Is goede assurantiebezorging zo eenvoudig?

VVP 75 jaar logo Twitter

Wie kent Pro Civibus nog? VVP moest niets hebben van dit kantoor, toen dat in 1950 de markt betrad.

Uit de VVP van 17 februari 1950: “In No. 3 maakten wij melding van de vestiging van een nieuw assurantiebedrijf in Leiden, namelijk Het Studenten Assurantie Bureau. Thans blijkt dat het niet bij Leiden gebleven is, ook de Amsterdamse studentenwereld heeft naast het emplooi zoeken voor babysitters, kelners, gidsen op rondvaart-bootjes, enzovoort, het assurantiebedrijf tot haar domein gemaakt door het oprichten van een verzekeringsbureau genaamd Pro Civibus.

"De plannen van dit bureau zijn om aan circa 10.000 studenten, hoogleraren, oud-studenten en leden van de wetenschappelijke staf kosteloze adviezen te geven op verzekeringsgebied en daarnaast bemiddeling te verlenen bij het afsluiten van verzekeringen.

"Naast de banken en de verschillende begunstigingscontracten, die de assurantiebezorgers in hun bestaan bedreigen, dient zich dus weer een nieuwe categorie concurrenten aan. Dat deze van een zijde komt, die straks de intellectuelen van de maatschappij zal moeten leveren, baart verwondering. Van die zijde had men toch mogen verwachten, dat men begrip zou hebben voor de voor ons land zo nodige opvatting van ‘de juiste man op de juiste plaats’.

"Zou men bijvoorbeeld in medische studentenkringen propaganda willen maken of medewerking verlenen aan een kwakzalver, nog erger zich voor geneeskundige willen uitgeven? Waarom dan wel een soortgelijke handelwijze toegepast waar het adviezen op assurantiegebied of het onderbrengen van verzekeringen betreft?

"Dat men zich in die kringen niet het onjuiste van zijn opzet heeft gerealiseerd is onbegrijpelijk en een omstandigheid, die de assurantiebezorgerswereld meer of minder schade kan berokkenen doch erger is nog, dat het geven van adviezen en het onderbrengen van verzekeringen door zogenaamde verzekeringstechnisch geschoolde studenten, in de ogen van ervaren assurantiemensen niet anders dan tot mogelijke teleurstelling ingeval van schade van op die wijze verzekerden, kan leiden, hetwelk uiteindelijk dan weer op rekening van het assurantiebedrijf in het algemeen geschoven zal worden.”

Pro Civibus was eigenlijk een werkstudentenproject, maar zou snel uitgroeien tot een relevante partij. Pro Civibus was mede-oprichter van de Stichting Studenten Gezondheidszorg (SSGZ). Hierbij konden studenten zich verzekeren tegen ziekte en ongevallen. Pro Civibus voerde de verzekering uit. De verzekering werd later, toen studenten het ziekenfonds uit moesten, vervangen door de Studenten Standaard Pakket Polis (SSPP). Pro Civibus was toen inmiddels onderdeel van Zilveren Kruis, dat het onderdeel eind jaren negentig overdeed aan Kamerbeek Groep. Enkele jaren later haalde Kamerbeek de naam Pro Civibus van de markt.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kandoor

Kandoor

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we vanzelfsprekend trots op. Al 75 jaar lang geloven we onvoorwaardelijk in de kracht en de toegevoegde waarde van het intermediair...

VVP is jarig en doneert

VVP is jarig en doneert

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. We willen deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen...

Uit 75 jaar VVP: robot-kassier

Uit 75 jaar VVP: robot-kassier

Altijd leuk: kijken wat er van toekomstvoorspellingen terecht is gekomen. Uit ‘Honderd Nationale jaren’, uitgegeven in 1963 bij het 100-jarig bestaan...

VVP is jarig en doneert

VVP is jarig en doneert

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. We willen deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen...

Uit 75 jaar VVP: schijnvolmachten

Uit 75 jaar VVP: schijnvolmachten

Huisvolmachten staan onder druk. Maar niet voor het eerst. Uit de VVP van 15 februari 1952: "In de toelichtende memorie, welke het oorspronkelijke ontwerp Wet Assurantiebemiddeling...

Uit 75 jaar VVP: altijd al discussie over (on)verzekerbaarheid

Uit 75 jaar VVP: altijd al discussie over (on)verzekerbaarheid

Ook vroeger dreigde onverzekerbaarheid, zoals in 1954 bij internationaal opererende Nederlandse expeditiebedrijven. Ook toen woedde hier discussie over. VVP-medewerker...