"iedereen verantwoordelijk voor woekerpolisaffaire"

Toine Heijmans (interview)

Als er één ding duidelijk wordt uit het interview van de gedupeerde woekerpolishouder en Volkskrant-redacteur Toine Heijmans met levendirecteur Seada van den Herik van Reaal, is het dat verzekeraars uit zichzelf niet nog meer gaan doen om de woekerpolisaffaire uit de wereld te helpen.

Heijmans liet zich eerder in zijn krant kritisch uit over Reaal, dat er volgens hem erg lang over deed om de beloofde, op de 'Wabeke-norm' gebaseerde compensatie uit te rekenen. En toen er eenmaal een bedrag kwam, was hij nog steeds niet tevreden. De compensatie bedroeg 88,92 euro. Dit terwijl Heijmans inmiddels twaalf mille had ingelegd, waarvan volgens hem 4.800 euro is ingehouden aan kosten. Er stonden bovendien fouten in de compensatiebrief. Reaal, in de persoon van Seada van den Herik (directeur Leven, Bancair en Hypotheken) gaat sportief het gesprek met Heijmans aan, in de vorm van een interview in de Volkskrant. Wat daar vooral duidelijk uit wordt, is dat Heijmans op verdere beweging van de kant van de verzekeraar niet hoeft te rekenen. Van den Herik neemt ook zeker niet de verantwoordelijkheid: "In die tijd hadden we allemaal een beetje boter op ons hoofd. De overheid die het fiscaal stimuleerde. De verzekeraars die er mooie producten voor bedachten. De adviseurs die dit met veel plezier verkochten. Maar ook de klanten die graag een beleggingsverzekering wilden." Van den Herik vindt ook dat de verzekeraar zich voldoende inspant. Dat klanten desondanks ontevreden blijven, zegt ze wel te kunnen begrijpen: "Dit is een dossier waarin het wel lijkt of tevredenheid moeilijk te bereiken is. Dat maakt het best wel lastig. Want wanneer gaan we weer een keer tevreden zijn met elkaar?" Heijmans blijft het nog even proberen in het interview, maar vergeefs. Heijmans: "Zo eindigt het gesprek. Het is me niet gelukt mijn geld terug te krijgen. Seada van den Herik adviseert me vooral om een 'hersteladvies' te vragen bij de bemiddelaar die mij de woekerpolis verkocht - Elswout in Haarlem - maar die bemiddelaar vertrouw ik niet. De directeur vertelde me door de telefoon dat het heel normaal is om op deze manier geld aan klanten te verdienen en wilde van mijn frustratie niets weten." Wie helpt Heijmans verder?

Reactie toevoegen

 

Reacties

Aad Bleukens - 6 januari 2014

Volkskrant redacteur Toine Heijmans heeft een beleggingspolis afgesloten bij SNS-Reaal. Hij legde € 12.000,- in, hiervan werden door SNS-Reaal maar liefst € 4.800,- aan kosten ingehouden. Volgens de directie van SNS-Reaal is er een kosten compensatie uitgekeerd van € 88,-. Voldoende volgens de directie, een gang naar de rechter wordt afgewezen. Het lijkt ons toch wel erg mager de compensatie. Er zijn nu nog zo'n 400.000 woekerpolissen bij SNS-Reaal. Heeft u een SNS-Reaal beleggingspolis, dan is het raadzaam om de polis goed te bekijken en desnoods een klacht in te dienen bij het klachteninstituut Kifid in Den Haag of de gang naar de rechter overwegen. Het Kifid en de rechter hebben eerder uitspraken gedaan ruim in het voordeel van de consument in kwesties tegen Aegon en Nationale Nederlanden. Voor overleg kunt u natuurlijk altijd kontakt opnemen met een onafhankelijk adviseur.

Berend Tooms - 6 januari 2014

Als je niet zo droevig was dan kon je er (hard) om lachen. Het hele interview op http://jilc.nl/a11a De frustraties en onmacht van een polishouder en de verzekeraar die zich aan de spelregels houdt, welke dat dan ook mogen zijn, waardoor herstel vaak niet meer dan een pleister is. Eigenljk de dagelijkse praktijk. Ben erg benieuwd naar de inhoudingen van verzekeraars nu de beurswaarde van deze beleggingsverzekeringen gestegen is. 2,5 - 3,5% inhouding (excl. aanvullende dekkingen), volgens de Wabekenorm, van het belegd vermogen kon in 2013 wel eens een heel ander bedrag zijn dan in 2012 en voorliggende jaren.

