008 opgericht in opdracht van UvA in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, die daar ook aan meebetalen. Heer De Jong is Alleen al daarom zou je je de vraag kunnen stellen of de onderzoeken wel volledig objectief zijn en niet al vanuit een bepaalde invalshoek zijn gemaakt. Lobbyisten gebruiken onderzoeken om de waarheid naar hun hand te zetten. Heer De Jong is sinds de oprichting betrokken bij ACIS. Inmiddels is heer De Jong docent master Verzekeringskunde aldaar. Wat ik daarmee wil zeggen? Feitelijk dat ik niet kan loskoppelen dat heer De Jong spreekbuis is van het Verbond of in ieder geval de schijn tegen heeft. Niet geheel toevallig werkt heer De Jong sinds 2008 (oprichting Acis ism het Verbond) aan het proefschrift ''marktfalen bij tussenpersonen''. Zo zeg dat is allemaal toevallig... Hetzelfde rapport wordt gebruikt voor de provisielobby van het Verbond. Door al de insteek ''marktfalen'' te gebruiken stuur je een onderzoek enorm. In het onderzoek komt ook nergens terug op welke wijze verzekeraars een rol hebben gespeeld in dat zelfde marktfalen. Dat is ook redelijk voor de hand liggend. Zou Fred de Jong een onderzoek schrijven over het marktfalen bij verzekeraars? Of nog beter gezegd, het marktfalen van verzekeraars die onderdeel zijn van het Verbond? Nee natuurlijk niet, dat soort onderzoeken belanden in de onderste lades. Nogmaals, misschien zit ik er wel compleet naast en staan alle onderzoeken als een huis, is heer De Jong volledig integer en kloppen de cijfertjes tot aan tien nullen achter de komma.. Het spijt mij dan ten zeerste, helaas kan ik heer De Jong niet anders zien als onderdeel van de Verbondslobby. Anders was het geweest als ik kritische noten had gelezen ten aanzien van de productfabrikanten. Die maakten de torenhoge provisies mogelijk, werkten mee aan bonusstapelaarsconstructies a la Afab en zetten daarbij complete verkoopkanalen op die zich als onafhankelijk opstelden. Maar daar lees ik dan weer nul komma nul van terug in datzelfde rapport... Een gemiste kans. Psssttt, affiliate is de nieuwe provisie. Wie maken de woeker-affiliates nu weer mogelijk? Juist....

Willem van Spronsen - 31 januari 2014

@ Fred de Jong, Mijn collega's hebben al voldoende gereageerd, wat men stelt is zeer aannnemelijk, je bent gewoon te veel besproken en er wordt ernstig aan je integriteit getwijfeld. Je eigenzinnigheid kwam trouwens al tot uiting toen je nog bij de NVA in dienst was en je geloofwaardigheid bij het intermediair in een vrij val geraakte. Je proefschriften zeggen mij en velen anderen weinig of helemaal niets evenals je onderzoeken, er zijn immers vele onderzoeksmethoden. Je wordt beoordeelt op wat je stelt en op je formuleringen en dan is de eindconclusie dat wat onze vak betreft je graag overgeeft aan suggestieve en beschuldigende geschriften en holle uitspraken. Je zit in de rij van mw. Barbara Baarsma en bij haar heb ik duidelijk vastgesteld dat zij als professor bij opstelling van het SEO rapport Provisieregelgeving naar een einddoel heeft toegewerkt. Ze heeft haar intelegentie en haar talenten daarin verkeerd gebruikt. Jij bent niet zo sterk als haar, maar je begeeft je aardig in dezelfde richting. Je zult dat kort door de bocht noemen, maar we hoeven geen lange aanlopen te nemen als de feiten gewoon tegen je spreken. Je bent geen vriend van het intermediair, dat blijkt gewoon uit je postings en uit je geschriften. Je moet ook geen uitspraken doen over de woekerpolisaffaire en daarbij toespelingen maken richting het intermediair. Je weet als "onderzoeker" best wel dat het grootste aandeel aan woekerpolissen in de markt is gezet door directe distributie kanalen. Dan zit je doodgewoon halve waarheden te verkopen. Ik weet wel hoe het in Duitsland functioneert. Mijn info krijg ik van een bevriende verkoopleider van een A+ verzekeraar in Duitsland. Zij doen zaken met makelaars, vrije bemiddelaars en daarnaast hebben een eigen loondienstorganisatie. Inderdaad ga voor je opdrachtgevers maar eens een proefschrift schrijven over hun marktfalen, wat je er ook maar mag onder verstaan. De rekening kun je echter niet indienen bij het intermediair. Hopelijk kom je eenmaal tot inkeer. Zij die hun vak wel serieus nemen nemen je met een korrel zout.

Jeffrey Leichel - 31 januari 2014

@Fred, ik geniet altijd weer van je postings Fred. Je houdt iedereen scherp en dat is goed voor het debat. Dank daarvoor. Ik hoop dat de reacties allemaal een beetje professioneel en prikkelend blijven. Ik vind persoonlijk het provisieverbod complex een daverend succes in relatie tot de verbetering van dienstverlening en advies aan de consument. Het is echter een totale mislukking in relatie tot het volume advies dat consumenten nog afnemen. Dat is misschien wel met 60% gedaald en die pijn voelen we iedere dag als advieskantoren. We doen het dus veel beter, maar consumenten nemen massaal minder af. Onder provisie deden we het veel slechter (u niet natuurlijk, maar die andere kantoren), maar nam vrijwel iedereen advies af. Achteraf bezien was dus de provisieregeling met passende beloning en verplichte transparantie (waar we meen ik net twee jaar mee hebben mogen experimenteren) een zeer kansrijke oplossing. Het geeft ook aan dat de echte oplossing tussen de oude en huidige situatie in ligt. Stakeholders die echt maatschappelijk betrokken zijn durven dat ook toe te geven en leggen daarmee een basis voor een nieuw model dat wel werkt voor alle partijen. Het huidige fundament klopt niet en er wordt nu etage op etage gebouwd om het allemaal goed te praten. Maar de fundering blijft zwak. De praktijk is dat we inmiddels zijn verwikkeld in een ordinaire distributiestrijd, die over de rug van de consument wordt uitgespeeld. Daarmee is onze branche (inclusief politiek en toezichthouder) niet beter geworden, maar nog slechter.

Arjan Lubbe - 31 januari 2014

Ik wil hier graag aan toevoegen dat ik juist blij ben met het provisieverbod.

Lees meer over
"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

Bevorder de toegankelijkheid van advies en breng de fiscale behandeling van advies terug naar het niveau van voor het provisieverbod. Dat is de boodschap van Enno...

Geldbelangen wil provisieverbod bij consumptief krediet

Geldbelangen wil provisieverbod bij consumptief krediet

Stichting Geldbelangen pleit opnieuw voor een provisieverbod bij consumptief krediet. Het pleidooi is ingebracht in de consultatie 'Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk'. Geldbelangen:...

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat...

Rust keert terug aan provisiefront

Rust keert terug aan provisiefront

De rust aan het provisiefront is teruggekeerd, in ieder geval voorlopig. Het provisieverbod is geëvalueerd en minister Hoekstra ziet op basis van de uitkomsten...

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

"Ik roep de politiek op om zich geen zand in de ogen te laten strooien. Maar om oog te hebben voor wat kwetsbare klanten werkelijk nodig hebben: een adviseur", aldus...

OvFD: "Minister te kort door de bocht"

OvFD: "Minister te kort door de bocht"

De OvFD vindt het "te kort door de bocht dat geconcludeerd wordt dat er geen problemen zijn vastgesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van advies onder...