Inbreker moet nieuw cilinderslot vergoeden

cilinderslot

De Hoge Raad vindt dat een inbreker de kosten moet vergoeden van een nieuw cilinderslot. Het betreft in dit geval een bedrag van bijna 115 euro.

De Hoge Raad in de uitspraak: "Een benadeelde partij kan in het strafproces vergoeding vorderen van de schade die zij door een strafbaar feit heeft geleden indien voldoende verband bestaat tussen het bewezen verklaarde handelen van de verdachte en de schade om te kunnen aannemen dat de benadeelde partij door dit handelen rechtstreekse schade heeft geleden.

'Bezien in het licht van de bewezenverklaring en hetgeen de benadeelde partij blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, geeft het oordeel van het Hof dat de door de benadeelde partij met betrekking tot het cilinderslot geleden schade in zodanig nauw verband staat met de bewezen verklaarde diefstal met braak door de verdachte, dat die schade redelijkerwijs moet worden aangemerkt als rechtstreeks aan de benadeelde partij toegebracht, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dit oordeel is ook niet onbegrijpelijk."

De inbraak vond plaats in 2012 in Sprundel. Daarbij werden onder andere lap tops gestolen. 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Reaal past woonverzekeringen aan

Reaal past woonverzekeringen aan

Reaal past vanaf 22 juni de woonverzekeringen aan. Etreem afwijkende premies zijn dan niet meer mogelijk. Reaal gaat  terug naar een berekeningsmethode van...

Nn gestart met directe verkoop onder eigen naam

Nn gestart met directe verkoop onder eigen naam

Nationale-Nederlanden is gestart met de eerder aangekondigde directe verkoop onder eigen naam. Het eerste product: een woonverzekering. Inmiddels heeft het product...

United insurance lanceert woonverzekering

United insurance lanceert woonverzekering

United Insurance, onderdeel van Klap, heeft een woonverzekering gelanceerd.     Internetaanbieder Unted Insurance heeft het aanbod is uitgebreid met...