"intermediairlobby professioneler organiseren"

Pjotr van Tilburg

In een bijdrage in de nieuwe VVP op persoonlijke titel roept Pjotr van Tilburg (OAWM) op tot beter organiseren van de intermediairlobby.

Van Tilburg schrijft: "In het vakbekwaamheidsdossier trokken de brancheorganisaties samen op, wat direct leidde tot een motie waarmee de Tweede Kamer het ministerie verplichte om met het intermediair te praten. Een succes waaruit blijkt dat we heel veel invloed kunnen uitoefenen als we spreken met één mond, maar dat geen van de brancheorganisaties ooit zelfstandig kon behalen. Oftewel; onze branchevertegenwoordigers zijn succesvol als ze samen optrekken, doen ze dat niet dan neemt de kans op succes af. En daarmee kunnen we dus twee dingen doen: of we gaan door op de oude manier, of we gaan het eens hebben over hoe we onze vertegenwoordiging richting Den Haag wél willen organiseren."

Volgens Van Tilburg verandert er niets als financieel adviseurs hun lobbykracht niet vergroten: "Het intermediair heeft alles in huis heeft om een succesvolle lobby neer te zetten! Voor de meeste assurantiebedrijven geldt immers dat ze behoren tot het mkb dat de ruggengraat vormt van onze economie - de banenmotor van de polder. Diezelfde adviseurs hebben de afgelopen jaren hun verdienmodel gewijzigd, terwijl hun kwaliteit gewaarborgd is dankzij de komst van een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk. En daarmee is het intermediair bij uitstek de partij om de minister te helpen bij het beschermen van Nederlanders tegen allerlei kwaadwillende financiele ondernemingen. Maar als u denkt dat minister Dijsselbloem dat zelf gaat zien, dan begrijpt u nog steeds niet welke invloed lobbyisten hebben. Nee, als u wil dat onze landsbestuurders inzien dat het intermediair van grote waarde kan zijn voor Nederland, dan moet u ze dat zelf gaan vertellen. Dan moeten financieel adviseurs toch echt zelf een professionele lobby opzetten."


 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Iet Jongbloed-Roose - 22 oktober 2014

Eens met Pjotr van Tilburg. Nu de vraag: hoe, door wie, wanneer. Het wanneer is voor mij: zsm.

Geert Sijbring - 22 oktober 2014

Ik zal het bestuur van de CHF vragen een advertentie campagne te starten. Ook heb ik de tv redacties gevraagd bij Paul, Knevel en van de Brink, Radar. maar die willen niet reageren. Ook de kranten heb ik aangeschreven ook die reageren niet. Raar op zijn zachts gezegd.( wat is hier aan de hand) Alleen de VVP heeft mijn oproep gehoord. Ik steun deze campagne want ik ben er al lang klaar mee. Ik bedoel dan de overheid en de beleidsbepalers, banken, verbond van verzekeraars. ( Dat is de elite die alleen met scherp schieten maar hebben de juiste prooi nog niet in hun vizier , ze weten wel waar die zich bevind maar de belangen zijn te groot GELD macht en nog eens GELD.. Geert Sijbring

Otto Broertjes - 22 oktober 2014

De politiek luistert slecht naar de brancheorganisaties. Wanneer je een consument vraagt naar zijn/haar mening naar de vakbekwaamheidseisen dan vindt men de situatie waarmee het intermediair wordt geconfronteerd zeer onredelijk! Waarom niet de pers/televisie gezocht en de publieke opinie zoeken?

Roelof Radstaake - 22 oktober 2014

Het verenigen binnen een goed en vastberaden orgaan is van alle tijden en het verleden heeft geleerd dat alleen door eenheid kan je dingen bereiken. Kijk naar de franse vakbonden, de opstand in Polen en de diverse oostblokrevoluties. Alleen eensgezindheid kan muren slechten. Het mooiste zou zijn dat niet alleen het intermediair zich verenigt, maar dat de diverse belangenorganisaties ook eens in alle eensgezindheid gaan optrekken. Anders worden ze nog steeds tegen elkaar uitgespeeld. Dus heren intermediars, verenigt u en u, belangenorganisaties, zet eens persoonlijk belang opzij en ga voor het groter goed, namelijk een samengebonden eenheid tegen die andere grote eenheden, zijnde den haag en het Verbond. Als ik lees dat er meer dan 7000 assurantiekantoren zijn en er alles bij elkaar maximaal 2000 op min of meer vaste of vrijwillige basis verenigd zijn, dan wordt het mij angstig te moede. Als dit aantal niet toeneemt, dan maakt het intermediair van zichzelf een makkelijke schietschijf.

Geert Sijbring - 22 oktober 2014

Moet zijn CFD, en geen CHF. Geert Sijbring

Geert Sijbring - 22 oktober 2014

Pjotr Van Tilburg. Je heb gelijk jij begrijp hoe het werkt in Den Haag het gaat daar niet om eigen en gedegen inzichten maar om lobby. Dus collega's verenig u bij de CFD. Deze club is opgezet door eigen vakgenoten. die weten waar het om gaat. en waar elite van dit land geen inspraak heeft. Geert Sijbring

Lees meer over