Geen standaardmodel verzekeringscertificaat in Europese e-kaart voor diensten

Anneleen van Bossuyt 2017

Er is geen standaardmodel nodig voor het verzekeringscertificaat en de verklaring over het schadeverleden in de Europese e-kaart voor diensten, zo blijkt uit het conceptrapport van Anneleen van Bossuyt (Commissie Interne markt en  consumentenbescherming van het Europees Parlement). Naar verwachting neemt de Commissie in maart 2018 een definitief standpunt in.

In de voorgestelde verordening over de e-kaart zijn ook voorschriften opgenomen voor aansprakelijkheidsverzekeraars: een gestandaardiseerd verzekeringscertificaat en een gestandaardiseerde verklaring over het schadeverleden. Het Verbond van Verzekeraars noemt het positief dat Van Bossuyt de commissie voorstelt voor het verzekeringscertificaat en de verklaring over het schadeverleden geen standaardmodel te introduceren. "Van Bossuyt onderkent dat de verschillen tussen lidstaten te groot zijn om tot een betekenisvol gestandaardiseerd verzekeringscertificaat te komen. Bovendien bestaat het risico dat zo’n certificaat incompleet is. Het certificaat en verklaring moeten wel worden verstrekt maar dit mag vormvrij. Hiermee wordt aangesloten bij de huidige praktijk, waarin dit goed werkt", stelt het Verbond.

Toch is het Verbond niet helemaal tevreden met de publicatie. "De Europese Commissie wil verzekeraars ook verplichten bij de acceptatie en premieberekening rekening te houden met de verklaring over de claimhistorie. Die voorgestelde verplichting laat Van Bossuyt met haar conceptrapport onaangepast."

Volgens het Verbond gaat het vanwege de contractvrijheid van verzekeraars en hun klanten te ver om voor te schrijven dat de claimhistorie moet worden betrokken bij het acceptatiebeleid en de premieberekening. "Verzekeraars maken een eigen risicoanalyse, waarbij zij desgewenst gebruik kunnen maken van informatie over de claimhistorie. De schadehistorie is daarbij slechts één van de vele factoren waar verzekeraars rekening mee (kunnen en mogen) houden in hun acceptatiebeleid en premiestelling. Bovendien is het zeer moeilijk voor verzekeraars in het gastland om de schadehistorie van het thuisland, waar de risico’s en aansprakelijkheidsregels verschillen van die in het gastland, te beoordelen. De Europese Commissie en Van Bossuyt gaan voorbij aan de fundamentele verschillen die er bestaan op het vlak van risicoblootstelling en aansprakelijkheidsregels tussen lidstaten. Verzekeraars houden in hun acceptatiebeleid en prijsberekening rekening met deze realiteit", aldus het Verbond.

Verder zegt het Verbond erop te zullen blijven hameren dat aansprakelijkheidsverzekeringen ook volgens de betrokken dienstensectoren nu geen belemmering vormen voor een goed werkende interne markt voor diensten. "De waardering van het schadeverleden moet een zaak van individueel maatschappijbeleid blijven. Een verplichte regeling voegt hier niets toe."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Koningsdag is goedkope dag voor verzekeraars

Koningsdag is goedkope dag voor verzekeraars

Voor verzekeraars is Koningsdag een relatief goedkoop dagje: de netto schade ligt zo’n 5 miljoen euro lager dan op een gewone dag, zo blijkt uit een analyse...

Verbond en Pensioenfederatie positief over nieuwe pensioenwet

Verbond en Pensioenfederatie positief over nieuwe pensioenwet

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zijn positief over de onlangs in werking getreden Wet waardeoverdracht klein pensioen. Volgens de lobbyorganisaties,...

Jongeren pleiten voor algemene pensioenplicht

Jongeren pleiten voor algemene pensioenplicht

De jongerenorganisatie van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie pleiten voor de invoering van een algemene pensioenplicht, persoonlijke potten met behoud...

Brandweer en verzekeraars lanceren Visie brandveilig ondernemen

Brandweer en verzekeraars lanceren Visie brandveilig ondernemen

Verzekeraars en brandweer wijzen ondernemers op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Veel bedrijven onderschatten de impact van een...

Verzekeraars pleiten voor verplichte ongevalsdatarecorder

Verzekeraars pleiten voor verplichte ongevalsdatarecorder

Verzekeraars willen er in elk voertuig een Event Data Recorder (EDR) wordt geïnstalleerd, zodat bij een ongeluk de ongevalsomstandigheden snel beschikbaar komen....

Verbond valt over uitspraak DNB en AFM

Verbond valt over uitspraak DNB en AFM

"In het FD-interview met DNB en AFM wordt de indruk gewekt alsof pensioenuitvoerders alleen in nominale bedragen willen communiceren en koopkrachteffecten buiten...