Jacht op leningen verzekeraars aan adviseurs

Hand met euro's

In het self assessment van de AFM moeten adviseurs voortaan ook aangeven of en zoja voor welk bedrag zij zijn gefinancieerd door een of meer verzekeraars. Aldus de toezichthouder woensdagochtend in Het Financieele Dagblad.

De AFM zegt in de krant meer zicht te willen hebben op leningen van verzekeraars aan financieel adviseurs. "Volgens de AFM kan de kredietverlening tot ongewenste prikkels leiden."

De krant verder: "De AFM krijgt 'signalen uit de markt' dat kredieten van verzekeraars aan tussenpersonen, bijvoorbeeld voor de overname van verzekeringsportefeuilles, niet altijd tegen marktconforme condities worden verstrekt. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeraar die een krediet (heeft) verstrekt bewust of onbewust een voorkeurspositie krijgt bij de tussenpersoon. (...) De wet verbiedt de kredietverlening niet. Maar de kredietafspraken moeteh marktconform zijn; lage rentes zijn dus verboden. De kredieten hoeven niet te worden gemeld aan de consument.

Probleem is dat AFM noch DNB een overzicht heeft van de kredieten die uitstaan bij de tussenpersonen. De AFM gaat daarom binnenkort in de zelfbeoordeling die tussenpersonen elk jaar moeten invullen hierover vragen stellen. 'Daarin moeten ze aangeven of ze financiering van een verzekeraar krijgen en zo ja, hoeveel dat is', licht een woordvoerder toe."

Inmiddels heeft de AFM naar aanleiding van de berichtgeving in het FD een aanvullende toelichting gegeven: "Adviseurs en bemiddelaars mogen leningen krijgen van aanbieders. Ook mogen er rekening-courantverhoudingen zijn tussen beide partijen. Wel is het de vraag in hoeverre deze leningen en rekening-courantverhoudingen de onafhankelijkheid van deze groep financiële dienstverleners beïnvloeden. Ze kunnen daarmee afbreuk doen aan de bedoeling van het provisieverbod.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de komende tijd inventariseren wat de omvang is van de uitstaande leningen en rekening-courantposities . De AFM zal onder meer in het jaarlijkse self-assessment, dat alle zelfstandige adviseurs en bemiddelaars moeten invullen, vragen stellen over rekening-courant en leningen. Op basis hiervan bekijkt de AFM in hoeverre sturingsrisico’s zich kunnen voordoen.

Het Financieele Dagblad besteedde woensdag 3 juli aandacht aan de mogelijke risico's van geldstromen tussen adviseurs, bemiddelaars en aanbieders. Voor nog lopende provisieafspraken is er vaak een rekening-courantverhouding tussen deze twee groepen. Ook kan er sprake zijn van uitstaande leningen van aanbieders aan adviseurs/bemiddelaars. In beide gevallen mag dit niet leiden tot sturing, bijvoorbeeld door krediet tegen niet-marktconforme voorwaarden aan te bieden.

Adviseurs, bemiddelaars en aanbieders zullen vanuit hun eigen rol zelf steeds de vraag moeten stellen of onderlinge afspraken en geldstromen passen in de nieuwe marktverhoudingen zoals die zijn ontstaan door het provisieverbod."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Marga van der Lans - 8 juli 2013

Wat een omslachtige werkwijze. Waarom vraagt AFM dit via het assessment aan 8000 tp's? Is het niet veel efficiënter (en dus goedkoper) om deze gegevens bij de verzekeraars op te vragen?

