Interbank mocht variabele tarief te allen tijde wijzigen

Euro's via Pixabay 2018

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat Interbank (op basis van de overeenkomst tussen partijen) de bevoegdheid heeft om het variabele rentetarief voor een doorlopend krediet te allen tijde te wijzigen (uitspraak 2018-308). Dat Interbank een substantiële (risico)opslag hanteerde, doet daar volgens de Commissie niks aan af.

De Commissie: "Ingevolge artikel 3 van de Algemene Voorwaarden wordt de rente van dag tot dag berekend en kan Interbank deze wijzigen met inachtneming van de krachtens de wet geldende maxima. De Commissie heeft geen aanleiding gezien om aan te nemen dat sprake is van een oneerlijk beding. De Commissie overweegt dat dit meebrengt dat Interbank de bevoegdheid toekomt om de rente te wijzigen. Een wijziging kan een verhoging of verlaging van die rente inhouden. De voor Consument bestaande onzekerheid over de ontwikkeling van de rente is inherent aan het gekozen renteregime. Hier tegenover staat in beginsel de vrijheid van Consument om desgewenst het krediet tot de kredietlimiet op te nemen en het krediet te allen tijde af te lossen.

Niet significant

De Commissie: "Interbank heeft in deze procedure een overzicht overgelegd met daarin opgenomen de historische tarieven van haarzelf en vier andere geldverstrekkers voor vergelijkbare kredieten en risicogroepen. Uit dit overzicht blijkt dat de door Interbank aan Consument berekende rentetarieven over de periode 2008 tot en met 2017 niet significant en in onredelijke mate afwijken van de rentetarieven die de andere vier geldverstrekkers hanteerden bij een vergelijkbaar krediet. Consument heeft naar het oordeel van de Commissie het tegendeel niet aangetoond.

"Verder komen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt die de Bank in de periode van 2009 tot en met 2017 noopten om tot wijziging van het rentetarief over te gaan (te weten veranderingen in de hoogte van de fundingskosten en de risicokosten), de Commissie niet zodanig onjuist of onredelijk voor dat sprake is van een wijziging die de onaanvaardbaarheidstoets overschrijdt. Daaraan doet, mede geldt op de strengheid van de toe te passen beoordelingsmaatstaf (artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek), niet af dat in deze zaak sprake was van een substantiële (risico)opslag.

"Interbank heeft aangevoerd dat Consument altijd de mogelijkheid heeft (gehad) om het krediet over te sluiten. Consument heeft dit niet betwist. Daarmee is niet komen vast te staan dat het krediet niet kon worden overgesloten en Consument feitelijk ‘locked-up’ is."

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Check regelmatig tarieven impactvol product

Check regelmatig tarieven impactvol product

Moet de adviseur zijn klanten werkelijk waarschuwen dat de premie van hun financiële product is gedaald? Ja, in ieder geval als het om een ORV gaat, meende...

Voorzitter Geschillencommissie Kifid stelt beroep open tegen twee uitspraken

Voorzitter Geschillencommissie Kifid stelt beroep open tegen twee uitspraken

De voorzitter Geschillencommissie Kifid heeft in twee uitspraken van de Geschillencommissie beroep opengesteld met gebruikmaking van de hardheidsclausule. In één...

Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN, uit VVP 4 Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een...

Kifid: Obvion moet verzoek om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid honoreren

Kifid: Obvion moet verzoek om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid honoreren

In bijzondere omstandigheden mag een bank een verzoek om een ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan niet weigeren. In uitspraak 2018-394 stelt...

Kifid loste in 2017 1313 klachten op

Kifid loste in 2017 1313 klachten op

In 2017 heeft Kifid in totaal 3.141 klachten behandeld van consumenten die een geschil hadden met hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener....

Coulance bepleit bij foutje opgave

Coulance bepleit bij foutje opgave

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE, UIT VVP 4, JUNI 2018 In deze klacht gaat het om een consument die te goeder trouw bij het aanvragen van een verzekering een...