Forse daling onterechte zorgdeclaraties

Petra van Holst-Wormser

Het bedrag aan onterechte declaraties bij zorgverzekeraars is in 2016 gedaald van 505 miljoen naar 392 miljoen euro, blijkt uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland.

Van de 392 miljoen euro aan onterechte declaraties die de zorgverzekeraars in 2016 vaststelden, betrof het grootste deel (367 miljoen euro) onopzettelijke fouten die bij achterafcontroles aan het licht kwamen. In totaal 1284 fraudeonderzoeken leverden 24,8 miljoen euro onterechte declaraties op. Bij 18,9 miljoen euro daarvan bleek het daadwerkelijk te gaan om fraude. Dat is 7,7 miljoen euro meer dan in 2015. Onterechte declaraties worden teruggevorderd of via een nieuwe declaratie gecorrigeerd. Ter relativering: in 2016 werd er voor 44,3 miljard euro gedeclareerd voor de basisverzekering; het aandeel onterechte declaraties is dus minder dan 1 procent.

 

Melding van patiënten

"Zorgverleners declareren steeds beter", constateert ZN-directeur Petra van Holst. “Hoe accurater hun declaraties, hoe meer geld daadwerkelijk kan worden besteed aan zorg.” Patiënten leveren daaraan zelf ook een bijdrage. “Zij melden het steeds vaker aan hun zorgverzekeraar als hun nota niet lijkt te kloppen”, aldus Van Holst.

 

Wijkverpleging

Zorgverzekeraars spreken van 'fraude' als een regel is overtreden en er sprake is van bewust of opzettelijk handelen waardoor er onterecht voordeel wordt behaald. De meeste fraude deed zich voor in de pgb-regeling binnen de Wet langdurige zorg en de AWBZ (13,5 miljoen euro). Als tweede volgt de wijkverpleging met ruim 2 miljoen euro. De zorgverzekeraars maken zich zorgen om de toename van fraude in de wijkverpleging. Ze intensiveren daarom hun inspanningen om fraude ook op dit relatief nieuwe terrein zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken.

Lees meer over
Nieuw kabinet wil eigen risico zorgpolis bevriezen

Nieuw kabinet wil eigen risico zorgpolis bevriezen

Informateur Gerrit Zalm laat de Tweede Kamer weten dat VVD, CDA, D66 en CU via een spoedprocedure een poging willen doen om het bedrag voor volgend jaar te bevriezen...

Zorgverzekeringskaart wordt gewaardeerd

Zorgverzekeringskaart wordt gewaardeerd

Verzekerden waarderen de zorgverzekeringskaart, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek van Kantar Public. Zorgverzekeraars hebben eind vorig jaar de zorgverzekeringskaart...

Zorgverzekeraars lanceren zorgverzekeringskaart

Zorgverzekeraars lanceren zorgverzekeringskaart

De zorgverzekeraars introduceren dit najaar bij elke basis zorgverzekering voor 2017 een zorgverzekeringskaart. Hiermee willen ze hun verzekerden helder en op gelijke...

ZN-voorzitter hekelt vergelijkingssites

ZN-voorzitter hekelt vergelijkingssites

“Waar zorgverzekeraars hun reclameactiviteiten matigden, had ik de indruk dat vergelijkingssites het omgekeerde deden. Zij veroorzaakten daarbij in een aantal...

"grote kwaliteitsverschillen zorgverleners"

"grote kwaliteitsverschillen zorgverleners"

Ruim de helft van de Nederlanders denkt dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen zorgverleners. Zorgverleners denken dat zelf minder vaak: volgens vier op...

Zn zet traject complexe spoedeisende zorg stop

Zn zet traject complexe spoedeisende zorg stop

Het gezamenlijke traject rond complexe spoedeisende zorg heeft Zorgverzekeraaars Nederland stop gezet omdat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gewezen...