Inperking incassorecht wordt opgeschort

Adfiz

Adfiz reageert positief op de opschorting van de inperking van het incassorecht.

Adfiz maandag: "Vandaag is in de Tweede Kamer gesproken over het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015. Daarin stond onder meer het voorstel het recht op premieincasso door het intermediair te laten vervallen voor producten onder het provisieverbod. Wij voeren al anderhalf jaar actief lobby op het behoud van het incassorecht. Daarbij hebben we benadrukt dat het inperken van het recht in de huidige marktverhoudingen neer komt op het afschaffen van intermediair-incasso (omdat aanbieders steeds nadrukkelijker de directe relatie met de klant zoeken). En hoe dit nadelig uitpakt voor de klant.

"De politiek geeft aan oog te hebben voor feit stapeling van wetgeving de positie van het intermediair steeds meer in het gedrang komt en dat zij tijd en ruimte nodig heeft om in het nieuwe model te werken. Wij waarderen het zeer dat politieke partijen naar onze argumenten geluisterd hebben, en besloten hebben nu nog niet in te grijpen. De inperking van het incassorecht wordt opgeschort. De intentie blijft om incassorecht in te perken, maar komt in 2017 opnieuw op tafel waarbij ook wordt gekeken naar het belang van de consument in het kader van premie-incasso.

"De minister heeft in zijn antwoord ook nog expliciet benoemd dat hij toegevoegde waarde ziet in een intermediair kanaal dat vanuit de positie van de klant werkt."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - 9 september 2014

@Berend Helemaal mee eens!!!!!!!!!!!!!!

Berend Tooms - 9 september 2014

Een mooi succes. De lobby levert natuurlijk nooit 100% succes op en op elke mening en uiting valt wel iets aan te merken. Voor al die collega's die niets doen, wel kritiek uiten en graag meevaren op de resultaten die wel en met enige regelmaat geboekt worden..... meld je eens ergens aan, laat je informeren en doe mee (nee, niet de postcodeloterij!). 100% organisatie zal misschien niet reëel zijn, maar het moet toch mogelijk zijn om meer dan 80% te realiseren? Dat maakt zeker indruk.

Lees meer over