Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro (logo schild)

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid (GC 2018-280 en GC 2018-281), die bindend zijn. Twee afzonderlijke consumenten, woonachtig in respectievelijk Thailand en Nieuw-Zeeland, hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat de bank de relatie niet langer met hen wilde voortzetten.

Voor beide consumenten geldt dat zij reeds tientallen jaren klant waren bij de bank en naar tevredenheid gebruik hebben gemaakt van haar dienstverlening. Door emigratie wonen deze consumenten inmiddels buiten de EU. Zij gebruikten hun Nederlandse betaalrekening, met bijbehorende betaalpas en pincode, onder meer voor de storting van pensioeninkomsten en AOW-uitkering en voor betalingen in Nederland. Ieder afzonderlijk willen de consumenten dat zij hun betaalrekening bij de bank kunnen voortzetten. De bank heeft aangegeven dat zij door de huidige wet- en regelgeving bepaalde bancaire diensten niet langer buiten de EU kan aanbieden zonder een daarvoor vereiste vergunning. Het bedienen van klanten buiten de EU brengt voor de bank steeds meer risico’s en extra kosten met zich mee. Dat heeft de bank doen besluiten om de dienstverlening aan alle klanten buiten de EU te beëindigen. Zij maakt daarop geen uitzonderingen. 

Uitgangspunt voor de Geschillencommissie is dat de bank zich moet houden aan de geldende wet- en regelgeving, ook van het land waar de cliënt woont. Van de bank kan niet worden verwacht dat zij onevenredige kosten maakt of risico’s moet nemen om een betaalrekening voor een consument buiten de EU voort te zetten. Daarnaast merkt de Geschillencommissie op dat de consumenten met zes maanden ruimschoots de gelegenheid hebben gehad om een alternatief te zoeken. Op de bank rust geen verplichting om een basisbetaalrekening aan te bieden aan consumenten die buiten de EU wonen. Een bank die in Nederland bancaire diensten aanbiedt aan consumenten, is wettelijk alleen gehouden een basisbetaalrekening te verstrekken aan consumenten woonachtig binnen de EU.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: bank hoeft klant niet te wijzen op wijzigen risico-opslag

Kifid: bank hoeft klant niet te wijzen op wijzigen risico-opslag

Banken hoeven hun klanten niet te informeren over de mogelijkheden van het wijzigen van de risico-opslag in verband met vervroegde aflossing dan waardestijging van...

ABN Amro: bijna kwart minder nieuwe hypotheekproductie dan jaar geleden

ABN Amro: bijna kwart minder nieuwe hypotheekproductie dan jaar geleden

ABN Amro zag de nieuwe hypotheekproductie in de eerste drie maanden met 23 procent afnemen ten opzichte van het eerste kwartaal 2017. De nieuwe productie beliep...

ABN Amro stelt voorspelling stijging huizenprijzen naar boven bij

ABN Amro stelt voorspelling stijging huizenprijzen naar boven bij

ABN Amro verhoogt het percentage waarmee zij denkt dat de huizenprijzen dit jaar stijgen van zes naar acht procent. De bank in haar Woningmarktmonitor: "De woningmarkt...

ABN Amro wijst op voor- en nadelen oversluiten

ABN Amro wijst op voor- en nadelen oversluiten

Bijna een derde van de Nederlandse hypotheekbezitters vindt de rente die ze over hun hypotheek betalen hoog of zeer hoog en 83 procent van deze mensen betaalt 4...

"Klantgerichtheid verzekeraars steeds beter"

"Klantgerichtheid verzekeraars steeds beter"

Keurmerkhouders verbeteren de dienstverlening aan de klant continu, zo blijkt uit het thema-onderzoek Kwaliteitsverbetering van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Directeur...

ABN Amro in cassatie in Euribor zaken

ABN Amro in cassatie in Euribor zaken

ABN Amro stelt cassatie in bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 december 2017 in de Euribor zaken. Hierbij gaat het over de vraag...