Albert van der Poll - 4 juli 2013

@ Paul, een rekening courant die gewoon wordt afgerekend moet blijven kunnen. Een van de voordelen van ons kantoor is dat we -bij eigen incasso- altijd even contact opnemen als een premie niet wordt betaald, en dat niet meteen bij de verzekeraar melden. Die beginnen meestal met eerst maar eens een onvriendelijke brief te sturen en de dekking op te schorten. Dat doen wij toch anders, en veel beter voor de consument. Ik ken diverse vormen van leverancierskrediet waarbij geen rente wordt berekend, bijvoorbeeld drie maand uitgestelde betaling, dus dat moet kunnen. Portefeuillefinanciering hoef je bij een bank niet te proberen; uw portefeuille "heeft geen enkele waarde" Voor financiering blijven we als we geen intermediairbankje of kredietunie oprichten afhankelijk van verzekeraars, die alleen portefeuilles zullen financieren waarin zij zelf sterk vertegenwoordigd zijn, dan heb je al gauw een vermoeden van sturing. Wat gaan trouwens de 100% captives van Aegon en NN melden? Ik krijg al tien jaar extra zakgeld van m'n moeder omdat ik het op eigen benen niet red, maar een financiering is dat niet. En dat de bulk van mijn omzet bij die moeder zit is een kwestie van vertrouwen.

Albert van der Poll - 3 juli 2013

Als je dan zoveel waarde hecht aan onafhankelijkheid of ongebonden advies had dat ook wel wat meer naar voren mogen komen in de nieuwe DVD. Bijvoorbeeld door de term advies voor te behouden aan degenen die sec verdienen aan het advies en niet aan verkoop van het product. Alle aanbieders zijn zeer bewust aan het sturen op de verkoop van hun eigen producten. Moet dat niet eens wat meer gecontroleerd worden? Oh en voordat de AFM -ers zich zorgen maken over Pollo: geen financieringen, alleen een hypotheekrente gelijk aan de spaarrente die de desbetreffende bank vergoedt. Dit is een grapje hoor!: dat krijg je alleen als je in loondienst bent bij de bank. Uiteraard moet je wel je verkooptargets halen, want bij niet halen krijg je ontslag, dan dreigt je hypotheek onbetaalbaar te worden. U gelieve dit vooral niet te zien als een omzetgedreven verkoopprikkel, en zeker niet als een perverse prikkel.

Jeffrey Leichel - 3 juli 2013

Alhoewel een terecht punt, heb ik wel weer zoiets van, 'daar gaan we weer'. Kijk prima dat de AFM dit doet, maar dan svp ook op websites van direct writers graag teksten als "ons bedrijf maakt verlies, onze scherpe prijzen worden betaald door overwinst op andere producten van onze moedermaatschappij". Het is allemaal weer zo eenzijdig. Jammer.

Ruud Bosch - 3 juli 2013

Lijkt mij toch logisch dat als je als bedrijf gefinancierd bent dat je daar een financiële instelling voor nodig hebt. Daar hebben we maar beperkte smaken in: banken of verzekeraars. Iedereen in ons vakgebied moet een beroepseed/belofte afleggen. Daarin spreken wij onder meer onze integere intenties uit. Wat is nu het probleem van de AFM? Je zult als übergruppenführer bij de AFM je werknemers maar bezig moeten houden. Wat een job.

Paul van Brederode - 3 juli 2013

De AFM lijkt er op uit om het incasso-recht in de huidige vorm aan te pakken. Een saldo in RC is in feite een rente-dragende lening. Geen rente, geen zekerheden = niet marktconform, het signaal mag duidelijk zijn. Na het provisieverbod in 2014 of 2015 een incassoverbod als we dat zo laten als het nu is. De branche kan er nu nog zelf wat aan doen. Adfiz?

Lees meer over
Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...

AFM: meer focus op voorkomen problemen

AFM: meer focus op voorkomen problemen

Meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen. Dit zijn de speerpunten van de AFM, zoals aangeven in het jaarverslag over 2017. Voorzitter...

AFM legt Geldshop forse boete op

AFM legt Geldshop forse boete op

De AFM heeft op 18 december 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder 270.000 euro aan Geldshop.nl  en Geldlenen. Dit omdat zij tussen 1 januari 2011...

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

Ook de AFM moet inspelen op de aanscherping van de privacy- en datawetgeving, blijkt uit de inmiddels gestarte Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2018. "Als...

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven is voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de AFM. Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht: “Onder de leiding...

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Jan Boerboom, hoofd toezicht Service Centrum van de AFM, neemt vanaf 1 april de taken van Karina Raaijmakers waar. Raaijmakers, nu nog hoofd toezicht Verzekeren...