Groenlinks wil nadere studie woekerpolisoplossing Graafsma

Bruno Braakhuis (GroenLinks)

GroenLinks vraagt in een motie de financiële gevolgen in kaart te brengen van de woekerpolisoplossing die is aangedragen door René Graafsma.

 

Bruno Braakhuis van GL meent dat de oplossing van Graafsma interessant kan zijn maar constateert dat het tot nu toe ontbreekt aan zicht op de financiële gevolgen waardoor de haalbaarheid niet goed kan worden ingeschat. Als de motie het haalt, zou dat een dramatische wending zijn in de afwikkeling van de woekerpolisaffaire die tot nu toe wordt gedomineerd door de compensatieakkoorden op basis van de 'Wabeke-norm'. Of de Tweede Kamer met de motie instemt, is echter nog te bezien; tijdens het laatste Algemeen Overleg leken CDA, PvdA en VVD genoegen te nemen met de akkoorden nu Financiën het zogeheten flankerend beleid (onder andere alternatieve producten) nadrukkelijk heeft gedefinieerd. Het voorstel van Graafsma behelst doorrekenen van beleggingsverzekeringen op basis van de kostennorm die in de nieuwe producten die nu als alternatief worden aangeboden redelijk worden geacht. Graafsma meent verder dat de kosten niet als percentage maar als bedrag moeten worden uitgedrukt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Careltje - 2 januari 2012

Ik deel volledig de zienswijze van Renë, maar heb toch mijn twijfels over de haalbaarheid. Immers, als die goede oplossing het zou halen, kunnen de Jager en Weekers, nadat hun zittingsperiode is geëindigd, hun volgende lucratieve job bij één van de grote verzekeraars wel vergeten. En wat zijn de motieven van het extreem linkse GL nu ineens? Ik vermoed ook hier een dubbele agenda. Ben ik nu ineens te wantrouwend? Dacht het niet als je de politieke ontwikkelingen - en dan met name in de richting van het onafhankelijk intermediair - de laatste 5 jaar met een kritische open mind hebt gevolgd.

Jan de Hertog - 2 januari 2012

Graafsma heeft ongetwijfeld gelijk echter gelijk krijgen en logica gaat bij de politiek niet op. Bij de 2e Kamer geldt als belangrijkste de zogenoemde post politieke periode. Na de politiek moet je immers verder. Financien heeft het stuur al jaren in handen, niet de 2e Kamer maar zij bepaalt.

Lees meer over
GroenLinks wil financiële sector saneren

GroenLinks wil financiële sector saneren

"We stoppen belastingontwijking en saneren de financiële sector." Aldus GroenLinks in haar concept verkiezingsprogramma 2017. Het programma: "Een...