Is gegarandeerd rendement een goed advies

Theo Krins

Is het een goed advies als een klant een product met een gegarandeerd rendement krijgt terwijl adviseur en aanbieder op voorhand weten dat dit rendement als gevolg van inflatie en belastingheffing waarschijnlijk negatief is? Die vraag wierp Legal & General op tijdens de vier actualiteitenbijeenkomsten die de levensverzekeraar de afgelopen tijd hield.

Theo Krins, Manager Vermogensadvies: “Consument en een groot deel van het intermediair kiezen op dit moment vrijwel automatisch voor financiële producten met een gegarandeerd rendement. Deze rendementen zijn op dit moment laag. Wat velen zich niet realiseren is dat wanneer wordt gekeken naar enerzijds het gegarandeerde rendement en anderzijds naar de inflatie en de fiscale rendementsheffing de meeste van deze adviezen leiden tot een gegarandeerd negatief reëel rendement. Ik denk dat het gerechtvaardigd is om de vraag te stellen of een dergelijk advies als goed advies gekwalificeerd mag worden. Op zijn minst zou de adviseur de klant bij een dergelijk advies er op moeten wijzen dat de zekerheid van een minimum garantie leidt tot een negatief reëel rendement.” Krins gaf aan te verwachten dat net als in Groot Brittannië het beter opgeleide deel van het intermediair succesvol kan zijn in het in de breedte adviseren van de consument op het gebied van vermogensvorming. "Waarbij de adviseur in zijn advies zowel oplossingen op basis van garantie als beleggen betrekt."

Reactie toevoegen

 

Reacties

M - 17 oktober 2012

@Pollo ik kan mij wel vinden in de werkwijze van L&G. In tegenstelling tot BND stellen zij wel vakbekwaamheidseisen aan hun intermediairs. En terecht. Want beleggen is een vak apart en kan je er niet even naast doen naast de opstalletjes en de hypotheken (Beetje gechargeerd want dankzij die 'opstalletjes' leven een hoop kantoren nog). Door te kiezen voor een bepaald opleidingsniveau en hier ook in te ondersteunen kan men de klant dat advies geven wat hij/zij verdiend.

Pollo - 17 oktober 2012

@ M, ik heb niks tegen het selecteren van je intermediair op vakbekwamheid of het aanbieden van een opleidingstraject, zoals L&G heeft gedaan. Ik ken toevalig een aantal oud Legal medewerkers accountmanagers en vrij veel intermediairs. Daar valt weinig of niets op aan te merken. Met de heer Dolders ben ik het niet altijd even eens, wel vind ik hem een goede kijk op de ontwikkelingen in onze branche hebben. Eventuell benik beried toe te geven dat de heer Dolders op sommige punten wel eens gelijk kan hebben/krijgen en ik ongelijk. Ik heb bezwaren tegen de beleggingsillusie. Ik ben er inmiddels achter dat het overgrote deel van de consumenten het beste gewoon helemaal niet aan beleggen kan beginnen. Dat heeft enerzijds te maken met het menselijk karakter: ik heb gemerkt dat veel relaties ondanks prachitge beleggingsprofielen, toch al snel de haddoek in de ring gooien, al dan niet met verwijten aan het adres van Pollo. ( de leukste tot nu toe: had je niet even kunnen bellen dat die kredietcrisis begon) Dan heb ik nog een standaardvraag: MOET u beleggen? En dan heb ik nog de algemene onzekerheid: AOW pensioen allemaal onzekerheden. Dus kies ik in eerste instantie voor 1. een spaarrekening tot de vrijstelling, 2. extra storten in de (spaar)hypotheek, of aflossen op de hypotheek. Nou dan ben je met 90% van de bevolking al klaar. Voor degene die MOETEN beleggen, omdat er anders een tekort ontstaat omdat gewoon (bank)sparen een laag rendement heeft nu, bijvoorbeeld zzp-ers voor pensioen, kies ik wel deels voor beleggen, maar ook dan voorzichtig, tenzij de relatie zelf anders aangeeft. Als je inflatierisco's mee wilt nemen kun je ook wel beleggen in edelmetalen gaan adviseren, derivaten of hoogdividendaandelen en zo, ik weet niet of wij ons zover op het beleggersadviespad moeten begeven. Ik voel mij er thuis als een kip op de grill zeg maar. Gelukkig waren mijn meeste klanten al arm voordat ze gingen beleggen, :-) ik heb er dan ook vrij weinig mee te maken.

Jeffrey Leichel (ODIN) - 17 oktober 2012

Haha Pollo, jij hebt SWAG man!

M - 17 oktober 2012

Beleggen is ook niet voor iedere klant geschikt. Als ik het bijvoorbeeld op mezelf betrek is het voor mij niets. Maar dat heeft misschien ook te maken met koudwatervrees en het gebrek aan kennis op het gebied van beleggen van mijn kant. Daarom wil ik inderdaad gaan investeren in tijd en opleiding om deze kennis mij eigen te maken omdat ik denk dat de toegevoegde waarde van het intermediair vooral gezocht moet worden in het advies en het beheer van ondergeschikt belang wordt. Ps Jeffrey heb je mijn laatste reactie op Amweb nav. het villeine stikje van mijn zijde nog gelezen?? Dit nadat je te kennen gaf dat de reacties niet van jouw pen waren.

