"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

Menno Snel 1 2017 foto Financiën

Bevorder de toegankelijkheid van advies en breng de fiscale behandeling van advies terug naar het niveau van voor het provisieverbod. Dat is de boodschap van Enno Wiertsema (directeur Adfiz), Colinda Rosenbrand (directeur OvFD) en Leo De Boer (directeur Verbond van Verzekeraars) in een brief aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

Volgens de koepels laat de recent afgeronde evaluatie van het provisieverbod zien dat het bevorderen van de toegankelijkheid van advies wenselijk is. "Een verbeterde toegang door de fiscaal gunstige behandeling van advieskosten te herstellen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de financiële gezondheid van burgers voor de lange termijn. Wij gaan hier graag over in gesprek", aldus de drie koepels.

Volgens de koepels is het belang van financieel advies en begeleiding nadrukkelijk aangetoond door de WRR. In haar rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid schetst ze de duidelijke grenzen van wat we mogen verwachten van het denk- en doenvermogen van mensen. "Tegelijk leven we in een tijd waar burgers door een terugtredende overheid steeds meer worden verondersteld zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn. Dit is wat betreft de persoonlijke financiën vooral zichtbaar op terreinen als inkomensbescherming en oudedagsvoorzieningen. Dit levert flinke uitdagingen op."

Volgens de drie koepels zijn nu juist adviseurs bij uitstek uitgerust om mensen te helpen in beweging te komen en te blijven. "Dan moet echter de laagdrempelige toegang tot advies wel geborgd zijn. In de praktijk zien we hier echter een groeiend probleem ontstaan. In 2013 is om evidente redenen
het provisieverbod geïntroduceerd voor complexe en impactvolle producten. Voordeel voor de klant
was dat voor de komst van het provisieverbod de advieskosten onderdeel van de productprijs waren
en hiermee ook fiscaal aftrekbaar. De recent afgeronde evaluatie van het provisieverbod toont aan dat de Nederlandse consument weliswaar in staat is financieel advies te betalen, maar in veel gevallen daartoe niet bereid is. Ook het Nibud constateerde recent dat voor bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) de kosten van het advies een drempel vormen om naar een financieel adviseur te gaan."

De koepels zeggen zelf de handschoen te hebben opgepakt door onder meer samen te werken op het gebied van ketenintegratie en innovatie, door de introductie van mijnverzekeringenopeenrij.nl.

"We willen u echter vragen om vanuit de overheid opnieuw de fiscale aftrekbaarheid van financieel advies te faciliteren", aldus de koepels die erop wijzen dat de fiscale neutraliteit is gesneuveld als onderdeel van het bezuinigingspakket in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. "Voor een besparing van slechts 150 miljoen euro, nog geen één procent, op het totale bezuinigingspakket van 16 miljard euro is daar de aftrekbaarheid geschrapt van advieskosten (fee) voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsrenten voor de Wet Inkomstenbelasting uit 2001."

Intussen is de economische situatie een geheel andere, zo schrijven Wiertsema, Rosenbrand en De Boer. "Nu uit de evaluatie blijkt dat het wenselijk is om de toegang tot financieel advies te bevorderen, in belangrijke situaties rondom oude dag en arbeidsongeschiktheid, is het een geschikt moment om de fiscale behandeling van advies alsnog terug te brengen naar niveau van voor het provisieverbod. We zien ook goede mogelijkheden voor een (forfaitaire) aftrek voor advieskosten, waarbij goed gebruik kan worden gewaarborgd en aan wordt gesloten bij een goede geautomatiseerde verwerking door de Belastingdienst."


Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Te vroeg om conclusies te trekken

Te vroeg om conclusies te trekken

Bij drie particuliere verzekeringen lijkt de spreiding tussen premies ten opzichte van vorig jaar iets te zijn toegenomen. Dat blijkt uit de tweede Solidariteitsmonitor...

Máxima heropent gebouw Verbond van Verzekeraars

Máxima heropent gebouw Verbond van Verzekeraars

Met het plaatsen van een 3D geprint logo in een plaquette van gerecyclede plastic flessen heeft Koningin Máxima woensdag het kantoor van het Verbond van...

De Boer weg bij het Verbond van Verzekeraars

De Boer weg bij het Verbond van Verzekeraars

Leo De Boer (1965) vertrekt als directeur bij het Verbond van Verzekeraars en wordt per 1 januari 2019 benoemd tot zakelijk directeur bij de werkorganisatie van...

Distributie zorgvuldig inrichten

Distributie zorgvuldig inrichten

Op 1 oktober is de richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD) vervangen door nieuwe richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). Veel IDD-regels beschrijven zaken die...

Adfiz: "Premiedifferentiatie op onduidelijke gronden is onwenselijk"

Adfiz: "Premiedifferentiatie op onduidelijke gronden is onwenselijk"

"Premiedifferentiatie op onduidelijke gronden is onwenselijk", betoogt Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de site van Adfiz. Premiedifferentiatie...

Verbond: zzp'ers wensen keuzevrijheid en maatwerk

Verbond: zzp'ers wensen keuzevrijheid en maatwerk

Het Verbond van Verzekeraars erkent dat de verzekeringsgraad onder zelfstandigen te laag is, maar is geen voorstander van een verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico....