Financiën publiceert standpunt fiscale gevolgen provisieverbod

Belastingdienst

Het ministerie van Financiën heeft de fiscale standpunten van de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst over advies- en distributiekosten gepubliceerd.

Volgens de Kennisgroep bestaat er in de uitvoeringspraktijk van onder meer verzekeraars, adviseurs en bemiddelaars onduidelijkheden over de fiscale gevolgen van met name de wijzigingen van de financiële toezichtwetgeving per 1 januari 2013. Vandaar de publicatie van de standpunten over de fiscale gevolgen van die wetswijzigingen voor zover het betreft verzekeringen en fiscaal daarmee gelijkgestelde spaar- en beleggingsproducten.
De Kennisgroep schrijft onder meer: "Bij wijze van overgang mogen provisies nog wel worden betaald op producten die werden gesloten vóór 2013, tot het tijdstip waarop de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat daardoor een nieuwe overeenkomst met de klant tot stand komt. In de tweede plaats moeten directe aanbieders van onder meer complexe financiële producten met ingang van 2013 advieskosten en distributiekosten gericht op het tot stand brengen van de overeenkomst, rechtstreeks in rekening brengen aan de klant. Dit brengt mee dat advieskosten en distributiekosten niet meer in de prijs van het product mogen zijn verwerkt. De aanbieder mag overigens de advieskosten en distributiekosten wel naast de productprijs op één factuur opnemen en in één bedrag incasseren. Bij wijze van overgang hoeven advies- en distributiekosten niet rechtstreeks in rekening te worden gebracht bij overeenkomsten die werden gesloten vóór 2013, tot het tijdstip waarop de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat daardoor een nieuwe overeenkomst met de klant tot stand komt. Het is primair de verantwoordelijkheid van de aanbieders om te bepalen wanneer sprake is van een nieuwe overeenkomst. De AFM zal hier op toezien."

"In samenhang met de invoering van het verbod op betaling van provisies aan tussenpersonen is per 1 januari 2013 artikel 1.7b van de Wet IB 2001 vervallen. In dit artikel werd de rechtstreekse beloning van de tussenpersoon door de klant voor de inkomstenbelasting fictief aangemerkt als de premie voor een verzekering en daarmee (bij een afgesloten lijfrenteverzekering) als lijfrentepremie. Aangezien provisies met ingang van 2013 in beginsel geen onderdeel meer zijn van lijfrentepremies, is ook de bestaansgrond van artikel 1.7b van de Wet IB 2001 komen te vervallen."

De Kennisgroep zegt over directe aanbieders onder meer: "Advieskosten en/of distributiekosten die door een directe aanbieder op grond van de toezichtwetgeving met ingang van 2013 rechtstreeks en afzonderlijk in rekening worden gebracht aan de klant, maken geen onderdeel meer uit van de productprijs. Deze wijziging brengt mee dat het bedrag van die advieskosten en distributiekosten niet meer is aan te merken als een fiscaal relevante premie of inleg of onderdeel daarvan. Dit geldt ongeacht hoe de advieskosten en distributiekosten worden gefactureerd en geïncasseerd (dus ook als de aanbieder deze kosten met de productprijs op één factuur opneemt en in één bedrag incasseert)."
Lees de volledige uitleg HIER.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Edwin Nijenhuis - 15 augustus 2013

Laat Financiën dan ook ondubbelzinnig aangeven wanneer sprake is van een nieuwe overeenkomst. Halfslachtige uitspraken van Jeroen Dijsselbloem en ontwijkend gedrag van de AFM maken dat aanbieder en adviseur privaatrechterlijk moeten gaan steggelen over de vraag of een verhoging van een dekking in een bestaande polis, een verkorting of een verlenging van de premiebetaalperiode dan wel verzekeringsovereenkomst (heel wel denkbaar voor lijfrentepolissen die nog op 65 jaar eindigen) leidt tot een nieuwe overeenkomst. Is de klant gebaat om de fiscaal gefacilieerde adviseurskosten d.m.v. provisie door een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst t.g.v. een voormelde minder dan ondergeschikte aanpassing in de polis prijs te geven? Bijvoorbeeld jaarlijks € 250,- provisie voor een jaar- en reserveringsruimteberekening voor een lijfrente en nazorg zoals beleggingsadvies waar de fiscus aan mee betaalt, is nog altijd te prefereren boven een nota van € 250,- netto. En wat te denken van het oversluiten van een lijfrentewoekerpolis met een nette provisie naar een andere aanbieder die niet woekert? Betekent dat dan ook dat de klant zijn fiscaal verlies dan maar moet nemen? Of mag deze faciliteit rekenen op een eerbiedigende werking? We snappen met zijn allen dat deze overheid vooral naar zichzelf toerekent en de AFM stond er bij en keek erna als hoeder van het consumentenbelang met dubbele pet. Wees eens duidelijk met zijn allen! Mag toch wel een beetje kwaliteit in regelgeving voor ons woekerbelastinggeld verwachten?

Lees meer over
Belastingdienst publiceert voorlopige aangepaste premiestaffels

Belastingdienst publiceert voorlopige aangepaste premiestaffels

De Belastingdienst heeft voorlopige aangepaste premiestaffels gepubliceerd.  Er is nu nog geen beleidsbesluit met aan de verhoging van de pensioenrichtleeftijd...

Koppeling vooraf ingevulde aangifte aan Financieel Plan

Koppeling vooraf ingevulde aangifte aan Financieel Plan

Knab is naar eigen zeggen de eerste bank die een koppeling gebruikt van de 'vooraf ingevulde aangifte'  bij de Belastingdienst aan het Financieel Plan. De koppeling...

Belastingdienst waarschuwt voor valse mail

Belastingdienst waarschuwt voor valse mail

De Belastingdienst waarschuwde woensdag voor de nieuwste valse mail die uit haar naam wordt verstuurd. "De nieuwste valse mail heeft als onderwerp 'Informatie'...

Monuta en Belastingdienst ondertekenen convenant

Monuta en Belastingdienst ondertekenen convenant

Monuta en de Belastingdienst hebben het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst samenwerking veel meer centraal...

Vereniging ffp: provisieverbod spekt fiscus

Vereniging ffp: provisieverbod spekt fiscus

De fiscus houdt aan het provisieverbod meer dan één miljard euro over, aldus de Vereniging FFP die zich ernstig zorgen maakt over de betaalbaarheid...

Toerekening assurantiebelasting bij fee en servicevergoeding

Toerekening assurantiebelasting bij fee en servicevergoeding

Op 13 februari heeft de Belastingdienst 'Toerekeningregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen' gepubliceerd.    Over...