Financiën houdt vast aan PE-examen

Het ministerie van Financiën blijkt de gezamenlijke intermediairorganisaties vorige week al te hebben geschreven dat het vasthoudt aan het PE-examen.

De organisaties van financieel adviseurs waren dinsdagochtend uitgenodigd op het ministerie, maar Financiën had bij voorbaat dus al laten weten dat het nog steeds niet wil tornen aan het periodieke PE-examen. Het alternatief dat de intermediairorganisaties hebben voorgesteld, een PE-puntensysteem, waarborgt volgens Financiën onvoldoende de PE-kwaliteit. De enige versoepeling die Financiën wil doorvoeren, is een vrijstelling voor enkele zogeheten PEplus-examens. Daarnaast is gesnoeid in het aantal PE eind- en toetstermen. Financiën komt ook met een aantal versoepelingen van het geplande nieuwe deskundigheidsgebouw, waaronder opschorting van de Volmachtmodules en het schrappen van de module Basis uit de beroepskwalificatie Zorg. Verder wordt de overgangstermijn langer: 2 in plaats van 1,5 jaar. De gelijkstellingenregeling wordt verruimd.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - 26 november 2013

Beste collega's Zoals jullie hebben kunnen vernemen onder een andere rubriek hier op VVP online is het onderwerp vakbekwaamheid (aangevuld met motie 118) opnieuw op de agenda gezet van de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie van Financien. Morgen zal ongetwijfeld blijken wat de politiek hiermee wel of niet gaat doen. Motie 118 van Aukje de Vries (VVD) en Wouter Koolmees (D66) is te lezen onder: http://www.vvponline.nl/nieuws/56704. De motie stelt het volgende: 1. van mening dat het onwenselijk is dat het nieuwe vakbewaamheidsbouwwerk voor financieel adviseurs leidt tot een forse lastenverzwaring voor de sector EN 2. van mening dat het onwenselijk is dat het nieuwe vakbewaamheidsbouwwerk voor financieel adviseurs leidt tot een wettelijk verplicht periodiek examen in het kader van de permanente educatie [ dat ] strenger is dan [in] vergelijkbare beroepsgroepen; 3. om, in overleg met de sector vóór 1 december a.s. met voorstellen te komen op welke onderdelen het vakbewaamheidsbouwwerk zoals het bij wet opgelegde PE-examen kan worden versoepeld.............. Kortom, men verzoekt om in overleg (dus samen met de beroepsorganisaties) met voorstellen te komen op welke onderdelen het vakbekwaamheidsgebouw kan worden versoepeld, zoals het bij wet opgelegde PE-examen ! Wat duidelijk niet wordt gesteld is om samen in overleg te komen tot een versoepeling van een bij wet opgelegde PE-examen, Zo wordt het blijkbaar wel geïnterpreteerd door het College Deskundigheid (CDFD), wat in haar perceptie bijvoorbeeld inhoudt het aanpassen van de toetstermen naar inhoud, samenstelling en hoeveelheid. En dit ook nog zonder enige basis van overleg!! De procedurevergadering is morgenmiddag bij te wonen.

Peter Voorzaat - 26 november 2013

Terug naar af, alsof er nooit een kameroverleg heeft plaatsgevonden en er geen moties zijn aangenomen.

Huub Giesen - 26 november 2013

Dit is het begin en het ende van de intermediair we worden op deze manier langzaam weg gespoeld. De jeugd zal nooit onze opleiding kiezen als ze horen dat ze elk 3 jaar opnieuw hun diploma moeten halen. Dus er zal een enorm tekort ontstaan daarnaast zullen de oudere die nog in het vak zitten de pijp aan maarten geven omdat ze die druk niet meer aankunnen. Immers zie jij je nog zitten met 57 jaar in de boeken om nog een diploma te halen. Jammer volgens mij werkt de overheid met twee agenda's.

Jaap Helderhoven - 26 november 2013

En anders naar de rechter en europees gerechtshof.

Peter Dirks - 26 november 2013

Ik ga er vanuit dat een meerderheid in de Kamers de adviezen van de belangenorganisaties alsnog ter harte nemen. Van een een Minister magje niet verwachten dat hij/zij beleid al in beton giet voor een door een meerderheid van de Tweede Kamer voor- en vastgesteld overleg met belangenorganisaties en professionals.

Paul van Brederode - 26 november 2013

Ach ja, de oeroude onderhandelingstactiek is door Financiën weer eens toegepast. Een beetje onderhandelingsruimte inbouwen bij een wetsvoorstel, dan wat toegeven, waarop zij hebben wat ze wilden, de beroepsorganisaties hebben ook wat bereikt, iedereen min of meer tevreden, Financiën een beetje meer dan wij. Alles deel van het beleid om met de kapstok 'beter voor de klant' een bedrijfstak in aantal bedrijven terug te brengen naar een voor Financiën en de AFM goed te managen (elite)clubje want door deze wijzigingen zullen ongetwijfeld weer velen de pijp aan Maarten geven. Aanpassingen zijn altijd lastig en je verzetten uitputtend.

Jaap de Jager - 26 november 2013

r zit dus iets anders op dan collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid. Als niemand ik herhaal niemand de toetsing gaat volgen dan zijn we er ook. Helaas zijn er altijd mensen met knikkende knieën die toch onder de druk bezwijken.

Lees meer over
Verbond: ook robo-advice moet vakbekwaam zijn

Verbond: ook robo-advice moet vakbekwaam zijn

Verzekeraars vinden dat ook geautomatiseerd advies (robo-advice) moet voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidsnorm, maar de borging van de norm kan op een andere...

Minister houdt vast aan legesverhoging PE-examens

Minister houdt vast aan legesverhoging PE-examens

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft geen oor voor de bezwaren vanuit de markt tegen de verhoging van de leges PE-examens. In een brief aan de Tweede Kamer...

Van velzen pleit voor maatwerk bij ontheffing

Van velzen pleit voor maatwerk bij ontheffing

Dik van Velzen, senior consultant NIBE-SVV, vraagt zich in zijn blog af hoe een regeling er uit moet zien voor mensen die door ziekte of andere ernstige omstandigheden...

Dijsselbloem: geen water bij wijn PE-examen

Dijsselbloem: geen water bij wijn PE-examen

De intermediairorganisaties hebben opnieuw bot gevangen bij minister Dijsselbloem van Financiën, die nog steeds niet bereid is water bij de wijn doen als het...

PE-examen komt er; kamer niet bereid tot opofferen minister

PE-examen komt er; kamer niet bereid tot opofferen minister

Het PE-examen komt er. Tijdens het op zich positieve gesprek woensdagochtend van de gezamenlijke intermediairorganisaties met de Vaste Tweede-Kamercommissie voor...

Pe-examen: kan motie 118 nog soelaas bieden?

Pe-examen: kan motie 118 nog soelaas bieden?

De gezamenlijke intermediairorganisaties hebben hun verzoek om een gesprek met de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën over motie 118 Vakbekwaamheid voor...