Intermediair gaat gesprek aan met afm

Femke de Jong 2014

Femke de Jong - Struiksma en Pjotr van Tilburg organiseren in oktober en november een aantal ronde tafelgesprekken, waarin intermediairs in een kleine setting om tafel gaan met beleidsbepalers en stakeholders uit de markt. Bij de eerste sessie is AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven aanwezig.

“Wij pleiten al langer voor een meer constructieve samenwerking tussen de markt, de politiek en toezichthouder", zegt Van Tilburg. "Eén van de knelpunten daarbij is dat politiek en toezichthouder vaak niet goed op de hoogte zijn van wat er in de markt speelt. En dat kunnen we ook niet van hen verwachten, tenzij we écht op inhoud het gesprek met elkaar aangaan. Met deze sessies doen we daar een eerste aanzet toe.”
De Jong: “De discussie over het intermediair wordt nu vooral gevoerd over de hoofden van de partijen die het betreft. Wij willen intermediairs de kans geven om zichzelf te laten horen over thema’s die hun bedrijfsvoering raken. Maar dan wel op een niveau waarmee er ook echt iets met die input kan worden gedaan.
En daarom zoeken we inhoud en verdieping. Samen de uitdagingen en knelpunten inventariseren, zodat we daarna op een constructieve manier met elkaar op zoek kunnen naar oplossingen. Dat is het doel van deze sessies. Wij zijn dan ook erg blij dat bijvoorbeeld de AFM al heeft laten weten dat ze op bestuurlijk niveau aan deze sessies zullen deelnemen! Verder zijn ook de politiek en het Ministerie uitgenodigd.”
 
Sessies

De eerste sessie vindt plaats op 22 oktober 2015 en heeft als thema ‘Innovatie’. Bij deze sessie wordt de AFM onder meer vertegenwoordigd door Merel van Vroonhoven (voorzitter Raad van Bestuur AFM).
De tweede bijeenkomst vindt plaats op 5 november 2015 in Amsterdam. Deze sessie staat heeft als thema ‘(Advies)kwaliteit en vakmanschap’. Bij deze sessie zal onder andere Femke de Vries aanwezig zijn. Femke is de opvolger van Theodor Kockelkoren.
De derde bijeenkomst vindt plaats op 19 november 2015 en staat in het teken van ‘Marktverhoudingen en (inter)sectorale samenwerking’.
Intermediairs kunnen zich tot uiterlijk 10 oktober 2015 aanmelden via suggesties@uitdearena.nl. Deelname is gratis. Per sessie is er plek voor maximaal vijftien deelnemers.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - 29 september 2015

Voor de vuist weg? Een aardig initiatief waarbij de input ligt bij het intermediair. U mag spreken over thema´s die uw bedrijfsvoering raken. Die thema's kunnen heel divers zijn. Een suggestie op zich waarbij er in eerste instantie direct is te denken aan de jaarlijks veel te hoge en feitelijk niet te verdedigen AFM factuur. Wat ontbreekt is een harde of kloppende agenda vooraf. Blijkbaar moet die ter plaatse worden ingevuld. Ervan uitgaande dat er (overeenkomstige) knelpunten zijn zodat er naar een ultieme oplossing kan worden gezocht. Dat zijn hierbij de uidagingen. Maar is het dan niet handiger om eerst die mogelijke en of veronderstelde knelpunten te inventariseren? @ Albert, je verhaal is goed, alleen Climero had je wellicht niet een plaatsje hoeven te geven.

Albert van der Poll - 29 september 2015

@ Willem, jij mag natuurlijk altijd onbetaald aanschuiven om van mevrouw De Vries een uitleg te vragen waarom voor haar een uitzondering is gemaakt op de Wet Normering Topinkomens, en hoe zich dat verhoudt tot haar inzichten over excessieve beloning voor kleine zelfstandig ondernemers zoals wij. Het zal wel ten koste gaan van de gezelligheid vrees ik.

Mark van den Broek - 29 september 2015

@ Albert, hiermee scoor je 100 punten. AFM wil best in gesprek maar staat te ver af van de praktijk en zeker van de praktijk van kleine kantoren die oprecht het beste met hun klant voor hebben, alle regels en wetten ten spijt! De grote kantoren regelen hun zaakjes wel, de kleine kantoren ploeteren maar verder met alle wet en regelgeving, er moet zo gestudeerd worden dat er niet meer geadviseerd KAN worden.....

Willem van Spronsen - 29 september 2015

@ Albert, ik moet erkennen dat je vandaag toch aardig goed in de wedstrijd zit. Je geeft leuke kromme voorzetten. Maar toch sluit ik niet uit dat het dan toch nog gezellig kan worden. Immers, je moet de zaken altijd benoemen zoals ze feitelijk zijn om ze vervolgens in een zo goed mogelijk perspectief te plaatsen. Aanschuiven? Ik behoor niet tot de genodigden en daarnaast is het nog de vraag of ik wil aanschuiven. Persoonlijk hou ik meer van een duidelijke agenda vooraf zodat ik me op zaken kan voorbereiden. Dat wordt je in deze complex gemaakte wereld niet altijd gegeven en dan moet er weleens snel geschakeld worden. Over tot de orde van de dag! Prettige dag verder.

Alex van der Sluijs - 28 september 2015

Als je ze dan toch spreekt, vraag dan gelijk even of ze even toezicht houden op hun eigen salarissen. Ze is er immers op afgestudeerd.

Albert van der Poll - 28 september 2015

Mag ik een kleine suggestie doen qua samenstelling? Probeer er ook een aantal van die kleine intermediairs bij te krijgen, zodat de AFM ook tot het inzicht komt dat misschien wel 80% van de markt bestaat uit kleine ambachtelijke bedrijven: éénpitters, pappa/mamma tokootjes en kantoren met een paar man. Probeer over het voetlicht te krijgen dat die alle wet- en regelgeving náást hun al meer dan 40-urige werkweek op hun bordje krijgen, zonder hulp van juridische afdelingen compliance officers en zo. Juist deze bedrijven waarbij -daar ben ik wel van overtuigd- de kwaliteit en het behartigen van het klantbelang vanuit persoonlijke diepe overtuiging al jarenlang centraal staat hebben de meeste last van de wetgeving en het provisieverbod op de kleine levenpolissen. Zij zien de AFM kleine kantoren voor de rechter slepen, maar grote banken en verzekeraars komen met juridische handigheden overal mee weg ( dat vinden wij de Calimero's dan hé)

Lees meer over
AFM op VVP Event Communicatie

AFM op VVP Event Communicatie

Met welk oog kijkt de toezichthouder naar de communicatie van uw advieskantoor? Op 28 november geeft de AFM op het VVP Kennisevent Communicatie tips voor assurantiekantoren. Het...

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen. Zorgvuldige keuzebegeleiding en doelgroepbepaling...

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...