Grote bedrijven betalen mkb steeds later, ondanks nieuwe wet

Euro's via Pixabay 2018

“De verscherping van de wetgeving rondom de uiterste betaaltermijnen heeft er niet voor gezorgd dat grote bedrijven sneller zijn gaan betalen”, zegt Maurice van Weerdenburg van Graydon bij de jongste Barometer Betaalgedrag. “Integendeel, het lijkt erop dat grote bedrijven de maximale wettelijke betaaltermijn zijn gaan gebruiken als richtlijn om het betaalgedrag richting kleinere bedrijven juist te laten vieren.”

Sinds medio 2017 is de wet uiterste betaaltermijnen in werking getreden. Hierdoor worden grote bedrijven verplicht om facturen afkomstig van het mkb binnen 60 dagen te voldoen. Sinds de invoering van de wet is de betaaltermijn met enkele dagen toegenomen, ziet Graydon terug in de betaalervaringen. “De wet is juist ingesteld als stimulans om ervoor te zorgen dat het mkb sneller over liquide middelen kan beschikken en het daardoor beter in staat is om investeringen te doen of arbeidsplaatsen te creëren. Veel grote bedrijven hebben hun betaaltermijnen juist meer verlegd richting de wettelijk gestelde 60 dagen.”

Horeca

Het overige Nederlandse bedrijfsleven voldoet facturen juist alsmaar sneller. In de eerste helft van 2018 betaalden bedrijven in Nederland hun facturen gemiddeld na 39,9 dagen. Dat is een halve dag sneller dan een jaar geleden. Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Horeca met 39,5 dagen momenteel het snelst betaald worden. Daarna volgen de Winning van delfstoffen met 39,6 dagen en de Vastgoed met 39,7 dagen.

De Transport en Logistiek betaalt facturen met 45 dagen momenteel het langzaamst.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Ultimoo neemt Graydon Incasso over

Ultimoo neemt Graydon Incasso over

Ultimoo Group heeft Graydon Incasso overgenomen. Graydon heeft voor haar strategische koers de keuze gemaakt om zich vooral te richten op het verstrekken van relevante-...

Aantal faillissementen op pre-crisis niveau

Aantal faillissementen op pre-crisis niveau

“De afname van het aantal faillissementen heeft ons teruggebracht net boven het niveau dat we in 2008 kenden. Eigenlijk zijn we zelfs al weer terug bij het...