Is goede assurantiebezorging zo eenvoudig?

VVP 75 jaar logo Twitter

Wie kent Pro Civibus nog? VVP moest niets hebben van dit kantoor, toen dat in 1950 de markt betrad.

Uit de VVP van 17 februari 1950: “In No. 3 maakten wij melding van de vestiging van een nieuw assurantiebedrijf in Leiden, namelijk Het Studenten Assurantie Bureau. Thans blijkt dat het niet bij Leiden gebleven is, ook de Amsterdamse studentenwereld heeft naast het emplooi zoeken voor babysitters, kelners, gidsen op rondvaart-bootjes, enzovoort, het assurantiebedrijf tot haar domein gemaakt door het oprichten van een verzekeringsbureau genaamd Pro Civibus.

"De plannen van dit bureau zijn om aan circa 10.000 studenten, hoogleraren, oud-studenten en leden van de wetenschappelijke staf kosteloze adviezen te geven op verzekeringsgebied en daarnaast bemiddeling te verlenen bij het afsluiten van verzekeringen.

"Naast de banken en de verschillende begunstigingscontracten, die de assurantiebezorgers in hun bestaan bedreigen, dient zich dus weer een nieuwe categorie concurrenten aan. Dat deze van een zijde komt, die straks de intellectuelen van de maatschappij zal moeten leveren, baart verwondering. Van die zijde had men toch mogen verwachten, dat men begrip zou hebben voor de voor ons land zo nodige opvatting van ‘de juiste man op de juiste plaats’.

"Zou men bijvoorbeeld in medische studentenkringen propaganda willen maken of medewerking verlenen aan een kwakzalver, nog erger zich voor geneeskundige willen uitgeven? Waarom dan wel een soortgelijke handelwijze toegepast waar het adviezen op assurantiegebied of het onderbrengen van verzekeringen betreft?

"Dat men zich in die kringen niet het onjuiste van zijn opzet heeft gerealiseerd is onbegrijpelijk en een omstandigheid, die de assurantiebezorgerswereld meer of minder schade kan berokkenen doch erger is nog, dat het geven van adviezen en het onderbrengen van verzekeringen door zogenaamde verzekeringstechnisch geschoolde studenten, in de ogen van ervaren assurantiemensen niet anders dan tot mogelijke teleurstelling ingeval van schade van op die wijze verzekerden, kan leiden, hetwelk uiteindelijk dan weer op rekening van het assurantiebedrijf in het algemeen geschoven zal worden.”

Pro Civibus was eigenlijk een werkstudentenproject, maar zou snel uitgroeien tot een relevante partij. Pro Civibus was mede-oprichter van de Stichting Studenten Gezondheidszorg (SSGZ). Hierbij konden studenten zich verzekeren tegen ziekte en ongevallen. Pro Civibus voerde de verzekering uit. De verzekering werd later, toen studenten het ziekenfonds uit moesten, vervangen door de Studenten Standaard Pakket Polis (SSPP). Pro Civibus was toen inmiddels onderdeel van Zilveren Kruis, dat het onderdeel eind jaren negentig overdeed aan Kamerbeek Groep. Enkele jaren later haalde Kamerbeek de naam Pro Civibus van de markt.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Uit 75 jaar VVP: feestelijke opening van het Verzekeringsgebouw

Uit 75 jaar VVP: feestelijke opening van het Verzekeringsgebouw

Koningin Máxima opende woensdag het verbouwde kantoor van het 40-jarige Verbond, in 1969 deed prins Bernard hetzelfde met het toenmalige kantoor van de gezamenlijke...

VVP is jarig en doneert!

VVP is jarig en doneert!

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. VVP wil deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen samen...

Provisie is geen gif(t)

Provisie is geen gif(t)

De provisie eruit en een verrichtingentarief. Daarvoor pleitte de Wiardi Beckman stichting in 1971. Zo ver kwam het niet, maar provisie blijft de gemoederen verhitten. CFD...

VVP is jarig en doneert

VVP is jarig en doneert

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. We willen deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen...

Uit 75 jaar VVP: de betekenis van de assurantietussenpersoon

Uit 75 jaar VVP: de betekenis van de assurantietussenpersoon

In 1970 vroeg VVP mensen uit de branche naar de betekenis van de tussenpersoon. Piet van Steensel, bestuurder van Stad Rotterdam (nu ASR) reageerde in de VVP van...

Uit 75 jaar VVP: Assepoester

Uit 75 jaar VVP: Assepoester

Het stak VVP behoorlijk dat het verzekeringsbedrijf niet aan het woord kwam in het 31 augustus 1948 uitgegeven lijvige boek bij het gouden jubileum van koningin...