PS - 16 oktober 2012

Jaarlijks rekenen is het antwoord op inflatie. Leg jezelf een vast rendement op van bijv. 3%. Haal je dit niet dan moet je zelf bijstorten. Wanneer er inflatie volgt zullen veelal ook de lonen de inflatie volgen. Dus een herschikking van het te besteden bedrag legitimeert zo een hoger spaarbedrag, waarmee eventueel rendementsverlies wordt gecompenseerd. Eenvoudig gesteld, vinger aan de pols. En verder niet zeuren over het beste advies. Maar heb het over het comfortabele advies. Rustig slapen zonder beleggingsangst.

Jeffrey Leichel (ODIN) - 16 oktober 2012

Een zeer terechte opmerking van Theo Krins. Met het ongelimiteerd bijdrukken van geld, ligt er een enorm inflatierisico op de loer. Wie dus nu deposito's vastlegt voor 10 jaar en langer voor zijn klant moet dit risico wel bespreken. Feit is dat de keuze voor vermogensopbouw in de huidige tijd een hele lastige is. Rente te laag, deposito te vast, obligaties te laag en aandelen te volatiel. Ik las laatst een te cool beleggingsfonds onder de naam 'SWAG' (straattaal voor imago/stijl). In dit geval staat SWAG voor 'Silver, Wine, Arts and Gold' Misschien is dat wel de oplossing.

Pollo - 16 oktober 2012

@ Jeffrey, als je bij je impressionistenverzameling met een zilveren kurkentrekker je onverkoopbare St. Petrus ontkurkt en die opdrinkt in gezelschap van een met goud en diamant behangen en verder niet al te warm aangekleed juffertje heb je in elk geval lol van je beleggingen!

Wil - 16 oktober 2012

Het rendement met beleggen is minder als met rente, als men naar de laatste 10 jaar kijkt. Wat is het alternatief, speculeren met zaken waar de klant geen affiniteit mee heeft??

Pollo - 16 oktober 2012

Wat moet je ook anders uitdragen als verzekeraar in beleggingsgebonden producten? Voorlopig is de stand van zaken bij Pollo dat GEEN ENKELE let op: GEEN ENKELE klant ooit een positief beleggingsresultaat heeft bereikt.En niet alleen bij verzekeraars ook vermogensbeheerders beleggingsfondsen beleggingsrekeningen, afgeleide producten,hedgefundfondsen, allemaal PRUT!!!. De laatste bazelaar die zich per Jaguar naar Pollo's ren begaf om te kwelen over het zoeken van HNWI's voor een of ander uniek product is inmiddels failliet. En dat was nog wel risicoloos 17%, dat je er mee failliet kunt zeg. Tel daarbij op de aansprakelijkheidsrisico's -het is immers de klant die de positieve (voor zover bestaand) beleggingsbeslissingen heeft genomen, valt een en ander negatief uit, dan is dat ALTIJD de schuld van de adviseur. Zie ook de recente Kifid uitspraken. Ik heb nog nooit gehoord van een klant met een goed rendement die zich beklaagde, pas na negatief resultaat, ja dan vindt hij een welwillend oor voor zijn klachten. Dat was bij de woekerpolissen ook al zo, jaarrendementen van 20-30%: geen klachten. Ik laat die hele heisa aan mij voorbij gaan. Ik leg vast dat de klant defensief tot zeer defensief is,(neutraal halen ze meestal niet eens) en om die reden alleen in garantieproducten of spaarproducten vertrouwen heeft. De meeste consumenten zien beleggen als iets wat je alleen maar geld kost. De zo geroemde beleggingshorizon hebben ze helemaal niet: als na een half jaar verlies is gemaakt doeken ze de hele boel direct weer op. En ik verrek het om jarenlang te verkondigen dat het wel weer goed komt, want dat komt het niet. Dus gewoon sparen je hypotheek aflossen, op je risico AO ORV WW en je pensioenfonds letten en verder geen flauwekul. Het zal wel weer wezen dat ik te negatief ben en te laag opgeleid, of is het nog steeds zo dat "mijn doelgroep niet past bij de signatuur en statuur van Legal & General". Nu opeens wel, als je maar honger hebt, of niet?

Theo Krins - 16 oktober 2012

Wil, dank je wel voor je reactie. Het rendement bij beleggen is de afgelopen 10 jaar niet zonder meer lager geweest dan bij beleggen. Dat hangt af van de gekozen beleggingen en tegen welke rente het spaargeld al dan niet heeft vastgestaan. Als we naar het heden kijken, kunnen we vaststellen dat de rente erg laag is en dat de klant in veel gevallen een negatief reëel rendement zal maken. Dat maakt een goede afweging tussen sparen en beleggen van groot belang.