Albert van der Poll - 6 januari 2014

Verdorie, wat ben ik toch onhandig met die media. Nou ja maximale ruimte voor verbetering ;-) Maar vooruit: ik zag op Ivovalkenburg.nl een heel aardig woekerpolisgeschiedenisdossier voorbij komen, tot mijn verrassing al teruggaand tot midden jaren 90. Had ik het toen maar gelezen ( en ik heb minimaal een deel wel moeten zien, dat kan haast niet anders) en er meer geloof aan gehecht. Ik heb alleen als zovelen gedacht dat bij een 20-jaarsrendement van netto 16% een netto prognose van 8% toch wel redelijk moest zijn. @ Rien, als je het zo stelt ben ik het er grotendeels wel mee eens.

Albert van der Poll - 6 januari 2014

@Rien: aan 't bloesje te zien is het een mevrouw... Vind je het een redelijke eis dat de premies worden terugbetaald? Dat zie ik tenminste als insteek van de journalist "ik wil mijn geld terug" . Hoewel ik me de frustraties bij Reaal ook wel deels kan voorstellen, wat je ook doet, het is immers nooit genoeg. Ik ben het er itt tot jou wel mee eens dat deze producten ook aantrekkelijk werden gemaakt door belastingvoordelen, en dat de jubelstemming op de beurs ook zeker inspireerde, bovendien deze nieuwe polissen waren toch veel beter (flexibel persoonlijk inzichtelijker) dan de oude winstdelende levenpolissen. EN wie denkt er nog aan de rentekorting op hypotheken bij het sluiten van zo'n polis? Mag dit niet ook in de berekening betrokken? Toch zou ik toch graag een antwoord willen van Reaal op de vraag waarom de oude producten niet massaal worden omgezet naar de nieuwe met lagere kosten, lagere ORV premies, en die afsplitsen van de inleg. Nu moet dat 1 voor 1 gebeuren in een tijdrovend ondankbaar en complex hersteladvies door intermediairs. In de wetenschap dat we het nooit meer helemaal kunnen goedmaken met en voor onze klanten, zou dat een verbetering zijn.

Frank van Wijngaarden - 6 januari 2014

Het probleem is groter van aard. De overheid wil geen rechtzaken en zal de verzekeraars dus niet dwingen. In Amerika was er een grotere zaak van gemaakt en waren polishouders gecompenseerd. De verzekeraars (deels in handen van de overheid) willen niet compenseren ondanks dat er misleidt of zelfs opgelicht is. Het geven van een hersteladvies doet geen recht aan het verleden hooguit aan de toekomst. Wat rest is een starten van een civiele zaak richting de betreffende verzekeraar. Wat daarbij belangrijk is hoe uw dossier eruit ziet en bent u bereid hiervoor kosten en tijd te investeren?

Rien Eyzenga - 6 januari 2014

@ Albert Mevrouw. Klopt. Maar laten we vaststellen, dat bij Reaal niemand gedwongen werd de software zodanig te bouwen, dat de kosten er keurig in verstopt konden worden. Dat was op initiatief van Reaal. En niet alleen Reaal, ook de andere verzekeraars zijn daar schuldig aan geweest. Kennelijk is daaroverdestijds intern uitermate vruchtbaar overleg geweest. Want alle verzekeraars hebben hetzelfde handigheidje gebruikt. Zoveel over kartelvorming. Maar dat terzijde. De markt heeft het niet geweten. De overheid niet. De consument niet. En wij ook niet. Althans niet todat Radar het bekend maakte. Dan vind ik het van een onvoorstelbare ongegeneerdheid getuigen te stellen, dat de hele markt wel een beetje boter op zijn hoofd heeft. Schuld afschuiven noemen we dat in gewoon Nederlands. Minstens even erg, maar het is wel dezelfde afschuifmentaliteit, is het om de markt er van te willen overtuigen, dat de betrokken verzekeraars niet hoeven op te komen voor de kosten van het daardoor noodzakelijk geworden hersteladvies. En als bewijs welke verdorven mentaliteit er kennelijk bij de betrokken verzekeraars heerst hanteren de verzekeraars nog steeds, willens en wetens, dezelfde oude risicotarieven, blijven heel wat polissen gewoon doorlopen met de oude kostenstructuren, zijn duizenden consumenten nog steeds niet schadeloos gesteld en worden de polissen alleen aangepast op uitdrukkelijk verzoek. En dat gebeurt allemaal onder het motto van 'de klant centraal stellen'. Tsja.

