Goed gevoel bij klant voor AFM niet genoeg

AFM (logo)

Dat de klant aangeeft "een goed gevoel" te hebben bij de financiële dienstverlening, wil niet zeggen dat de dienstverlener zich niet aan de regels hoef te houden. Bovendien komt de dienstverlener er niet mee weg met het verhaal dat de informatie die de AFM mist in het dossier in zijn hoofd zit.

De AFM heeft op 10 september een bestuurlijke boete van 31.250 euro opgelegd aan Gooisch Effectenhuis. "De boete is opgelegd", aldus de toezichthouder, "omdat Gooisch Effectenhuis bij haar advies en vermogensbeheer onvoldoende klantgegevens heeft ingewonnen, waardoor zij niet kon vaststellen dat haar advies of beheer paste bij de situatie van de klant."

Het gaat om zaken tussen januari en april 2013.

In haar verweer, zo is te lezen in het boetebesluit, zet Gooisch Effectenhuis op het laatst brieven van klanten in. Het boetebesluit: "Ten bewijze dat alle volgens artikel 4:23 Wft benodigde informatie er in de onderzochte periode wel degelijk was zijn namens Gooisch Effectenhuis recente, in mei 2015 gedateerde, brieven van de tien door de AFM geselecteerde en onderzochte klanten overgelegd. Uit deze brieven blijkt duidelijk dat de klanten een “goed gevoel” hebben bij de dienstverlening door Gooisch Effectenhuis en “tevreden” zijn met haar benadering. Klanten spreken van het elkaar “uitvoerig gesproken hebben” met een “persoonlijke benadering”, en over “persoonlijk contact” en “diepgaande gesprekken”. De “charme” van de relatie met Gooisch Effectenhuis is gelegen in “het frequente persoonlijke contact” met “korte lijnen”. Er is volgens de klanten “regelmatig contact” met Gooisch Effectenhuis en “zij kennen ons als klant goed”. Gooisch Effectenhuis “laat de klant nog koning zijn.”

De opmerkingen in de klantenbrieven zijn wat de AFM betreft echter "te algemeen gesteld en te weinig concreet om daaruit te kunnen afleiden dat Gooisch Effectenhuis in de onderzochte periode voldoende klantinformatie had ingewonnen. De tevredenheid van de klant is niet de maatstaf voor een voldoen aan de eisen die artikel 4:23, eerste lid, onder a, Wft stelt aan klantinformatie-inwinning".

Ook naar eerder verweer dat de informatie in de hoofden van de adviseurs zat, heeft de AFM geen oren.

De AFM legt een boete op van 625.000 euro, die op grond van de draagkrachtregel wordt gematigd naar 31.250 euro.

Lees meer over

Reacties

Albert van der Poll 1 oktober 2015

Ik zit me net te realiseren dat dit best wel eens een vrij goed bedrijf zou kunnen zijn, wat vanwege kleinschaligheid en ontbreken van compliance officers of Haubtsturmbahnfuhrers met Befehl is Befehl gewoon simpelweg onderuit is gegaan op de vastlegging en documentering. Zijn deze mensen er met de centen vandoor? Hebben zij het vermogen van bejaarden 100% belegd in achtergestelde obligaties van de eigen bank (staatsbank SNS en de RABO lustte ook wel pap van de eigen hoe heetten die dingen spaarobligaties of zo, niks gehoord over boetes). Teakboompjes?? Tropische hotels?? Niets van dit alles wed ik. Ik wil zelfs niet uitsluiten dat de klanten een heel behoorlijk rendement hebben en uitermate tevreden de sigaar in de cognac dopen, mijmerend dat zij het toch maar hebben getroffen. Gelukkig wordt de boete dan weer wel gematigd tot op Bommel niveau. Maar toch, het is een knal voor je kop hoor. Wij wensen de gedupeerde eigenaren veel sterkte,rust, wijsheid en doorzettingsvermogen.

Jeffrey Leichel 30 september 2015

625.000 euro..... voor het onvoldoende vastleggen van klantgegevens....

Arnoud Wennekus 30 september 2015

Albert 100% eens.Pffft.

Dick Aardenburg 30 september 2015

Helaas is dit de gesel van onze tijd... regels zijn belangrijker dan de klant / patient / burger

Albert van der Poll 30 september 2015

Ik dacht dat die hele wetgevingsellende was opgezet om te zorgen dat de klanten beter werden bediend, maar nee: het gaat om regeltjes regeltjes regeltjes. Wat de klanten er van vinden: het is ons worst. Maar wel dure worst.

Rien Eyzenga 30 september 2015

Beste AFM, Uit bovenstaand verhaal blijkt in ieder geval dat u werkelijk geen flauw benul hebt van de werking van dit vak. Wij onderhouden een relatie met onze klanten. Wij doen onze uiterste best om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om ze te helpen waar dat nodig is en waar dat kan. En uit bovenstaand artikel blijkt dat deze collega dat goed heeft begrepen. Hij heeft buitengewoon tevreden klanten. Maar beste AFM, waar haalt u nu het recht vandaan om te durven beweren dat deze collega het klantbelang niet zou hebben gediend? Voor wie vindt u dat wij zouden moeten werken? Voor onze klanten of voor u? U zou zich diep moeten schamen. Weet u eigenlijk wel wat dat is: het dienen van het klantbelang? Of wilt u hiermee bewijzen dat regels gaan voor ethiek? Met nog een laatste vraag: u hebt aangekondigd weer met diverse sessie met ons in gesprek te willen. Met wel doel eigenlijk? Ik heb in ieder geval geen enkele belangstelling.

AFM focust op top 10-risico's financiële sector

AFM focust op top 10-risico's financiële sector

De AFM focust zich in 2018 in het toezicht op de top 10-risico's in de financiële sector. "Bestaande problemen willen we oplossen en nieuwe risico’s...

Wat betekent (robo-)advies voor het toezicht?

Wat betekent (robo-)advies voor het toezicht?

"Innovatieve producten en diensten brengen kansen met zich mee, zoals het stimuleren van veilig gedrag en meer toegankelijk (robo)advies. De ontwikkelingen moeten...

AFM: uitspraak rechter leidt tot minder effectief toezicht

AFM: uitspraak rechter leidt tot minder effectief toezicht

De AFM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter van 20 december 2017, om meer duiding te krijgen over de interpretatie van de zorgplicht. Volgens...

Raaijmakers weg bij AFM

Raaijmakers weg bij AFM

Karina Raaijmakers vertrekt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze begint op 1 april als directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit...

Adviseurs gaan minder bijdragen aan toezichtskosten

Adviseurs gaan minder bijdragen aan toezichtskosten

Adviseurs en bemiddelaars gaan minder bijdragen aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht. Droegen zij tot nu toe 21,2 procent van de totale kosten bij, dit...

AFM kijkt naar financiële producten met duurzaamheidslabel

AFM kijkt naar financiële producten met duurzaamheidslabel

De AFM brengt dit jaar in kaart welke financiële producten in de retailmarkt een duurzaamheidslabel voeren. Dat staat in Agenda 2018 die de toezichthouder woensdag...