ING waarschuwt voor tarievenoorlog advieskosten

“Ik gun iedereen het recht op zijn eigen fouten en zijn eigen adviestarieven, maar het wekken van de suggestie dat advies goedkoop is, is niet in het voordeel van de consument”, aldus Hans Hagenaars, Directeur Particulieren tijdens het ING Hypotheekevent 2012 in Rotterdam.

Hagenaars waarschuwde fel tegen de tarievenoorlog die inmiddels al is losgebarsten. ING houdt vooralsnog vast aan het hypotheektarief van 2.100 euro. Uit concurrentieoverwegingen denkt ING nog wel iets te kunnen zakken, maar waarschuwt tegelijkertijd voor uitholling van het adviesvak door het in rekening brengen van te lage tarieven. “Hypotheekadvies is ingewikkeld, ook mensen met een hoge opleiding hebben moeite om alle ins en outs te begrijpen, een breed en gedegen advies vergt van een adviseur minimaal HBO-denkniveau en een hoogwaardig advies kost veel tijd en dus geld. Banken die de suggestie werken dat advies goedkoop is, doen de consument geen goed.”
In tegenstelling tot andere banken zal ING ook een beheerfee van circa 900 tot 1.200 euro gaan introduceren. “Wij vinden een beheerfee ook passend in de geest van de wet en bovendien willen we op geen enkele manier de concurrentie met het onafhankelijk intermediair aangaan.”
Tijdens het Hypotheekevent, bezocht door zo’n 800 adviseurs, maakte ING duidelijk ook na 1 januari 2013 in het onafhankelijke intermediair te geloven en in het kanaal te blijven investeren. “Niet alleen omdat 60 procent van de 9 miljoen klanten van ING aangeeft onafhankelijk advies belangrijk te vinden en omdat we al jaren uitstekend met elkaar samenwerken, maar ook omdat het na 1 januari 2013 als gevolg van het provisieverbod een goedkoop kanaal is.”
“Daarom zullen we het huidige bedieningsmodel met relatie- en accountmanagers voortzetten en gaan we het intermediair nog nadrukkelijk ondersteunen. Onder meer door het aanbieden van meer online diensten via www.ing-intermediair.nl zodat de adviseur meer tijd krijgt voor zijn eigenlijke advieswerk. Daarnaast zullen we ook het Excellent opleidings- en supportprogramma voortzetten en zullen we nog meer effort steken in de verbetering van producten om de simpele reden dat de consument daarbij gebaat is en de adviseur dan niet om ons heen kan. Ook zullen we nadrukkelijk gaan uitdragen dat de klant van ING én de adviseur samen is en niet meer van ING alleen en zullen we actief gaan doorverwijzen naar adviseurs.”
Nieuw is verder dat ING in 2013 ook consumentenkrediet aan adviseurs gaat aanbieden, “al was het maar om de klant van de adviseur op die manier de mogelijkheid te bieden om de advieskosten te kunnen financieren".
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Pollo - 14 december 2012

Veranderingen bij starters per 2013: we bespreken niet meer op welke manier er afgelost moet gaan worden, en niet hoeveel. Mogelijk beperkt het ook wat in de administratieve vastlegging. Zou het 3-4 uur per advies minder zijn?

Dirk S. - 13 december 2012

@ Gerda. Volgens mij heeft joopioo het helemaal niet over advies maar alleen over bemiddeling. Mijn mening is dat advies nodig zal blijven. Of we voor het advies € 2100 kunnen vragen dat betwijfel ik. Het gaat niet alleen over hypotheekvorm en lasten. maar zoals pollo aangeeft ook over de risico's. Dat zal wel duidelijk gemaakt moeten worden door de adviseurs. Ach en als de starterslening breder ingezet zal gaan worden weet een groot deel van de banken al niet meer hoe dat moet. Daarnaast zal er ook nog bemiddeling plaats moeten vinden en daar kunnen we ook kosten voor doorberekenen.