Albert van der Poll - 6 januari 2014

Ik leef mee met de intermediair: die krijgt de volle laag over de volgens de journalist 25% van de premie die deze ontvangt. Bovendien geeft scribent aan "geen vertrouwen" in deze adviseur te hebben. Wat moet de adviseur dan doen ? De inzet van de journalist is -onrealistisch ;-) -ik wil mijn geld terug. Oftewel compensatie ook voor de beleggingsresultaten. Dat kan de intermediair nooit bereiken, Ik wil best voor de tigste keer uitleggen dat de PxD provisie gegeven de marktomstandigheden: gratis advies, vrijblijvend in de avonduren bij u thuis langskomen, premievrijmaking, afkoop, retourprovisie, deblokkeren spaarloon, lijfrenteaftrek berekenen, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid etc. etc. etc. VEEL te laag was voor de te verrichten werkzaamheden. Ik probeerde recent aan een vermogensbeheermeneer uit te leggen dat ik met 0,5% AUM plus bescheiden adviestarief aanzienlijk beter af ben dan met provisies. Ook deze heer meende dat er flink bespaard had kunnen worden op de adviseurskosten/beleggingskosten als de provisies maar niet zo hoog waren geweest. In dat licht is het voor een eenvoudig adviseur wel eens moeilijk om te gaan met mondige klanten zoals deze krantenmeneer, die de volledige verantwoordelijkheid bij verzekeraar/intermediair legt. Juist de perceptie dat adviseurs willens en wetens hun zakken hebben gevuld over de rug van de gedupeerde waarbij strijkstok torenhoog enzovoorts de meest voorkomende termen zijn bemoeilijkt een hersteladvies. Ook in dit geval komt er dus geen verbetering. Zelfs niet de kosteloze omzetting naar een beter product met lagere kosten. Hoe kunnen we hier verbetering in aanbrengen?

Rien Eyzenga - 6 januari 2014

Hoe triest is dit weer als voorbeeld van het afschuiven van verantwoordelijkheid. De overheid is hier helemaal geen partij in geweest. Hoe durf je dit te suggereren. En dan dat uiterst suggestieve 'die het met veel plezier verkochten' Alsof de adviseurs constant op de hoogte zijn geweest van die ranzige en bewust ingebouwde maar o zo handig verstopte kostenopslagen. Zelfs met de geleverde offertesoftware hebben de verzekeraars dat prachtig verstopt kunnen houden. De consument zou ook al boter op zijn hoofd hebben. Omdat hij in wilde gaan op een mooi voorstel.... Deze heer van den Herik geeft een wel heel erg fraai kijkje in zijn gedachtenwereld. Verzekeraars hebben willens en wetens de kluit op een nog nooit vertoonde schaal belazerd, weigeren 'sorry' te zeggen, talmen op een schandalige manier en al jaren met het schadeloos stellen van consumenten, en leggen dan de schuld bij overheid, adviseur en consument. Hoe durf je.

Lees meer over
Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

René Graafsma roept de Tweede Kamer op om zijn zogeheten 'Allianz-regeling' over te nemen voor de afwikkeling van het slepende woekerpolisdossier. Graafsma...

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

De Commissie van Beroep van Kifid ziet geen grond de procedure tussen een woekerpolishouder en NN voort te zetten. Daarmee lijkt een eind gekomen aan een van de...

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

"De stelling van verzekeraars dat bij het afsluiten van woekerpolissen kosten niet gespecificeerd hoefden te worden en dat kon worden volstaan met een rekenvoorbeeld,...

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Om aandacht te vragen voor het lot van woekerpolisgedupeerden, bezoekt de Consumentenbond de aandeelhoudersvergaderingen van verzekeraars ASR en Nationale-Nederlanden....

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen.    Het gaat om de eerste...

ASR voor rechter om waerdye-polis

ASR voor rechter om waerdye-polis

De Consumentenbond stapt naar de rechter, "omdat ASR weigert woekerpolisklanten gelijk te behandelen. Gesprekken van de Consumentenbond met ASR hierover zijn...