Examens sluiten niet aan op praktijk

Tweede Kamer 11.12.2013 (groepsfoto VVP)

Adviseurs vinden de vragen van de examens die ze momenteel verplicht moeten afleggen niet aansluiten op de beroepskwalificaties en evenmin op de praktijk. Dat melden de organisaties van adviseurs, die bijna duizend ervaringen hebben verzameld via hun Wft Examenloket. De organisaties hebben hun bevindingen ingebracht bij de Tweede Kamer. Zij schrijven zich grote zorgen te maken over de kwaliteit van de centrale examinering.

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD schrijven: "De minister geeft aan dat naar zijn beste inzicht de kwaliteit van de examens en aanverwante dienstverlening adequaat is. Wij zijn dat absoluut niet met hem eens. (...) Feit is dat de meeste modules ronduit slechte slagingspercentages hebben. In onze brief van 12 november merkten wij op dat een gemiddeld slagingspercentage van 62,2 procent voor adviseurs, die al in het bezit zijn van een diploma en ook al jarenlang PE hebben gevolgd, absurd laag is. Dit slagingspercentage is nu zelfs gedaald tot 60,8 procent. (...) De kritiek op zowel de techniek als de inhoud - dus de vragen - uit de Centrale Examenbank is groot, waardoor deze wijze van examineren op dit moment absoluut niet garant staat voor examinering op het door de minister voorgestane en bepleitte niveau. (...) Wij schrikken enorm van de technische problemen die worden gemeld. Het is onmogelijk om op die manier fatsoenlijk en zonder concentratieverlies examen te doen. Wij horen dan ook graag van de minister wat hij aan dit soort problemen wil doen. (...) Kandidaten zakken overwegend op het onderdeel Vaardigheden en competenties. Wij hebben al eerder aangegeven dat dit onderdeel naar verhouding te zwaar telt in de beoordeling, mede gezien de zware cesuur. (...) Uit het Wft Examenloket komt ook duidelijk naar voren dat op het onderdeel Vaardigheden en competenties de twijfels over de kwaliteit van de vraagstelling het grootst zijn. Het blijkt dat maar liefst 76 procent van de kandidaten ronduit negatief is over de wijze van toetsing van adviesvaardigheden, 10 procent vindt de toetsing matig en slechts 11 procent is positief. De belangrijkste klachten zijn dat de vragen niet praktijkgericht zijn en dat veel vragen op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. Het is natuurlijk heel vreemd dat juist de adviesvaardigheden, die je in de praktijk leert, nu worden geëxamineerd op een wijze waarin al deze praktijkmensen zich niet herkennen."

De organisaties roepen de minister opnieuw op om de overgangstermijn te verlengen. "Natuurlijk is het van groot belang dat adviseurs hun examens niet uitstellen, wij roepen iedereen ook op om examen te doen. Maar het blijft een feit dat heel veel mensen in tijdnood komen om Wft-examens en PEplus-examens op tijd te kunnen halen. Zeker ook omdat mensen op een gegeven moment in paniek examens gaan afleggen. Paniek omdat de voortzetting van het bedrijf in het geding is, of hun baan. (...)  Gegeven de tot nu toe afgelegde en behaalde examens is een examentermijn t/m 31-12-2015 per definitie onmogelijk haalbaar. Wij bepleiten daarom opnieuw dringend, om de wettelijke overgangstermijn om te voldoen aan de nieuwe eisen voor vakbekwaamheid alsnog met een jaar te verlengen tot en met 31-12-2016."

Reactie toevoegen

 

Reacties

René Heijnen - 17 februari 2015

De opzet van deze soap is dat de markt kwalitatief betere adviseurs zal krijgen. Zij die "echt" ethisch adviseren. De opzet is per definitie niet geslaagd. Oké dan. Het is volledig mislukt. Laten we zeggen dat Dijsselbloem en zijn 150 trouwe volgelingen zijn gezakt. Door het beantwoorden van een kleine 20 vragen is het volstrekt onmogelijk om een kwalitatief betere adviseur te worden. Dat is geen hogere wiskunde. Dat weet de minister zelf ook wel. De politieke achtergrond is mij daarom ook niet geheel duidelijk, maar de branche is in ieder geval niet in staat deze onzinnige geldverslindende bezigheid van tafel te krijgen. Ik ga verder studeren. Mijn vaardigheden oppoetsen. Ethiek uit het boekje..... Pfff. Laat me niet lachen.

Wim ten Arve - 16 februari 2015

In mijn situatie ben ik het helemaal eens met een jaar verlengen, dit naast alle andere argumenten. Wim ten Arve (Verzekeringen) In februari-2016 wordt ik 65, AOW dus in augustus 2016. M.a.w. woorden voor 9 maanden ( ja, ik wou nog veel langer door want ik vind/vond het nog zo leuk) moet ik nog mijn examens doen. Door al deze maatregelen heb ik er steeds minder zin. En uitstel in mijn situatie is niet bespreekbaar volgens de jongens van de AFM! Wat ik mij afvraag is er ooit een peiling gedaan naar het aantal adviseurs die met dezelfde boot zonder riemen moeten roeien? Dus toch maar in al mijn hoop toch maar in april in het examenbankje gaan zitten!

