Is goede assurantiebezorging zo eenvoudig?

VVP 75 jaar logo Twitter

Wie kent Pro Civibus nog? VVP moest niets hebben van dit kantoor, toen dat in 1950 de markt betrad.

Uit de VVP van 17 februari 1950: “In No. 3 maakten wij melding van de vestiging van een nieuw assurantiebedrijf in Leiden, namelijk Het Studenten Assurantie Bureau. Thans blijkt dat het niet bij Leiden gebleven is, ook de Amsterdamse studentenwereld heeft naast het emplooi zoeken voor babysitters, kelners, gidsen op rondvaart-bootjes, enzovoort, het assurantiebedrijf tot haar domein gemaakt door het oprichten van een verzekeringsbureau genaamd Pro Civibus.

"De plannen van dit bureau zijn om aan circa 10.000 studenten, hoogleraren, oud-studenten en leden van de wetenschappelijke staf kosteloze adviezen te geven op verzekeringsgebied en daarnaast bemiddeling te verlenen bij het afsluiten van verzekeringen.

"Naast de banken en de verschillende begunstigingscontracten, die de assurantiebezorgers in hun bestaan bedreigen, dient zich dus weer een nieuwe categorie concurrenten aan. Dat deze van een zijde komt, die straks de intellectuelen van de maatschappij zal moeten leveren, baart verwondering. Van die zijde had men toch mogen verwachten, dat men begrip zou hebben voor de voor ons land zo nodige opvatting van ‘de juiste man op de juiste plaats’.

"Zou men bijvoorbeeld in medische studentenkringen propaganda willen maken of medewerking verlenen aan een kwakzalver, nog erger zich voor geneeskundige willen uitgeven? Waarom dan wel een soortgelijke handelwijze toegepast waar het adviezen op assurantiegebied of het onderbrengen van verzekeringen betreft?

"Dat men zich in die kringen niet het onjuiste van zijn opzet heeft gerealiseerd is onbegrijpelijk en een omstandigheid, die de assurantiebezorgerswereld meer of minder schade kan berokkenen doch erger is nog, dat het geven van adviezen en het onderbrengen van verzekeringen door zogenaamde verzekeringstechnisch geschoolde studenten, in de ogen van ervaren assurantiemensen niet anders dan tot mogelijke teleurstelling ingeval van schade van op die wijze verzekerden, kan leiden, hetwelk uiteindelijk dan weer op rekening van het assurantiebedrijf in het algemeen geschoven zal worden.”

Pro Civibus was eigenlijk een werkstudentenproject, maar zou snel uitgroeien tot een relevante partij. Pro Civibus was mede-oprichter van de Stichting Studenten Gezondheidszorg (SSGZ). Hierbij konden studenten zich verzekeren tegen ziekte en ongevallen. Pro Civibus voerde de verzekering uit. De verzekering werd later, toen studenten het ziekenfonds uit moesten, vervangen door de Studenten Standaard Pakket Polis (SSPP). Pro Civibus was toen inmiddels onderdeel van Zilveren Kruis, dat het onderdeel eind jaren negentig overdeed aan Kamerbeek Groep. Enkele jaren later haalde Kamerbeek de naam Pro Civibus van de markt.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Niet met en niet zonder elkaar

Niet met en niet zonder elkaar

Verzekeraars en adviseurs gaan nogal eens rollend over straat. Terwijl ze toch echt niet zonder elkaar kunnen. In 1970 sprak Nationale-Nederlanden in een toespraak...

Uit 75 jaar VVP: Lugt Sobbe introduceert Mobiel Assurantie Service Kantoor

Uit 75 jaar VVP: Lugt Sobbe introduceert Mobiel Assurantie Service Kantoor

Lugt Sobbe was altijd goed voor iets nieuws. Uit de VVP van 30 april 1971: "Een nieuwe wijze van acquisitie is deze week van start gegaan. Teneinde het provinciale...

Monument van de verzekeringsgedachte

Monument van de verzekeringsgedachte

Dat waren nog eens teksten...! Uit de VVP van 14 mei 1954: "De buitengevel zal aan de voorzijde worden versierd met beeldhouwwerk in diep-reliëf, voorstellende...

Uit 75 jaar VVP:  vliegongevallenpolis-automaten

Uit 75 jaar VVP: vliegongevallenpolis-automaten

Aircare van nowGo een nieuwe vondst? Nee hoor. Lees dit artikel maar eens uit de VVP van 4 mei 1956: "De vliegongevallenpolis-automaten op Schiphol, welke tot nu...

Uit 75 jaar VVP: debiteurenponskaarten...

Uit 75 jaar VVP: debiteurenponskaarten...

En u dacht dat u veel tijd en geld kwijt bent aan administreren... Uit de VVP van 1 november 1968: "Op uitnodiging van de I.B.M. Nederland B.V. namen wij deel aan...

Uit 75 jaar VVP: cliënt een mens, geen machine

Uit 75 jaar VVP: cliënt een mens, geen machine

Digitalisering van het assurantiekantoor? Verschraling van het aanbod doordat verzekeraars fuseren? Het zijn heus geen dingen speciaal van vandaag. Uit de VVP van...