Fout incassosysteem ontslaat consument niet van betalingsverplichting

Kifid LOGO 2017

Consument dient alsnog te voldoen aan haar verplichting tot betaling van de maandpremies, ook al was er een betalingsachterstand ontstaan waar de consument niets mee te doen had. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-511.

Consument heeft via een adviseur een verzekeringspakket afgenomen van Univé Schade en Univé Dichtbij Brandverzekeraar, bestaande uit onder meer een autoverzekering en een particuliere woonverzekering. Partijen hebben afgesproken dat de adviseur de maandpremies voor het verzekeringspakket door middel van een automatische incasso van de bankrekening van Consument zou laten afschrijven. De consument heeft in oktober 2016 een claim ingediend onder haar particuliere woonverzekering voor een kapotte combimagnetron. Univé heeft toen dekking verleend en heeft de schade uitgekeerd. De consument heeft in december 2016 een wijziging in de autoverzekering aan de adviseur doorgegeven. Het betrof de wijziging van het verzekerd object vanwege de aanschaf van een nieuwe auto. Omdat Consument na enkele weken nog geen groene kaart had ontvangen, heeft zij contact opgenomen met de adviseur. Naar aanleiding van dit telefonisch contact kwam naar voren dat zij een achterstand in de premiebetaling had.
In de periode van 1 juli 2016 tot 1 februari 2017 heeft de adviseur geen premie geïncasseerd en is de premieachterstand opgelopen tot 895,85 euro. Tussen partijen staat niet ter discussie dat de achterstand het gevolg was van een door de adviseur abusievelijk doorgevoerde wijziging in het systeem in juli 2016. De adviseur is in overleg getreden met de consument opdat de niet betaalde maandpremies alsnog worden betaald. In zijn brief van 16 maart 2017 heeft de adviseur aan de consument afspraken over een betalingsregeling bevestigd (betaling in twaalf termijnen).

De consument heeft de eerste en tweede termijn onder protest aan de adviseur betaald. De consument vordert dat beide partijen het bedrag aan achterstallige maandpremies gelijkelijk, ieder voor een bedrag van € 447,93, dragen. Voor het geval dat de Commissie de adviseur niet veroordeelt tot het dragen van de helft van de premieachterstand, vordert de consument dat hij de premieachterstand in 18 maandtermijnen van 50 euro mag betalen.

 

OORDEEL COMMISSIE

In de periode waarin de premieachterstand is ontstaan en opgelopen was de consument wel verzekerd. De consument dient daarom alsnog te voldoen aan haar verplichting tot betaling van de maandpremies. De Commissie komt tot het oordeel dat de consument in staat is om de achterstand in 12 maanden in te lopen en acht de voorgestelde betalingsregeling niet onredelijk.

Lees meer over
Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Vier maanden duurde het eer de consument een definitieve afwijzing kreeg van de hypotheekaanvraag. Omdat de consument niet alle benodigde informatie aanleverde,...

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument...

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

SCHADE – De verzekeraar wijst in deze casus een schade op een reisverzekering af. De consument is hier zeer boos om. Hij schrijft onder meer aan de verzekeraar:...

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

SCHADE – De verzekeraar in deze uitspraak bood in het verleden de mogelijkheid om de WA-dekking van de auto tijdelijk op te schorten. Deze mogelijkheid wordt...

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

SCHADE – Onder bereddingskosten wordt in het algemeen verstaan de kosten die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen...

Ook consument moet zijn best doen

Ook consument moet zijn best doen

LEVEN – De geschillencommissie Kifid legt normen op aan aanbieders en adviseurs. Maar ook aan de consument worden door de geschillencommissie eisen gesteld....