Wim ten Arve - 16 februari 2015

In mijn situatie ben ik het helemaal eens met een jaar verlengen, dit naast alle andere argumenten. Wim ten Arve (Verzekeringen) In februari-2016 wordt ik 65, AOW dus in augustus 2016. M.a.w. woorden voor 9 maanden ( ja, ik wou nog veel langer door want ik vind/vond het nog zo leuk) moet ik nog mijn examens doen. Door al deze maatregelen heb ik er steeds minder zin. En uitstel in mijn situatie is niet bespreekbaar volgens de jongens van de AFM! Wat ik mij afvraag is er ooit een peiling gedaan naar het aantal adviseurs die met dezelfde boot zonder riemen moeten roeien? Dus toch maar in al mijn hoop toch maar in april in het examenbankje gaan zitten!

Albert van der Poll - 12 februari 2015

Ik heb inmiddels via goede kennissen bij, laten we zeggen een grote landelijk werkende instelling, sub rosa een hele lijst vragen gekregen. Zij leren allemaal op het examen enkele vragen uit hun hoofd en bespreken deze samen. Olaf heeft wel een beetje gelijk; op deze manier is het door het hoepeltje springen. Wel weer ten nadele van het kleine intermediair om m'n stokpaardje maar van stal te halen. De grote instellingen hebben over enkele maanden alle vragen wel compleet denk ik. Dan is het stampwerk.

Rense van der Heide - 12 februari 2015

Vandaag examen PE plus hypothecair gedaan en dan wordt de conclusie van de meldingen wel duidelijk. Kennis en begrip 100% Professioneel gedrag 100% Vaardigheden en competenties 63% En dan slaag je dus met een 6. Vragen vaardigheden en competenties sluiten niet aan bij de praktijk, zijn suggestief en veelal zijn meerdere antwoorden mogelijk terwijl geen van de antwoorden 100% juist is.

Olaf Wiggers - 11 februari 2015

Is geen aanval naar Lindenhaeghe @patrick Maar geeft aan, dat het weinig met kennis en ervaring van doen heeft. PE is er toch op gericht om kennis te vergaren en de klant professioneel en deskundig te kunnen helpen. Die klant heeft toch niets aan mijn melkboer?

Arnoud Wennekus - 11 februari 2015

We kunnen accepteren of actie ondernemen. Alleen zeuren verandert niets.

Patrick Betman - 11 februari 2015

@Olaf Je hoeft niet naar Lindenhaeghe te gaan hoor.... Doe jij het toch lekker via Dukers & Baelemans, dan weet je zeker dat je het een paar keer mag doen. Ook leuk :-)

Arnoud Wennekus - 11 februari 2015

Waar ik wel wat moeite mee heb is dat ze zeggen: Hier is het boek, maar wil je echt slagen dan moet je wel naar onze driedaagse cursussen komen, anders red je het niet. #kassa

K.M. Kreeft - 11 februari 2015

Het pleiten voor verlengen van de termijn is juist, maar worden dan degenen die het al wel gehaald hebben niet benadeeld? Immers zij moeten 3 jaar erna alweer "op" en dat kan dan al in 2017 zijn. Terwijl zij die (dan) wachten tot december 2016, pas in 2019 weer moeten. Als je de termijn voor de examens verlengt, zou je dan niet ook moeten pleiten voor een 4 jaar termijn voor hen die wel direct het examen hebben gedaan en gehaald?

Lees meer over
Register AVG biedt handig overzicht

Register AVG biedt handig overzicht

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen.  Adfiz geeft in een artikel in VVP 3 uitleg over het register...

"Zie wat een ondernemerschap en verandervermogen adviseurs tonen!"

"Zie wat een ondernemerschap en verandervermogen adviseurs tonen!"

"De enkeling die nog niet begonnen is met het AVG-proof maken van zijn bedrijf wil ik zeggen: begin er vandaag nog aan." Aldus Enno Wiertsema in zijn column op www.adfiz.nl....

Register biedt handig overzicht

Register biedt handig overzicht

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In dit stuk geeft Adfiz uitleg over het register van verwerkingsactiviteiten....

Adfiz en Verbond: verwerkersovereenkomsten niet nodig

Adfiz en Verbond: verwerkersovereenkomsten niet nodig

Verzekeraars en intermediair moeten van alles doen om zich voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg), maar ze hoeven onderling geen verwerkingsovereenkomsten...

AVG: welke informatie dienen adviseurs te verstrekken?

AVG: welke informatie dienen adviseurs te verstrekken?

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In dit stuk geven we uitleg over de informatie die je moet...

Adfiz blij met zestien nieuwe leden

Adfiz blij met zestien nieuwe leden

"In 2017 keerde de ledenontwikkeling ten goede. Zestien kantoren mochten we in 2017 als nieuw lid verwelkomen. Hieronder ook een groot aantal kantoren die de meerwaarde...