Financieel adviseur heeft toekomst als financiële huisarts

Steven van Eijck VDAB Vlootschouw 2015 TB

De financieel adviseur heeft zeker toekomst, op voorwaarde dat hij zich ontwikkelt tot ‘financiële huisarts’. Aldus Steven van Eijck, momenteel onder meer voorzitter van Het Nederlands Banken Instituut, tijdens de Vlootschouw donderdagmiddag van de VDAB (Vereniging Docenten Assurantie & Bankleer) in Woerden.

De financiële huisarts is de vertrouwenspersoon van de klant en begeleidt hem in alle levensfasen bij financiële kwesties, zelf en met andere disciplines uit zijn netwerk. Hij is niet te vergelijken met de financieel planner. Van Eijck: “De financieel planner kijkt in de toekomst, iets wat overigens steeds meer glazen-bol-werk is. De financiële huisarts begeleidt de consument steeds bij de financiële vraagstukken die dan spelen. Vanuit een integrale visie, dat wel. Zijn basisbeloning hierbij is een abonnement. De klant betaalt apart voor modules waarmee hij het abonnement kan uitbreiden.”

Volgens Van Eijck past de financiële huisarts naadloos in de maatschappelijke ontwikkeling, waarin financiële zekerheden steeds meer verdwijnen. De financiële huisarts kan bovendien helpen het vertrouwen te herstellen. Van Eijck vindt dat de financiële sector het klantbelang nog steeds niet voldoende centraal stelt. “Eigenlijk moeten jonge bankiers en verzekeraars opstaan en bepalen wat nodig is voor de burger.”

In samenspraak, want delen is tweede natuur geworden in de moderne samenleving. Maar ook groeit het besef dat verandering het beste van onderaf kan ontstaan. Van Eijck noemde het positief dat de overheid dit ook steeds meer inziet. “Niet de overheid of de markt is de oplossing. De oplossing zijn wij.”

Van Eijck meent dat het huidige vakbekwaamheidsgebouw adviseurs niet opleidt tot financiële huisarts. Terwijl volgens hem “het klantbelang centraal begint in de schoolklas, bij de opleiding”.

Tijdens de bijeenkomst van de VDAB was duidelijk dat nog lang niet iedereen vrede heeft met de examinering nieuwe stijl. Examenvragen sluiten volgens docenten te weinig aan op de praktijk. En soms is het meer een kwestie van begrijpen hoe de vragensoort werkt dan dat de adviseur het gevoel heeft dat zijn kennis werkelijk wordt getest.

Er is ook veel zorg rondom de instroom van nieuwe mensen in de bedrijfstak, omdat veel studenten struikelen over de initiële Wft-examens nieuwe stijl. Het lijkt erop dat dit nu iets verbetert, doordat steeds meer inzicht ontstaat in de soorten vragen en hoe daar het beste op te antwoorden. Bovendien lijkt de kwaliteit van de vragen langzaam maar zeker toch wel te verbeteren. Maar het blijft steken dat het meer lijkt te gaan om het aanleren van trucjes dan om werkelijke kennis.

Het Instituut voor Financiële Kennisontwikkeling (IFK), waarvan Van Eijck oprichter en mede-aandeelhouder is, presenteerde een aantal oplossingen waarmee zij een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de slagingspercentages bij de MBO- en HBO-opleidingen. Een aantal oplossingen, zoals een op zichzelf staande vaardigheidssyllabus, zijn er al, anderen worden ontwikkeld (zoals masterclasses voor docenten en webinars).

De VDAB ondersteunt opleidingstrajecten voor docenten MBO en HBO binnen het bank- en verzekeringswezen.


