"juridische stofkam moet door model-swo"

Cees de Jong (consultant)

"Mijn conclusie is dat de model-SWO in zijn huidige vorm eerder problemen oproept dan oplost. Daar moet de stofkam door!" Dat stelt jurist Cees de Jong in zijn Dela-column.

De Jong: "Je zou verwachten dat over de tekst van een marktbreed te hanteren model goed wordt nagedacht. Dat de gemaakte keuzes ondubbelzinnig worden verwoord. Dat interpretatieproblemen worden voorkomen. Kortom, dat een tekst wordt gepubliceerd die niet alleen helder is, maar ook juridisch verantwoord. Wat dat betreft schiet het refertemodel tekort."
De Jong geeft onder meer als voorbeeld: "Volgens het refertemodel wordt de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen een aanbieder enerzijds en een adviseur/bemiddelaar anderzijds. Je zou veronderstellen dat beide partijen in de begrippenlijst worden omschreven. Het begrip aanbieder komt daarin echter niet voor. De adviseur en de bemiddelaar, daarentegen, worden wél omschreven in de begrippenlijst. In beide gevallen wordt verwezen naar de omschrijving in artikel 1:1 van de Wft. Volgens de definitie in de model-SWO handelt de adviseur in opdracht van de klant. Ook een bemiddelaar handelt in opdracht van de klant, maar in de definitie ‘bemiddelaar’ wordt dit niet vermeld. Dat is niet consequent. Daar komt bij dat een bemiddelaar volgens de definitie in het refertemodel voor meerdere aanbieders kan bemiddelen. Dat wekt de – naar ik aanneem: niet bedoelde – indruk dat een bemiddelaar niet voor de klant, maar in opdracht van de aanbieder bemiddelt.

"Evenmin als de aanbieder wordt de adviseur/bemiddelaar omschreven in de begrippenlijst van de model-SWO. Uit het feit dat de adviseur en de bemiddelaar wel worden gedefinieerd, zou je kunnen afleiden dat de aanduiding ‘adviseur/bemiddelaar’ deze beide financiële dienstverleners omvat. Dat is niet in overeenstemming met de Wft. Immers, als een bemiddelaar adviseert is dat een onderdeel van zijn bemiddelingsactiviteiten. Het gaat dan om een activiteit die is ‘gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar’. De activiteiten van een adviseur in de zin van de Wft blijven beperkt tot het aanbevelen van een bepaalde verzekering aan een bepaalde cliënt. Wil deze de aanbevolen verzekering sluiten, dan zal hij zich moeten wenden tot een bemiddelaar of een direct writer. Adviseurs moeten uiteraard kunnen beschikken over productinformatie, maar een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst zoals vastgelegd in het refertemodel is daarvoor niet nodig."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
SWO voegt niets meer toe  aan moderne samenwerking

SWO voegt niets meer toe aan moderne samenwerking

Afspraken en kwaliteitsborging blijven gewenst, maar de traditionele samenwerkingsovereenkomst (SWO) mag van financieel adviseurs overboord. Dat geven zij aan...

Cees de Jong pleit voor uitvaartverzekering

Cees de Jong pleit voor uitvaartverzekering

"Wie zijn nabestaanden niet wil belasten is beter af met uitvaartverzekering dan met uitvaartsparen", aldus onderzoeker Cees de Jong in het FD. In zijn...

Cardif introduceert Inkomensrisicoscan

Cardif introduceert Inkomensrisicoscan

BNP Paribas Cardif heeft een Inkomensrisicoscan geïntroduceerd om Nederlanders te helpen om de financiële gevolgen van werkloosheid in kaart te brengen....