Groen licht voor nieuwe zorgverzekeraar anno12

Rob Adolfsen (ANNO12)

Anno12 heeft toestemming gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) om actief te worden op de Nederlandse zorgmarkt. Anno12 is de eerste nieuwe toetreder in 25 jaar.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is akkoord met de modelpolis voor de basisverzekering van Anno12. Ook de bedrijfsvoering voldoet aan de hiervoor gestelde eisen. De nieuwe zorgverzekeraar begint op 1 oktober 2014. De ambitie is de komende maanden minstens 20.000 leden te verwelkomen.
Anno12 werkt op coöperatieve grondslag, dus met leden. Iedereen kan lid worden van de coöperatie. "Met deze organisatievorm sluit Anno12 aan bij de coöperatieve normen en waarden van het verzekeren: zowel de ondraagbare risico’s als de goede resultaten worden gezamenlijk gedeeld", zegt initiatiefnemer Rob Adolfsen (voormalig directeur Agis). "Anno12 zet in op bewust gedrag van haar leden met betrekking tot gezondheid en zorg. Als iedereen zich bewust is van dit gedrag en daarnaar handelt, dan kunnen de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg omlaag. Voor Anno12 maakt het niet uit of iemand gezond dan wel (chronisch) ziek is. Want met het juiste gedrag kan zowel overconsumptie van onnodige zorg als onderconsumptie van noodzakelijke zorg worden voorkomen." De zorgverzekeraar gaat uit van keuzevrijheid van zorg. Leden bepalen zelf welke zorgverlener ze kiezen.

 

Een jaar uitstel

Ook vorig jaar maakte Anno12 zich op om toe te treden tot de Nederlandse zorgmarkt. Adolfsen besloot echter de start van Anno12 een jaar uit te stellen, omdat de nieuwe zorgverzekeraar er niet in slaagde een concurrende premie voor de basispolis neer te zetten. Het prijsverschil met de grote zorgverzekeraars zou te groot zijn. Ook dit jaar wordt er druk uitgeoefend op de grote zorgverzekeraars (niet alleen door de Consumentenbond, maar ook door verschillende politieke partijen) om een deel van hun miljardenreserves 'terug te geven' aan de verzekerden in de vorm van een lagere premie. Als startende zorgverzekeraar kan en mag Anno12 echter geen verlieslatende premie hanteren. Dit maakt de business case van Anno12 extra lastig.

Reactie toevoegen