 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Leo Tol - 19 juni 2015

Stukje tekst van Bruce Springsteen: 'Well the doctor comes 'round here with his face all bright And he says "in a little while you'll be alright" All he gives is a humbug pill, a dose of dope and a great big bill Tell me how can a poor man stand such times and live'

Ozewald Wanrooij - 19 juni 2015

Ik ben nooit zo gelukkig met de vergelijking tot een huisarts. Ik heb geen positieve associatie met een huisarts en ik denk dat er maar weinig zijn die dat wel hebben. Een huisarts komt toch veelal pas in beeld wanneer de patiënt ziek is. Ik geloof meer in de rol van financiële mentor. Inzicht geven, kennis overdragen en als sparringspartner dienen zodat mensen zelf beter in staat zijn om de juiste keuzes te kunnen maken. Ook ben ik niet echt gelukkig met de opmerking dat jonge bankiers en verzekeraars moeten opstaan om te bepalen wat nodig is voor de burger. Is het niet beter om dit in samenspraak te doen met de burger in plaats een nieuwe generatie opdragen hetzelfde te doen als wat de huidige generaties en de generaties ervoor hebben gedaan namelijk voor de burger bepalen wat goed is. En hoe verhoudt zich dit vervolgens tot de uitspraak van de heer Van Eijck 'in samenspraak, want delen is een tweede natuur geworden'? Dit staat voor mijn gevoel haaks op de vorige opmerking. De heer Van Eijck bedoelt het beslist goed echter ten aanzien van de benadering voelt het voor mij nog niet zo goed.

Geert Sijbring - 19 juni 2015

Een goed betoog. Maar verwacht het niet van banken en verzekeraars . Maar alleen van onafhankelijke adviseurs.( Die zetten het klant belang , op uitzonderingen na altijd al voorop.) Maar er is een groot verschil met een huisarts, die stuurt de nota naar de verzekeraar en de klant moet ons direct betalen en dit is in vele gevallen niet mogelijk. Geert Sijbring

Wouter van Leusen - 19 juni 2015

Jim Parker, vice president van DFA Australie, verwoordt het wel mooi. Hij onderscheidt 'the seven roles of an advisor'. There are at least 7 hats an advisor can wear to help clients: 1 The expert 2 The independent voice 3 The listener 4 The teacher 5 The architect 6 The coach 7 The guardian. Dat vind ik een bredere en interessante benadering dan die van huisarts. "Waar ik net als Ozewald wat minder mee heb. Ben overigens blij met Van Eijck's visie.

Jeffrey Leichel - 19 juni 2015

Goed punt Geert, de huisarts is in de basis een provisietrekker, alleen heet het anders. Als huisartsen hun fee direct zouden moeten doorberekenen aan de klant zou er een bloedbad ontstaan onder huisartsen en zouden mensen massaal het internet opvluchten en medi-apps downloaden. Voor mij is dan ook de vraag..... zullen er pak weg 3 miljoen huishoudens de waarde onderkennen van financiële coaching? Een kleinere groep onderkent dat wel, maar de massa nog lang niet. En is de huidige samenstelling van intermediairs daar überhaupt geschikt voor? Hebben ze daar ook zin in?

Ozewald Wanrooij - 19 juni 2015

@Wouter. Mooie benadering! @Geert en Jeffrey. Verder ben ik blij dat ik voor mijn inkomen niet afhankelijk ben van verzekeraars. Niet alle 3 miljoen huishoudens zullen de waarde erkennen in de 7 hoeden die een adviseur kan dragen en zeker zal een grote groep van de huidige adviseurs hierin voor zichzelf geen rol zien weggelegd. Het mooie vind ik dat iedereen vrij is en moet zijn om hierin zijn keuzes te maken.

Lees meer over
Steven van Eijck over toekomst financieel adviseur

Steven van Eijck over toekomst financieel adviseur

Steven van Eijck houdt 18 juni bij de MBO-Raad in Woerden een lezing over de toekomst van de financieel adviseur voor docenten en studenten die te maken hebben met...

Steven van eijck: "tijd dat intermediair opstaat"

Steven van eijck: "tijd dat intermediair opstaat"

De financiële consument heeft behoefte aan begeleiding en het intermediair is prima in staat hierin de regie te nemen. Aldus oud-staatssecretaris en hoogleraar...