Gerda - 13 december 2012

@Dirk S. Lees de mail van Joopioo nog eens en dan zul je begrijpen, dat hij zich in ieder geval geen zand in de ogen laat strooien, noch door de AFM en noch door de banken of welke anti-intermediaire partij dan ook. En nogmaals, Het intermediair zal degene moeten worden die haar eigen rechten en plichten nauwkeurig zal moeten vastleggen in haar DVD. Het is ook aan de adviseur om aan zijn relatie duidelijk kenbaar te maken waar de aansprakelijkheid van de adviseur/bemiddelaar begint en waar deze ophoudt. En vooral waar die van de bank/verzekeraar begint !! Op naar 2013, en dan bekijken we eind 2013 wel naar welke chaos het provisieverbod in de financiële wereld heeft geleid. Voorlopig eventjes niets meer aan (te) doen ;-). Ook voor jou vooral op persoonlijk gebied een gelukkig en gezond 2013.

Gerda - 12 december 2012

@jeffrey, Doe geen moeite, ING pikt tegenwoordig zelfs gewoon je bestaande relaties in, als je portefeuille niet naar hun zin is gegroeid. Daar kun je de directie over aanspreken, maar je krijgt daar geen enkele respons. @Hans Hagenaars, U zegt dat de ING een ADVIESTARIEF rekent ad E 2.100,- . Elders heb ik vernomen, dat de ING dit tarief pas in rekening brengt na het tekenen van de offerte. De volgende vragen rijzen dan: a. Wanneer blijkt dat het tijdens het adviestraject niet komt c.q. zal komen tot het uitbrengen van een offerte, brengt de ING dan wèl die E 2.100,-- in rekening of hoeft cliënt dan evenals bij de Rabobank, de advieskosten niet te betalen? b. Het aanvragen c.q. uitbrengen van een offerte behoort al te vallen onder de bemiddelingskosten, Kunnen we er daarom vanuit gaan dat die Advieskosten eigenlijk onder de noemer "Bemiddelingskosten" dienen te vallen? c. Zo nee, dan het volgende: Na het tekenen van de offerte begint het echte bemiddelingswerk pas echt: Krijgt de relatie dan een aparte nota voor de kosten van het eigenlijke afsluiten van de hypotheek? En onder welke kosten laat u de zorgplicht voor de tijdige afgifte van de bankgarantie onder vallen? Onder advieskosten of onder bemiddelingskosten?

Pollo - 12 december 2012

tip 5: als ING intermediairafdeling een fout maakt in een offerte is het niet heel handig om de eigen adviseur te laten inspringen met de tekst "u heeft geen correcte offerte ontvangen DUS hoeft u de adviesnota niet te betalen" Vooral niet als die adviseur eerst heeft aangegeven dat er geen mogelijkheden waren, en de intermediair de uiterst moeizame aanvraag/bespreking/explain/uitzoekerij te laten doen, en al helemaal niet om de volle mep aan provisie in rekening te brengen "want ik heb betere contacten op de afdeling dan de tussenpersonen, die gaan alleen voor de provisie". Ook de op aanraden van de account-manager versturude klancht is niet beantwoord. Je voelt je ook zo serieus genomen als bizniz partner zo. Het resultaat is een zeer sjachrijnige kip, die naarstig op zoek is naar rmogelijkheden om le Oranje labels zwar dwars te zitten. Dat gaat prima lukken..

Mark - 12 december 2012

Wel een beetje dubbel...Advies mag niet te goedkoop zijn, maar het afzetkanaal, de onafhankelijke adviseur is lekker goedkoop geworden als gevolg van de provisie afschaffing....ING wat wil je nu, goedkoop of duurkoop ??

Gerda - 12 december 2012

@Pollo, Ja, en de ING is niet de enige bank/verzekeraar die ongevraagd contact opneemt met de verzekerden. Het commentaar werd in jouw geval dus afgedaan met: U heeft (aanbreng)provisie ontvangen...... Jammer dat er nog zo weinig ruchtbaarheid aan gegeven wordt, dat de laatste persoon die de klant geadviseerd heeft tevens degene is die de zorgplicht ongevraagd overneemt en dat vervolgens de tussenpersoon niet meer maar daarentegen de bankmedewerker door de klant in een later stadium aansprakelijk gesteld kan worden. Ah, en dan Leo de Boer maar kraaien dat het intermediair de portefeuille niet "over de schutting" mag gooien bij de verzekeraars. Sommige leden van het Verbond kunnen zelfs niet wachten en weten niet hoe snel ze de portefeuille moeten binnenhalen. Hahaha, llleuke dingen voor de mens (tussenpersoon) !

