Interbank mocht variabele tarief te allen tijde wijzigen

Euro's via Pixabay 2018

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat Interbank (op basis van de overeenkomst tussen partijen) de bevoegdheid heeft om het variabele rentetarief voor een doorlopend krediet te allen tijde te wijzigen (uitspraak 2018-308). Dat Interbank een substantiële (risico)opslag hanteerde, doet daar volgens de Commissie niks aan af.

De Commissie: "Ingevolge artikel 3 van de Algemene Voorwaarden wordt de rente van dag tot dag berekend en kan Interbank deze wijzigen met inachtneming van de krachtens de wet geldende maxima. De Commissie heeft geen aanleiding gezien om aan te nemen dat sprake is van een oneerlijk beding. De Commissie overweegt dat dit meebrengt dat Interbank de bevoegdheid toekomt om de rente te wijzigen. Een wijziging kan een verhoging of verlaging van die rente inhouden. De voor Consument bestaande onzekerheid over de ontwikkeling van de rente is inherent aan het gekozen renteregime. Hier tegenover staat in beginsel de vrijheid van Consument om desgewenst het krediet tot de kredietlimiet op te nemen en het krediet te allen tijde af te lossen.

Niet significant

De Commissie: "Interbank heeft in deze procedure een overzicht overgelegd met daarin opgenomen de historische tarieven van haarzelf en vier andere geldverstrekkers voor vergelijkbare kredieten en risicogroepen. Uit dit overzicht blijkt dat de door Interbank aan Consument berekende rentetarieven over de periode 2008 tot en met 2017 niet significant en in onredelijke mate afwijken van de rentetarieven die de andere vier geldverstrekkers hanteerden bij een vergelijkbaar krediet. Consument heeft naar het oordeel van de Commissie het tegendeel niet aangetoond.

"Verder komen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt die de Bank in de periode van 2009 tot en met 2017 noopten om tot wijziging van het rentetarief over te gaan (te weten veranderingen in de hoogte van de fundingskosten en de risicokosten), de Commissie niet zodanig onjuist of onredelijk voor dat sprake is van een wijziging die de onaanvaardbaarheidstoets overschrijdt. Daaraan doet, mede geldt op de strengheid van de toe te passen beoordelingsmaatstaf (artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek), niet af dat in deze zaak sprake was van een substantiële (risico)opslag.

"Interbank heeft aangevoerd dat Consument altijd de mogelijkheid heeft (gehad) om het krediet over te sluiten. Consument heeft dit niet betwist. Daarmee is niet komen vast te staan dat het krediet niet kon worden overgesloten en Consument feitelijk ‘locked-up’ is."

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Tien minuten geen 'moment van onbedachtzaamheid'

Tien minuten geen 'moment van onbedachtzaamheid'

Een fotocamera laten liggen op een parkeerautomaat is geen moment van onbedachtzaamheid, meent de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Uitspraak...

Collegiale tip geen officieel advies

Collegiale tip geen officieel advies

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN, UIT KENNISKATERN 'KEN JE VAK!' IN VVP 4 Het tijdens werktijd op een financieel advieskantoor aan een collega vragen wat verstandig...

Klacht onvoldoende inhoudelijk behandeld: 500 euro

Klacht onvoldoende inhoudelijk behandeld: 500 euro

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening verwacht van Florius dat zij haar aanbod van 500 euro aan een klant gestand doet, omdat de geldverstrekker...

Richtlijn 93/13 treft niet...

Richtlijn 93/13 treft niet...

De opslagenstructuur van de geldverstrekker geen beding in (de algemene voorwaarden bij) de overeenkomst, maar een onderdeel van het rentebeleid. Aldus de Geschillencommissie...

Geschil over toekenning uitkering is geen geschil over arbeidscontract

Geschil over toekenning uitkering is geen geschil over arbeidscontract

Een geschil over de toekenning van een uitkering kan niet worden gezien als een (verzekerd) conflict over het arbeidscontract. Dat meent de Geschillencommissie Financiële...

Consument dient claim van 54 mille tegen adviseur te laat in

Consument dient claim van 54 mille tegen adviseur te laat in

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening vindt dat een klant van Eigen Huis Hypotheekservice zijn claim van 54.000 euro wegens vermeende schending...