Pollo - 12 december 2012

@ Gerda, ik heb er wel aan gedacht. Even briefje naar de relatie ter bevestiging dat hij zich voor wat betreft de beleggingskeuze bij laat staan door de adviseur van de ING. Toekomstvisie annex wensdroom: intermediairklant blijft intermediairklant, intermediair ontvangt alle informatie zoals modellen drie waardeoverzichten etc, zonder daarom te moeten vragen c.q. met een machtigng en dreigementen te moeten afdwingen. (niet alleen bij ING) Als de klant kiest vor intermediair, dan geen geneuzel over privacy enzovoorts. WIl de klant alsnog naar de bank rehctsrekes, dan gewoon enshcriftleijek beestiging: u bent over naar en andere adviseur. Die twijfelachtige mengvormen gaan het niet redden in 2013.

Gerda - 12 december 2012

@Pollo, Gaat die mengvorm het niet redden in 2013 ????? Let op mijn woorden, als je de juristen gespecialiceerd in verzekeringsrecht en de D&O's hun gang laat gaan, dan blijft die mengvorm gewoon in de doofpot doorborrelen. Het intermediair zal degene moeten worden die haar eigen rechten en plichten nauwkeurig zal moeten vastleggen in haar DVD. Heel benieuwd hoeveel onafhankelijke adviseur die discipline en standvastigheid kunnen opbrengen voor 1 januari 2013 Het is ook aan de adviseur om aan zijn relatie duidelijk kenbaar te maken waar de aansprakelijkheid van de adviseur/bemiddelaar begint en waar deze ophoudt. En vooral waar die van de bank/verzekeraar begint !!

Gerda - 12 december 2012

@Dirk S. Lees de mail van Joopioo nog eens een keer: E 2.100,-- sec voor ADVIESKOSTEN is veel te hoog gegrepen. Inderdaad, wie het nu nog niet begrepen heeft, begrijpt het nooit. Allemaal prettige kerstdagen en veel gezondheid en geluk in 2013 !.

Lees meer over
Poolreis zet verzekeraars aan tot grotere investeringen in duurzaamheid

Poolreis zet verzekeraars aan tot grotere investeringen in duurzaamheid

Een poolreis onder leiding van poolreiziger Bernice Notenboom met bestuursleden van ASR,  ING, Aegon, Essent, Triodos Bank, ASN en VEH zet dat deze banken en...

Belasten fictief rendement box 3 is achterhaald

Belasten fictief rendement box 3 is achterhaald

Om bij de vermogensrendementsheffing uit te gaan van een fictief rendement van 4% in box 3 is achterhaald, zo bleek uit de woorden van Willem Vermeend, architect...

Hypotheekaanbieders concurreren meer op voorwaarden

Hypotheekaanbieders concurreren meer op voorwaarden

De concurrentie tussen hypotheekverstrekkers wordt niet alleen meer op het rentefront gevoerd, maar ook op (acceptatie)voorwaarden, zo blijkt uit de Maandmonitor...

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Teleurstellend dat de Consumentenbond niet wijst op de waarde van deskundig financieel advies, aldus de OvFD in een reactie op het bericht dat hypotheekbanken consumenten...

Ing: "toekomst bankieren spraakgestuurd"

Ing: "toekomst bankieren spraakgestuurd"

De toekomst van bankieren is voor consumenten vooral spraakgestuurd, stelt ING op www.banken.nl. De site leest: "Waar we nu nog werken met internet, mobiele...

Onjuiste marktwaarde woning leidt niet tot schadevergoeding

Onjuiste marktwaarde woning leidt niet tot schadevergoeding

Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden,...